http://www.tungsong.com

2559

2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551

2560

2561

2562

 
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชายไทยอายุ 20 ปีขึ้นไปร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง และการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 และงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ร่วมสนับสนุนโดย SCG
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมโครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ "ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์"
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของกรมทางหลวง โดยแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2(ทุ่งสง)
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีที่ดีงาม
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขานรับนโยบายรณรงค์การงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงาน
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์เมืองทุ่งสง ประจำปี 2562
สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำต้อนรับเทศกาลเปิดเทอม ปีการศึกษา 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง เชิญชสนเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประกาศ เรื่อง การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่
เทศบาลเมืองทุ่งสง เฝ้าระวังโรคอันตรายในฤดูร้อน
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงฤดูร้อน
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ "ชุมทางทุ่งสงวิชาการ" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมโครงการ "คนทุ่งสงรักสุขภาพ ลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร"
เทศบาลเมืองทุ่งสง กำหนดจัดงานมาฆบูชา ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งแผนปฏิบัติงานปูพรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ (แบบพ่นหมอกควันและแบบละอองฝอย)
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อทำการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางสะพานข้ามทางรถไฟ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อทุกระดับชั้น โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล