ความนำ

        "วิสัยทัศน์นครศรีธรรมราช พ.ศ.2550" ได้เกิดขึ้นด้วยความคิดสร้างสรรค์ภาคเอกชนและภาคราชการเมื่อปี พ.ศ.2538 เพื่อเป็นแนวทางและแผนแม่บทของการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในรอบ 12 ปี หรือหนึ่งรอบนักกษัตร (พ.ศ. 2539 - 2550)พลเมืองใฝ่เรียนรู้อยู่เป็นนิจ

ร่วมสานกิจพัฒนารักษาถิ่น

ชีวิตมีคุณภาพทั้งแผ่นดิน

เป็นท้องถิ่นวัฒนธรรมค้ำสังคม

เศรษฐกิจยั่งยืนทุกท้องที่

สิ่งแวดล้อมสมดุลย์ดีอย่างเหมาะสม

สู่ศูนย์กลางภูมิภาคน่านิยม

ประชาคมรวมพลังสร้างเมืองนคร


กลับหน้าแรก