ความเป็นมา

   พระราชประวัติ ร.5

         พระบิดาแห่งการรถไฟไทย
         พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5      หัวรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์              ประมวลภาพ