www.tungsong.com

1. ท่าจูบสะดือ


 

รูปประกอบ 1

รูปประกอบ 2

(เข่าไม่งอและท่อนแขนกดตะบองตลอดการทำ)
   ยืนตัวตรง  กางขาเท่าความกว้างของไหล่หรือมากกว่าเล็กน้อยโดยประมาณ
   นำตะบองขึ้นพาดบ่า  โดยที่กึ่งกลางของตะบองวางบริเวณก้านคอ  แล้วใช้ท่อนแขน(ระหว่างข้อมือและศอก) กดตะบองไว้กับคอ
   ก้มครั้งที่ 1 โดยค่อย ๆ ก้มตัวลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  มองลอดหว่างขา  จากนั้นเงยตัวขึ้นช้า ๆ จนกระทั่งยืนตัวตรงทำซ้ำอีกครั้ง (ทำเหมือนครั้งที่ 1) นับเป็นก้มครั้งที่ 2
   ก้มครั้งที่ 3 โดยค่อย ๆ ก้มตัวลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  มองลอดหว่างขาแล้วค้างไว้  จากนั้นใช้ตะบองนวดคลึงคอด้านซ้าย  ด้านหลัง  และด้านขวา  สลับกันไป-มาให้สม่ำเสมอ  รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง  โดยใช้ท่อนแขนควบคุมการกลิ้งขึ้น-ลงของตะบองในแนวตรง  เมื่อนวดครบครั้งที่ 10 แล้ว  เงยตัวขึ้นช้า ๆ จนกระทั่งยืนตัวตรง (รูปประกอบ 2)
   ทำซ้ำตั้งแต่ข้อ 3 ถึงข้อ 4 อีก 5-10 ครั้ง

2. ท่าไหว้พระอาทิตย์

รูปประกอบ 1 รูปประกอบ 2 รูปประกอบ 3
(เข่าและศอกไม่งอ  ตามองตะบองตลอดการทำ)
   ยืนตัวตรง  กางขาเท่าความกว้างของไหล่หรือน้อยกว่าเล็กน้อยโดยประมาณ
   คว่ำมือกำตะบองไว้ด้านหน้า  โดยระยะห่างของมือควรเท่ากับระยะห่างของขาที่ยืน  แขนเหยียดตรง(รูปประกอบ 1)
   วาดแขนทั้งสองขึ้นมาระดับหน้าอกโดยไม่งอศอก
   ตามองตะบองอย่างมีสมาธิ  แล้ววาดแขนลงพร้อม ๆ กับก้มตัวลงให้มากที่สุดโดยไม่งอเข่า  และแขนเหยียดตรงตลอดเวลา
   พยายามยืดตัวลงเพื่อให้ตะบองแตะพื้นมากที่สุด  ขย่ม  5  ครั้ง(รูปประกอบ 2)
   ค่อย ๆ วาดตะบองขึ้นจนกระทั่งลำตัวตั้งตรง  แล้วค่อย ๆ เอนตัวและศีรษะหงายไปด้านหลัง  โดยที่แขนเหยียดตรงและตามองตะบองตลอดเวลา  เมื่อหงายจนสุดแล้ว  ทิ้งตัวค้างไว้นับ 1-10 แล้วค่อย ๆ วาดตะบองกลับมายืนตรง  จากนั้นวาดตะบองลงมาไว้ด้านหน้า(รูปประกอบ 3)
   ทำซ้ำตั้งแต่ข้อ 3 ถึงข้อ 6 อีก 3-5 ครั้ง

หน้าถัดไป

 

ที่มา : เอกสารแจกฟรี ชีวจิต ฉบับ 16 เม.ย. 51
เรียบเรียงโดย
:
อังคณา   ทองพูล