http://www.tungsong.com

 

ริมถนนหนทางในเขตชุมชน  มักเป็นแหล่งขายอาหาร  ไม่ว่าจะเป็นกล้วยทอด  ไข่นกกระทา  ข้าวแกง  ร้านอาหารขนาดเล็ก  ปัญหาที่พบคือ  นอกจากไอเสียจากควันรพยนต์ซึมเข้าไปในปอดระหว่างการนั่งอยู่ในบริเวณนั้นแล้ว  ไอเสียควันพิษมีการเจือปนลงไปในอาหารที่ไม่มีฝาปิดได้ด้วย
ควันดำของรถที่ใช้น้ำมันดีเซลนั้นประกอบด้วยไอเสียและเขม่าที่มีส่วนประกอบคล้ายกับควันของรถที่ใช้น้ำมันเบนซิน  โดยไอเสียจากควันรถยนต์นั้นประกอบด้วย
คาร์บอนมอนอกไซด์  คาร์บอนไดออกไซด์  ไฮโดรดาร์บอน  ไนตริกออกไซด์  ไนโตรเจน  ออกไซด์อัลดีไฮด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นพิษ  รถคันไหนที่มีควันออกมามากจะมีสิ่งเจือปนคือ  ผงคาร์บอน  ตะกั่ว  ฟีนอล  น้ำมันรถยนต์  และยางเหนียว  ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

อันตรายของสารเคมีอนุภาคเล็ก ๆ  แต่ละชนิด
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  เกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์  และรถยนต์ปล่อยก๊าซนี้ออกมาทางท่อไอเสีย  ก๊าซนี้จะลอยปะปนอยู่ในอากาศเป็นจำนวนมาก  ในสภาวะการจราจรคับคั่งเมื่อสูดหายใจเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปในร่างกายแล้วจะไปแย่งออกซิเจนโดยไปรวมกับฮีโมโกลบิน  เป็นสารชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในเม็ดเลือดแดง  กลายเป็นเม็ดเลือดแดงที่ไม่สามารถรวมตัวกับออกซิเจนได้ทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่าย  เวียนศีรษะจนถึงขั้นปวดศีรษะ  หายใจลำบาก  คลื่นไส้  หงุดหงิด  เจ็บหน้าอก  และเป็นลม

 
จะเห็นได้ว่า มลพิษจากสารตะกั่ว เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ดังนั้นการป้องกันแก้ไข จึงอยู่ที่มนุษย์ต้องร่วมมือกัน เช่นในปัจจุบันมีการรณรงค์การใช้น้ำมันไร้สารตะกั่ว และการให้สุขศึกษาแก่ผู้ประกอบอาชีพการขายอาหาร เช่น ควรที่จะมีฝาปิดภาชนะให้มิดชิด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองต่างๆ ที่จะลงสู่อาหาร
 
แหล่งอ้างอิง  : http://bangkok-guide.z-xxl.com/