อำเภอขนอม ขนอมพร้อมมูล เทิดทูนคุณธรรม ถ้ำสวย รวยชายหาด น้ำตกหินลาด 
พระธาตุประการัง ป่าเขาทะเล คือเสน่ห์ของขนอม
   
  อำเภอจุฬาภรณ์ สามวังลือเลื่อง นามเมืองเจ้าฟ้า ศิลาช่องคอย อร่อยคั่วกลิ้ง
   
  อำเภอฉวาง ฉวางเมืองคนดี มั่งมียางพารา แข่งเรือวันออกพรรษา ศูนย์การค้าตลาดจันดี สนุกดีงานปีใหม่ ก้าวไกลการศึกษา
   
  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสมเด็จย่า มาลัยดอกมะลิ เกจิหลวงปู่สังข์ ศิลปินดังแห่งชาติ ราชพฤกษ์สัญลักษณ์ พืชไร่นาสวนผสม
   
  อำเภอชะอวด เมืองต้นน้ำ อิฐแผ่นงาม กุ้งก้ามกราม กระจูดสวย ห้วยน้ำใส
   
  กิ่งอำเภอช้างกลาง ตำนานเมืองคล้องช้าง น้ำยางพันธุ์ดี มากมีผลไม้ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
   
  อำเภอเชียรใหญ่ เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมก้าวหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปิน เมืองศิลปาชีพ
   
  อำเภอถ้ำพรรณรา พระไสยาสน์ล้ำค่า ตระการตาถ้ำกัลยาณมิตร ผลผลิตยางพารา อนุรักษ์ป่าชื่นฉ่ำ ขึ้นถ้ำประเพณี สายตาปีชลเขต
   
  อำเภอท่าศาลา โมคลานตั้งก่อน ทรัพยากรมากหลาย หาดทรายยาวรี หม้อบ้านยิง มิ่งเมืองมหาวิทยาลัย น้ำใสปลาสด งดงามน้ำใจ
   
  อำเภอทุ่งสง ถ้ำตลอดงามตระการ อุทยานน้ำตกโยง โรงงานมากมี สถานีชุมทาง ศูนย์กลางราชการ ทรงประทานพระคู่เมือง ลือเลื่องแม่กวนอิม
   
  อำเภอทุ่งใหญ่ ถิ่นยางพันธุ์ดี เจดีย์ศรีวิชัย เพลินไพรนางนอน จุฬาภรณ์พัฒนา ป่าสองทะเลศรี ธรณียิบซั่ม
   
  อำเภอนบพิตำ น้ำตกกรุงชิง ต้นประสวยยิ่ง เด่นจริงคลองกลาย แร่ธาตุป่าไม้ ค่ายลูกเสือจังหวัด เมืองประวัติโบราณ
   
  อำเภอนาบอน น้ำตกคลองจัง ยางดังพันธุ์ดี พื้นที่อุดม ชมงานปิดกรีด
   
  อำเภอบางขัน พระพุทธลีลาฯสูงตระหง่าน อุทยานบ่อน้ำร้อน เขานางนอนมีตำนาน ถ้ำเพดานงามตา เสน่หาน้ำตกโตน
   
  อำเภอปากพนัง รังนกเลื่องชื่อ ร่ำลือขนมลา โอชาไข่ปลากระบอก ส่งออกกุ้งกุลา ออกพรรษาไหว้พระลาก นิยมมากแข่งเรือเพรียว
   
  อำเภอพระพรหม ผ้ายกประดิษฐ์ ผลิตจักสาน พื้นบ้านข้าวหลาม งดงามมหาวิทยาลัย มะนาวไข่พันธุ์ดี
   
  อำเภอพิปูน เบญจศรัทธา เจ้าฟ้าปราณี คีรีล้อมข้าง สองอ่างพักผ่อน น้ำร้อนหลายบ่อ มากพอน้ำตก ชูยกคนดี ตาปีแดนเกิด
   
  อำเภอเมือง เราชาวนครฯอยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี 
มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
   
  อำเภอร่อนพิบูลย์ อุดมสินแร่ เมืองแม่เศรษฐี ผลไม้พันธุ์ดี มีปศุสัตว์ เกจิหลวงพ่อ 
ใบพ้อสานพัด ดุกย่างรสจัด ทิวทัศน์รามโรม
   
  อำเภอลานสกา เมืองมังคุดหวาน หมู่บ้านพัฒนา ถ้ำสวยงาม น้ำตกกระโรมตระหง่าน สืบตำนานอู่ข้าวอู่น้ำ
   
  อำเภอสิชล สิชลเมืองโบราณ ถ้ำพิสดาร ธารสะอาด หาดหินงาม น้ำตกสวย รวยทรัพยากร
   
  อำเภอหัวไทร เมืองนากุ้ง ทุ่งนาข้าว จ้าวทะเล เสน่ห์หาดทราย มากมายศิลปิน


BACK