http://www.tungsong.com

       

นอนไปเถิด

  นอนไปเถิดแม่จะกล่อม   นวลละม่อมแม่จะไกว
  ทองคำแม่อย่าร่ำไห้   สายสุดใจ เจ้าแม่เอย
       

เจ้าเนื้อละมุน

  เจ้าเนื้อละมุนเอย   เก็บดอกพิกุลยามเย็น
  เก็บมาร้อยกรอง   ให้แม่ทองข้าเล่น
  เนื้อเย็นแม่คนเดียวเอย    
       

เจ้าเนื้อเย็น

  เจ้าเนื้อเย็นเอย   แม่มิให้ไปเล่นที่หาดทราย
  ครั้นว่าน้ำขึ้นมา   มันจะพาเจ้าลอยหาย
  แสนเสียดาย   เจ้าคนเดียวเอย
       

เจ้าเนื้อนุ่มเอย

  เจ้าเนื้อนุ่มเอย   อุ้มเจ้านักจะเคยมือ
  วางลงเสียบ้างเถิดฤา   บุญพาเจ้าคนเดียวเอย
       
     

หน้าถัดไป

       

ข้อมูลจาก http://www.binidia.com/designinth/children/intro_t.html

รวมเรื่องเยาว์... เล่าสู่กัน คือหนังสือที่ระลึก เนื่องใน โอกาส สมโภช ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พิมพ์ขึ้น เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ (ค.ศ. 1982) เป็นอภินันทนาการ จากบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด