http://www.tungsong.com

2551

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
2560 2561 2562 2563
 
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๕ “สามัคคี  มีความรู้  คู่ปัญญา  คงรักษาความเป็นไทย  ใส่ใจเทคโนโลยี”  
เทศบาลเมืองทุ่งสง  โดยงานสังคมสงเคราะห์  กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๕ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ ของกรมทางหลวง โดยแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) 
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่อย่างมีสติ  และไม่ประมาท
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประจำปี  ๒๕๕๕ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ  ประจำปี  ๒๕๕๕
เทศบาลเมืองทุ่งสง  โดยงานสังคมสงเคราะห์  กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ประจำเดือนธันวาคม
เทศบาลเมืองทุ่งสง  กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๔  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔

เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดประชุมเสวนาโครงการวางแผนจัดการที่ดินและน้ำเพื่อเมืองอย่างบูรณการ  “Integrated  Urban  Land & Water  Planning (IULWP) project”

เทศบาลเมืองทุ่งสง  รณรงค์ประเพณีลอยกระทงปลอดแอลกอฮอล์  และอบายมุข
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดถนนเพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอความร่วมมือป้องกันอันตรายจากพลุ  ประทัด  ดอกไม้ไฟ    และเฝ้าระวังอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสงเรื่อง  ปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประกาศลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖
“ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว”  อำเภอบูรณาการขุดลอกคูคลองป้องกันน้ำท่วมเมืองทุ่งสงเชิงรุก..เร่งด่วน ”
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลประจำเดือนพฤศจิกายน
เทศบาลเมืองทุ่งสง  โดยงานสังคมสงเคราะห์  กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ประจำเดือนพฤศจิกายน
โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ แบบบูรณาการ
เทศบาลเมืองทุ่งสง  เตรียมพร้อมรับเหตุอุทกภัยโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ
จุดติดตั้งธงสัญลักษณ์เตือนภัยและวิธีสังเกตุ
เทศบาลเมืองทุ่งสงขุดลอกคู คลอง ทาง รางระบายน้ำ เตรียมพร้อมรับมือป้องกันเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
เทศบาลเมืองทุ่งสง  กำหนดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมการป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
การขอรับกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญสาวงามร่วมประกวดนางนพมาศ  ในงาน “ถนนวัฒนธรรมเล่าขาน   สืบตำนานลอยกระทง” ประจำปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  เปิดให้บริการด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอแสดงความยินดีกับเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ ในการชนะเลิศและเป็นตัวอย่างที่ดี อันดับ๑ แก่หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 จังหวัดภาคใต้ เรื่อง  การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคใต้ของประเทศไทย
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง  ประจำปี  ๒๕๕๔ “ถนนวัฒนธรรมเล่าขาน  สืบตำนานลอยกระทง ปี ๕๔”
เทศบาลเมืองทุ่งสง เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๕
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวง “สมเด็จพระปิยมหาราช”
เทศบาลเมืองทุ่งสง   จัดพิธีบวงสรวงองค์พระพรหมและทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาล
สรุปผลสอบแข่งขันคนเก่งระดับเทศบาล
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ. ๒๕๕๑
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Computer  Contest  ครั้งที่  ๖  ระดับภาคใต้  ประจำปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  เชิญเที่ยวงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ  ๘๔  พรรษา  ปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดทำโครงการเพื่อความปลอดภัย  โดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วทั้งเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์และป้องกันโรคหัวใจ เฉลิมพระเกียรติฯ  ๘๔  พรรษา  เนื่องในโอกาสวันหัวใจโลก  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอประชาสัมพันธ์พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอแสดงความยินดีกับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เทศบาลเมืองทุ่งสง  เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน
ผลการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ  ประจำปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอประชาสัมพันธ์ ๘ แนวทางรูปธรรม เพื่อความปลอดภัยทางถนน
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญพสกนิกรร่วมกิจกรรมทำความดีเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีวัสดุรีไซเคิล
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมอาสาโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล
เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยงานสังคมสงเคราะห์  กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ประจำเดือนสิงหาคม
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประจำปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง บริการทำหมันสุนัข  และแมวฟรี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งมาตราการต่อต้านโรคไข้เลือดออก
เทศบาลเมืองทุ่งสง   แจ้งประชาสัมพันธ์การเสียสิทธิไม่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ทศบาลเมืองทุ่งสง  กำหนดแผนรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น
เทศบาลเมืองทุ่งสง   แจ้งรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยาคุมกำเนิดสุนัข / แมว
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ “ร่วมมือ ร่วมใจพัฒนาชุมชนบ้านพักรถไฟ”
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เขต ๒ วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เข้าคูหาเลือกตั้ง เลือกคนดีสู่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง    ขอเชิญพี่น้องชาวอำเภอทุ่งสง ร่วมพิธีสมโภชเทียนจำนำพรรษา  และร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายพ่อหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ประจำปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันและการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเรียกคืนซากผลิตภัณท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ ( WEEE  Can  Project)
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงแทนตำแหน่งที่ว่าง
เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยงานสังคมสงเคราะห์ กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมต้อนรับ นายวสันต์ วรรณวโรธร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นภาคใต้ ครั้งที่ ๗
