http://www.tungsong.com

2551

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
2559
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๕ “สามัคคี  มีความรู้  คู่ปัญญา  คงรักษาความเป็นไทย  ใส่ใจเทคโนโลยี”  
เทศบาลเมืองทุ่งสง  โดยงานสังคมสงเคราะห์  กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๕ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ ของกรมทางหลวง โดยแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) 
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่อย่างมีสติ  และไม่ประมาท
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประจำปี  ๒๕๕๕ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ  ประจำปี  ๒๕๕๕
เทศบาลเมืองทุ่งสง  โดยงานสังคมสงเคราะห์  กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ประจำเดือนธันวาคม
เทศบาลเมืองทุ่งสง  กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๔  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดประชุมเสวนาโครงการวางแผนจัดการที่ดินและน้ำเพื่อเมืองอย่างบูรณการ  “Integrated  Urban  Land & Water  Planning (IULWP) project”
เทศบาลเมืองทุ่งสง  รณรงค์ประเพณีลอยกระทงปลอดแอลกอฮอล์  และอบายมุข
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดถนนเพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอความร่วมมือป้องกันอันตรายจากพลุ  ประทัด  ดอกไม้ไฟ    และเฝ้าระวังอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสงเรื่อง  ปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประกาศลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖
“ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว”  อำเภอบูรณาการขุดลอกคูคลองป้องกันน้ำท่วมเมืองทุ่งสงเชิงรุก..เร่งด่วน ”
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลประจำเดือนพฤศจิกายน
เทศบาลเมืองทุ่งสง  โดยงานสังคมสงเคราะห์  กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ประจำเดือนพฤศจิกายน
โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ แบบบูรณาการ
เทศบาลเมืองทุ่งสง  เตรียมพร้อมรับเหตุอุทกภัยโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ
จุดติดตั้งธงสัญลักษณ์เตือนภัยและวิธีสังเกตุ
เทศบาลเมืองทุ่งสงขุดลอกคู คลอง ทาง รางระบายน้ำ เตรียมพร้อมรับมือป้องกันเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
เทศบาลเมืองทุ่งสง  กำหนดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมการป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
การขอรับกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญสาวงามร่วมประกวดนางนพมาศ  ในงาน “ถนนวัฒนธรรมเล่าขาน   สืบตำนานลอยกระทง” ประจำปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  เปิดให้บริการด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอแสดงความยินดีกับเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ ในการชนะเลิศและเป็นตัวอย่างที่ดี อันดับ๑ แก่หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 จังหวัดภาคใต้ เรื่อง  การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคใต้ของประเทศไทย
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง  ประจำปี  ๒๕๕๔ “ถนนวัฒนธรรมเล่าขาน  สืบตำนานลอยกระทง ปี ๕๔”
เทศบาลเมืองทุ่งสง เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๕
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวง “สมเด็จพระปิยมหาราช”
เทศบาลเมืองทุ่งสง   จัดพิธีบวงสรวงองค์พระพรหมและทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาล
สรุปผลสอบแข่งขันคนเก่งระดับเทศบาล
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ. ๒๕๕๑
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Computer  Contest  ครั้งที่  ๖  ระดับภาคใต้  ประจำปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  เชิญเที่ยวงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ  ๘๔  พรรษา  ปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดทำโครงการเพื่อความปลอดภัย  โดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วทั้งเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์และป้องกันโรคหัวใจ เฉลิมพระเกียรติฯ  ๘๔  พรรษา  เนื่องในโอกาสวันหัวใจโลก  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอประชาสัมพันธ์พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอแสดงความยินดีกับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เทศบาลเมืองทุ่งสง  เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน
ผลการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ  ประจำปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอประชาสัมพันธ์ ๘ แนวทางรูปธรรม เพื่อความปลอดภัยทางถนน
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญพสกนิกรร่วมกิจกรรมทำความดีเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีวัสดุรีไซเคิล
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมอาสาโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล
เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยงานสังคมสงเคราะห์  กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ประจำเดือนสิงหาคม
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประจำปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง บริการทำหมันสุนัข  และแมวฟรี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งมาตราการต่อต้านโรคไข้เลือดออก
เทศบาลเมืองทุ่งสง   แจ้งประชาสัมพันธ์การเสียสิทธิไม่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ทศบาลเมืองทุ่งสง  กำหนดแผนรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น
เทศบาลเมืองทุ่งสง   แจ้งรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยาคุมกำเนิดสุนัข / แมว
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ “ร่วมมือ ร่วมใจพัฒนาชุมชนบ้านพักรถไฟ”
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เขต ๒ วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เข้าคูหาเลือกตั้ง เลือกคนดีสู่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง    ขอเชิญพี่น้องชาวอำเภอทุ่งสง ร่วมพิธีสมโภชเทียนจำนำพรรษา  และร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายพ่อหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ประจำปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันและการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเรียกคืนซากผลิตภัณท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ ( WEEE  Can  Project)
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงแทนตำแหน่งที่ว่าง
เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยงานสังคมสงเคราะห์ กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมต้อนรับ นายวสันต์ วรรณวโรธร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นภาคใต้ ครั้งที่ ๗
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์สถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียง ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เทศบาลเมืองทุ่งสง  รณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  ประจำปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล  ๑๑  คน  ประเภททีมชาย “เทศบาลเมืองทุ่งสงคัพ”  ประจำปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารราชการจากศาลจังหวัดทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประจำปี ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงแทนตำแหน่งที่ว่าง  เขตเลือกตั้งที่  ๒
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดเวทีปราศัยให้ผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  แทนตำแหน่งที่ว่าง   เขตเลือกตั้งที่  ๒
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนร่วมโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ล้านคน
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์กลุ่มมิจฉาชีพ
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิการเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์กลุ่มมิจฉาชีพ
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงแทนตำแหน่งที่ว่าง  เขตเลือกตั้งที่  ๒
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดเวทีปราศัยให้ผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  แทนตำแหน่งที่ว่าง   เขตเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชวนร่วมโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน  ๑  ล้านคน
 เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งผลการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่น  ประจำปี  ๒๕๕๔
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก
เทศบาลเมืองทุ่งสง เตรียมพร้อมบริหารจัดการและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า – ทุ่งสง (Southern  of  Cargo  Distribution  Center – thungsong)
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการ ๘๔ พรรษา ๘๔ ล้านกิโลกรัม ร่วมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เขต ๒ วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เข้าคูหาเลือกตั้ง เลือกคนดีสู่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน  ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง สมาธิ "วิสาขะพุทธบูชา  ๒๕๕๔"
เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยงานสังคมสงเคราะห์ กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนตักบาตรวันวิสาขบูชา
เทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดกิจกรรมวันเทศบาล  ประจำปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา ๗  รอบ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประสบความสำเร็จในการจัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง     อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์  ประจำปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์การรณรงค์การเล่นน้ำสงกรานต์ “สงกรานต์ปลอดภัย  พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า”
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลเมืองทุ่งสง กับรางวัล “เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ประจำปี ๒๕๕๒”
เทศบาลเมืองทุ่งสง เชิญร่วมงาน “มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นภาคใต้ ครั้งที่ ๗ ชุมทางวิชาการเมืองทุ่งสง” สร้างคนสู่โลกกว้างตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งจากโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง     อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์  ประจำปี  ๒๕๕๔  “กินฟรีขนมจีน ๒,๙๘๔ กิโล”
เทศบาลเมืองทุ่งสง  เตือนพี่น้องประชาชนระวังโรคอันตรายในช่วงฤดูร้อน
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งเตือนระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้ง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “มหาสงกรานต์ งานบุญเดือนห้า เบิกฟ้าเมืองทุ่งสง”
ทศบาลเมืองทุ่งสง  โดยงานสังคมสงเคราะห์  กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ประจำเดือนกุมภาพันธ์
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญพสกนิกรชาวอำเภอทุ่งสงสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย
ขอเชิญร่วมงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง  อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี  ๒๕๕๔  “กินฟรีขนมจีน  ๒,๙๘๔  กิโล”
แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดถนนวัฒนธรรมทุ่งสง – นาบอน ในวันที่ 1 มกราคม ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
แผนการรับสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
เทศบาลเมืองทุ่งสง   ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔“รอบคอบ รู้คิด มีจิต สาธารณะ”
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์การแจกจ่ายข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่  ๖๐  และเฉลิมพระชนมพรรษา
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประจำปี  ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
เทศบาลเมืองทุ่งสงขอเชิญชวนร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓
เทศบาลเมืองทุ่งสงขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓
เทศบาลเมืองทุ่งสงเตือนภัย "โรคที่มากับน้ำท่วม"
เทศบาลเมืองทุ่งสง  เชิญชวนประชาชนเฝ้าระวัง  และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน  และน้ำป่าไหลหลาก
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดถนนวัฒนธรรมทุ่งสง – นาบอน และงานลอยกระทง  อำเภอประจำปี  ๒๕๕๓
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง  ประจำปี  ๒๕๕๓
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ”  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
อีกความสำเร็จ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง กับรางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชวนประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน
ประมวลภาพเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 2 พฤศจิกายน 2553
  เทศบาลเมืองทุ่งสง  เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก  พร้อมเฝ้าสังเกตสีธงสัญลักษณ์
  เทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๓
 เทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดโครงการฝึกอบรม “มิสเตอร์เตือนภัย”
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  รอบคัดเลือกระดับภาคใต้  ครั้งที่  28  “เมืองทุ่งสงเกมส์”
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งการแก้ปัญหาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือชาวทุ่งสง เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ระลอกใหม่
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมขี่จักรยานลดพลังงาน ลดโลกร้อน ปลูกหญ้าแฝกถวายแด่พ่อหลวง  ครั้งที่  19 เนื่องใน “วันลดโลกร้อนโลก” ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2553  ตั้งแต่เวลา  06.00 น.  ณ  ริมคลองท่าแพ
เทศบาลเมืองทุ่งสง และชมรมฮูลา ฮูล่าฮุบ ทุ่งสง จัดการแข่งขันฮูล่าฮุบ ครอบห่วงได้นาน วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ
ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 252/2541 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย