เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด
มีผู้เข้าชมเวบนี้ทั้งหมด 0901966 คน วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563  [ 02:11:30 น. ]
 
รวมลิงค์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สำนักงานท้องถิ่น จ.นครศรีฯ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
คนไทยดอทคอม  
ช่างโยธาไทย  
ไทยตำบลดอทคอม  
มหาดไทยดอทคอม  
สมาคมพนักงานเทศบาล  
สมาคมสันนิบาตเทศบาล  
เทศบาลทั่วประเทศ  
  เทศบาลภาคเหนือ
เทศบาลภาคอีสาน
เทศบาลภาคตะวันออก
เทศบาลภาคกลาง
เทศบาลภาคใต้
อบต.ทั่วประเทศ
อบจ.ทั่วประเทศ
 

 
อ่านต่อ..

 
อ่านต่อ..
 
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง (ส่วนที่ 1) (26 พ.ย. 52) 
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง (20 พ.ย. 52) 
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการบรรทุกขยะมูลฝอย (16 ต.ค. 52) 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการผลิตและส่งนมถั่วเหลือง (6 ต.ค. 52) 
สอบจ้างเหมาโครงการบริการประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (6 ต.ค. 52) 

[ดูทั้งหมด...]
แหล่งข้อมูลภาวะโลกร้อน

จะแสดงผลได้ดีที่จอภาพขนาด 800 x 600 Pixels
สนับสนุนโครงการรักการอ่านการจัดทำผังชุมชนแบบมีส่วนร่วม "โครงการชุมชนน่าอยู่ บ้านในหวัง"

คลิกดูรายละเอียด


คลิกอ่านรายละเอียด
เทศบาลเมืองทุ่งสง รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2552
จากสถาบันพระปกเกล้า
ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง (ราชกิจจานุเบกษา) :
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช :
ทุ่งสง 100 ปี( หนังสือที่ระลึก )
ท่องเที่ยว : สวนพฤกษาสิรินธร, น้ำตกโยง, น้ำตกหนานปลิว, ถ้ำตลอด, พระโพธิสัตว์กวนอิม, สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
 
เทศบาล: สภาพทั่วไป, ประวัติเทศบาล, โครงสร้างพื้นฐาน, เศรษฐกิจ, สังคม, การเมืองและการบริหาร, ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

  โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
  สรุปรายรับ-รายจ่ายจริง เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองทุ่งสงประจำปี
พ.ศ. 2552
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
2553   |  2552   |  2551
 
  รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงประจำปี 2551
  แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง (พ.ศ.2553-2555)  
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2552 
  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 
  อ่านต่อ..
  อีกความสำเร็จ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง กับรางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
  เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง วันที่ 2-27 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 
  เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2552 
  เฝ้าระวัง! เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอให้ประชาชน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมและโรคภัยที่มาพร้อมกับน้ำ 
  อ่านต่อ..

ความเรียงน่าอ่าน  ชีวิตที่ผ่านกาลเวลา โดย"จิตรา  ก่อนันทเกียรติ" | ดูทั้งหมด คลิกที่นี่

วันสำคัญประจำเดือนนี้ : -->
วันโลกต้านเอดส์
 |  วันสิ่งแวดล้อมไทย |  วันพ่อแห่งชาติ  |  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  |  วันรัฐธรรมนูญ  |  วันกีฬาแห่งชาติ  |  วันคริสต์มาส |  วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ  |  วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  |  ดูทั้งหมดคลิกที่นี่

วันละเรื่อง  หลากสูตรน้ำส้มสายชูคู่บ้าน  |ดูทั้งหมดคลิกที่นี่
สมุดเยี่ยม
www.tungsong.com
 
สายด่วนนายก
08-1537-5629

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548


ฐานข้อมูลเครือข่ายเมืองทุ่งสง

การประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง

วารสารทุ่งสงสัมพันธ์

รายงานผลปฏิบัติงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2550

วารสารท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง


เพลงกล่อมเด็ก ท่ารำตะบอง การออกกำลังกายเมื่อเข้าสู่วัยทอง กายบริหารท่าฤๅษีดัดตน 15 ท่า การละเล่นของเด็กไทย ไม้มงคลแห่งวันเกิด สัตว์ป่าสงวน 15 ชนิด สานใจ สานพลัง ทำเมืองน่าอยู่

สมุนไพรที่ใช้ในสาธารณสุขมูลฐาน
ผักสวนครัวรั้วกินได้
อาหารไทยเพื่อสุขภาพ
การประคบสมุนไพร
สิ่งแวดล้อม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
108 วิธีอุดรอยรั่วพลังงานชาติ
หน้าแรกเมืองนคร
เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู"
เล่าเรื่องขนมจีน  
ประเพณีสำคัญ
หัตถกรรมพื้นเมือง
23 อำเภอ
คำขวัญประจำอำเภอ
กีฬา&การละเล่นท้องถิ่น
ผักพื้นบ้านเมืองนครฯ
วิสัยทัศน์
ข้อมูลการลงทุน
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาBangkokPost | The Nation | Business Day | Siam Informer | กรุงเทพทูเดย์ | กรุงเทพธุรกิจ | กรุงเทพธุรกิจบิสวีค | ข่าวสด | คมชัดลึก | คิกออฟ | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยโพสต์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ | พญาครุฑ | พิมพ์เหลือง | โพสต์ทูเดย์ | มติชน | สติวเดนท์| สยามกีฬา| สยามธุรกิจ

ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 Nationchannel NBT Thai PBS UBC 

ดิกชันนารีออนไลน์ พจนานุกรมออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล |  รหัสไปรษณีย์  |  ตารางการเดินรถไฟ 
อีเมลล์: chaiyo |  hotmail |  sanook |  thaimail |  mthai |  yahoo | 
ไวรัส : McAfeeAntiVirus : มีข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสมากมาย–ค้นง่าย | Symantec AntiVirus Center -- Download NortonAntiVirus Definitions Updates UpdateVirusDefinition ที่ download.com | ThaiCERT (ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย)
ดาวน์โหลด : Thaiware.com | SoftSeek.com | Download.com | Tucows.com | Winfiles.com
e-Learning : Chulaconline| Thai2learn | onlinetraining | edutoday | Thaigoodview | thaicai|วารสารเศรษฐกิจการเกษตร เคหการเกษตร เทคโนโลยีชาวบ้าน

แม่และเด็ก นิตยสารรักลูก RealParenting |  Mother&Care

UpDate Magazine Online |  คอมพิวเตอร์ทูเดย์ |  อีวิค |  HOBBY ELECTRONICS |  วินแมก |  คอมมาร์ด |  ไมโครคอมพิวเตอร์  |  chip ฮาร์ดแวร์แมก : HardwareMAG |  บายคอมส์ |  ควิกพีซี | วีบีที คอมมิวนิเคชั่น

Nature Explorer |  Thai Geographic |  Voyage |  เที่ยวรอบโลก |  ไทยแลนด์ทราเวล |  นิตยสารสำหรับคนเดินป่า |  ฟอร์มูล่า |  รักษ์โลก |  สารคดี |  เมืองโบราณ |  ปาจารยสาร |  รีดเดอร์ไดเจสท์ สรรสาระ |  Update |  national geographic |

BrandAge |  businessthai |  Manager.com |  เส้นทางเศรษฐี

A day |  elle |  PUNG! (ปัง) |  SHAPE | we | womanplus | กุลสตรี | ขวัญเรือน | คู่สร้างคู่สม | ดิฉัน | ทีวีพูล | เธอกับฉัน |  ประดิษฐ์ประดอย |  ผู้หญิง |  ผู้หญิงวันนี้ |  พลอยแกมเพชร | ; แพรว |  แฟชั่นรีวิว |  มาร์ส |  แม่บ้าน |  สกุลไทย |  สุดสัปดาห์ |  หญิงไทย |  อิมเมจ |  อีคอมเมิร์ซ | 

Elle Decor |  Living |  กินรี |  บ้านและสวน |  ศิลปวัฒนธรรม |  Room |  home&decor

Health&cuisine |  ThaiOnline Medical |  HealthToday Thailand |  ชีวจิต |  หมอชาวบ้าน

        

©  Copyright 2007 Tungsong Municipal Public Library
  ติดต่อ Webmaster  
  Online: 2 user(s) 
  Counter :: คุณเป็นบุคคล   ที่  0901966  เข้ามาเยี่ยมชมเพจนี้  
  Start Counter :: วันเสาร์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550  
  Last Update  
  วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2552
Time - 16:52:23