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์สถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียง ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เทศบาลเมืองทุ่งสง  รณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  ประจำปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล  ๑๑  คน  ประเภททีมชาย “เทศบาลเมืองทุ่งสงคัพ”  ประจำปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารราชการจากศาลจังหวัดทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประจำปี ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงแทนตำแหน่งที่ว่าง  เขตเลือกตั้งที่  ๒
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดเวทีปราศัยให้ผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  แทนตำแหน่งที่ว่าง   เขตเลือกตั้งที่  ๒
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนร่วมโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ล้านคน
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์กลุ่มมิจฉาชีพ
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิการเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์กลุ่มมิจฉาชีพ
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงแทนตำแหน่งที่ว่าง  เขตเลือกตั้งที่  ๒
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดเวทีปราศัยให้ผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  แทนตำแหน่งที่ว่าง   เขตเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชวนร่วมโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน  ๑  ล้านคน
 เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งผลการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่น  ประจำปี  ๒๕๕๔
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก
เทศบาลเมืองทุ่งสง เตรียมพร้อมบริหารจัดการและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า – ทุ่งสง (Southern  of  Cargo  Distribution  Center – thungsong)
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการ ๘๔ พรรษา ๘๔ ล้านกิโลกรัม ร่วมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เขต ๒ วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เข้าคูหาเลือกตั้ง เลือกคนดีสู่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน  ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง สมาธิ "วิสาขะพุทธบูชา  ๒๕๕๔"
เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยงานสังคมสงเคราะห์ กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนตักบาตรวันวิสาขบูชา
เทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดกิจกรรมวันเทศบาล  ประจำปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา ๗  รอบ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประสบความสำเร็จในการจัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง     อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์  ประจำปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์การรณรงค์การเล่นน้ำสงกรานต์ “สงกรานต์ปลอดภัย  พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า”
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลเมืองทุ่งสง กับรางวัล “เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ประจำปี ๒๕๕๒”
เทศบาลเมืองทุ่งสง เชิญร่วมงาน “มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นภาคใต้ ครั้งที่ ๗ ชุมทางวิชาการเมืองทุ่งสง” สร้างคนสู่โลกกว้างตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งจากโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง     อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์  ประจำปี  ๒๕๕๔  “กินฟรีขนมจีน ๒,๙๘๔ กิโล”
เทศบาลเมืองทุ่งสง  เตือนพี่น้องประชาชนระวังโรคอันตรายในช่วงฤดูร้อน
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งเตือนระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้ง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “มหาสงกรานต์ งานบุญเดือนห้า เบิกฟ้าเมืองทุ่งสง”
ทศบาลเมืองทุ่งสง  โดยงานสังคมสงเคราะห์  กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ประจำเดือนกุมภาพันธ์
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญพสกนิกรชาวอำเภอทุ่งสงสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย
ขอเชิญร่วมงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง  อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี  ๒๕๕๔  “กินฟรีขนมจีน  ๒,๙๘๔  กิโล”
แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดถนนวัฒนธรรมทุ่งสง – นาบอน ในวันที่ 1 มกราคม ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
แผนการรับสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
เทศบาลเมืองทุ่งสง   ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔“รอบคอบ รู้คิด มีจิต สาธารณะ”
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์การแจกจ่ายข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่  ๖๐  และเฉลิมพระชนมพรรษา
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประจำปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
เทศบาลเมืองทุ่งสงขอเชิญชวนร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓
เทศบาลเมืองทุ่งสงขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓
เทศบาลเมืองทุ่งสงเตือนภัย "โรคที่มากับน้ำท่วม"
เทศบาลเมืองทุ่งสง  เชิญชวนประชาชนเฝ้าระวัง  และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน  และน้ำป่าไหลหลาก
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดถนนวัฒนธรรมทุ่งสง – นาบอน และงานลอยกระทง  อำเภอประจำปี  ๒๕๕๓
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง  ประจำปี  ๒๕๕๓
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ”  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
อีกความสำเร็จ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง กับรางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชวนประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน
ประมวลภาพเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 2 พฤศจิกายน 2553
  เทศบาลเมืองทุ่งสง  เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก  พร้อมเฝ้าสังเกตสีธงสัญลักษณ์
  เทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๓
 เทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดโครงการฝึกอบรม “มิสเตอร์เตือนภัย”
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  รอบคัดเลือกระดับภาคใต้  ครั้งที่  28  “เมืองทุ่งสงเกมส์”
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งการแก้ปัญหาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือชาวทุ่งสง เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ระลอกใหม่
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมขี่จักรยานลดพลังงาน ลดโลกร้อน ปลูกหญ้าแฝกถวายแด่พ่อหลวง  ครั้งที่  19 เนื่องใน “วันลดโลกร้อนโลก” ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2553  ตั้งแต่เวลา  06.00 น.  ณ  ริมคลองท่าแพ
เทศบาลเมืองทุ่งสง และชมรมฮูลา ฮูล่าฮุบ ทุ่งสง จัดการแข่งขันฮูล่าฮุบ ครอบห่วงได้นาน วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ
ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 252/2541 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย