http://www.tungsong.com

 

2551

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
2560 2561 2562 2563

 

 

ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
       

125

ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2557

[ 25 ธ.ค. 56]

124

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่อย่างมีสติ และไม่ประมาท

[ 19 ธ.ค. 56]

123

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน/วิ่ง เพื่อสุขภาพ

[ 19 ธ.ค. 56]

122

การขอรับกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม

[ 28 พ.ย. 56]

121

เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

[ 28 พ.ย. 56]

120

เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาอุทกภัย

[ 28 พ.ย. 56]

119

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ รวมใจภักดิ์  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๖  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖

[ 28 พ.ย.56]

118

เทศบาลเมืองทุ่งสง  กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๖  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖

[ 26 พ.ย. 56]

117

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์การระมัดระวัง  และป้องกันการระบาดของโรคโคโรน่า

[ 26 พ.ย. 56]

116

เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน  และพี่น้องประชาชนทุกท่าน  ร่วมสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบและปิดทองพระหัตถ์ 

[ 18 พ.ย. 56]

115

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประกาศลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘

[ 31 ต.ค. 56]

114

เทศบาลเมืองทุ่งสง  กำหนดจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี  ประจำปี  ๒๕๕๖

[ 31 ต.ค. 56]

113

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอความร่วมมือป้องกันอันตรายจากพลุ  ประทัด  ดอกไม้ไฟ    และเฝ้าระวังอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง

[ 17 ต.ค. 56]

112

เทศบาลเมืองทุ่งสง  รณรงค์ลอยกระทงปลอดแอลกอฮอล์  อบายมุข

[ 17 ต.ค. 56]

111

ทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  ๒๕๕๖

[ 17 ต.ค. 56]

110

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดเทปบันทึกภาพรายการ เกษตรฮอตนิวส์  ทางไทยทีวี ช่อง ๓

[ 11 ต.ค. 56]

109

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคฉี่หนูในหน้าฝน

[ 11 ต.ค. 56]

108

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมโครงการตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสร้างและป้องกันภัยสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี  ๒๕๕๖

[ 3 ต.ค. 56]

107

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมโครงการออกกำลังกายรณรงค์และป้องกันโรคหัวใจ  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ๘๖  พรรษา เนื่องในวันหัวใจโลก  ๒๕๕๖  “World Heart Day ๒๐๑๓”

[ 24 ก.ย. 56]

106

เทศบาลเมืองทุ่งสง  รณรงค์ในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๖

[ 24 ก.ย. 56]

105

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวง “สมเด็จพระปิยมหาราช”

[ 23 ก.ย. 56]

104

เทศบาลเมืองทุ่งสง   จัดพิธี “บวงสรวงองค์พระพรหม”

[ 23 ก.ย. 56]

103

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน “ดัลลอป  ทุ่งสงโอเพ่น”  ประจำปี  ๒๕๕๖

[ 23 ก.ย. 56]

102

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดภาค ๔

[ 20 ก.ย. 56]

101

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์สายด่วนคนพิการ“ได้งาน  เข้าถึงสิทธิ  เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

[ 19 ก.ย. 56]

100

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมงานประเพณีเดือนสิบชุมชนเปรมประชา

[ 18 ก.ย. 56]

99

 เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์รักษา คู  คลองแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๖

[ 18 ก.ย. 56]

98

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดเทปบันทึกภาพรายการ เกษตรฮอตนิวส์  ทางไทยทีวี ช่อง ๓

[ 17 ก.ย. 56]

97

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ส่งมอบวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชกุมารี

[ 10 ก.ย. 56]

96

เทศบาลเมืองทุ่งสง รณรงค์และเชิญชวนเลือกซื้ออาหารสะอาด ปลอดภัย คุณภาพดี ในตลาดสดน่าซื้อเทศบาลเมืองทุ่งสง

[ 4 ก.ย. 56]

95

เทศบาลเมืองทุ่งสง คว้าเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 “นครลำปางเกมส์”

[ 2 ก.ย. 56]

94

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์มหกรรมซื้อสินค้าในราคาพิเศษ  ลดสูงสุด  ๓๐ – ๕๐%

[ 2 ก.ย. 56]

93

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมเปิดกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยยางยืดเพื่อสุขภาพ

[ 29 ส.ค. 56]

92

เทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพงานรักษาความสะอาด และคัดแยกขยะ

[ 29 ส.ค. 56]

91

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์ “นครปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์”

[ 22 ส.ค. 56]

90

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน  ประจำปี  ๒๕๕๖

[ 22 ส.ค. 56]

89

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  ภาคครัวเรือน

[ 19 ส.ค. 56]

88

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมประกวดจัดบอร์ดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินาถ

[ 6 ส.ค. 56]

87

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมสมโภชพระพุทธรูปประจำวันเกิด  ๗  วัน

[ 6 ส.ค. 56]

86

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน  ประจำปี  ๒๕๕๖

[ 29 ก.ค. 56]

85

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖

[ 29 ก.ค. 56]

84

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์ลำคลองท่าแพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส ๘๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประจำปี  ๒๕๕๖

[ 29 ก.ค. 56]

83

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญสมัครแข่งขันเปตอง “เทิดพระเกียรติมหาราชินี”  ประจำปี  ๒๕๕๖

[ 29 ก.ค. 56]

82

เทศบาลเมืองทุ่งสง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

[ 18 ก.ค. 56]

81

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร ทางแยกหน้าหอสมุดประชาชน

[ 18 ก.ค. 56]

80

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง "เทิดพระเกียรติมหาราชินี" ประจำปี 2556

[ 18 ก.ค. 56]

79

ขอ เชิญส่งทีมวอลเลย์บอลเข้าร่วมแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล" ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556 

[ 11 ก.ค. 56]

78

แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ  1  อำเภอ  1  ทุน

[ 9 ก.ค. 56]

76

ดำเนินโครงการภายใต้นโยบาย "เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว"

[ 9 ก.ค. 56]

75

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงานหล่อเทียนจำนำพรรษา  ประจำปี  2556

[ 5 ก.ค. 56]

74

ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขันรำวงเวียนครก ในงานหล่อเทียนจำนำพรรษา  ประจำปี  2556

[ 5 ก.ค. 56]

73

ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีการประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 ในชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง

[ 5 ก.ค. 56]

72

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “ชวนคนทุ่งสง  ลด ละ เลิก เหล้า  เข้าพรรษา

[ 4 ก.ค. 56]

71

แจ้งเฝ้าระวังการเกิดโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูฝน

[ 4 ก.ค. 56]

70

แจ้งประชาสัมพันธ์การส่งข้อความสั้น (sms) “TS_NEWS”

[ 2 ก.ค. 56]

69

ขอเชิญเลือกตั้งประธานองค์การบริหารชุมชน  และคณะกรรมการชุมชนชุม ชนตลาดใน

[ 28 มิ.ย. 56]

68

ประชาสัมพันธ์แผนการรณรงค์ชุมชนเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก

[ 28 มิ.ย. 56]

67

เปิดให้บริการเปลี่ยนชื่อสกุลประทานของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

[ 28 มิ.ย. 56]

66

ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง  สู่มาตรฐานตลาดที่มีคุณภาพ

[ 25 มิ.ย. 56]

65

ขอเชิญพี่น้องชาวอำเภอทุ่งสง ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา  ประจำปี  2556

[ 25 มิ.ย. 56]

64

ประชาสัมพันธ์การพ่นสารเคมีกำจัดยุงในแหล่งย่านการค้า

[ 25 มิ.ย. 56]

63

ขอเชิญเลือกตั้งประธานองค์การบริหารชุมชน  และคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเขาปรีดี  และชุมชนประชาอุทิศ

[ 25 มิ.ย. 56]

62

กำหนดแผนรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำเดือนมิถุนายน

[ 18 มิ.ย. 56]

61

เปิดให้บริการ  Thungsong City@Free Wi-Fi 5  จุด

[ 18 มิ.ย. 56]

60

ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

[ 18 มิ.ย. 56]

59

บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2556

[ 18 มิ.ย. 56]

58

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาในการแข่งขันกิจกรรมเดิน - วิ่ง 60 ปีมหาราชมินิมาราธอนนครศรีธรรมราช

[ 13 มิ.ย. 56]

57

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคาราเต้ – โด  ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “มหาสารคามเกมส์”

[ 12 มิ.ย. 56]

56

แจ้งประชาสัมพันธ์ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และอันตรายจากฟ้าผ่าในช่วงฤดูฝน

[ 12 มิ.ย. 56]

55

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2

[ 4 มิ.ย. 56]

54

ประชาสัมพันธ์แจ้งรางวัลนำจับให้แก่ผู้แจ้งความในการลักลอบตัดสายเคเบิลโทรศัพท์ในทุกพื้นที่

[ 4 มิ.ย. 56]

53

โรคกลัวน้ำหรือโรคพิษสุนัขบ้าร้ายแรง แต่ป้องกันได้

[ 30 พ.ค. 56]

52

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

[ 30 พ.ค. 56]

51

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2556 โครงการเมืองสีขาว หัวใจสีเขียว กิจกรรมรวมพลเครือข่ายอนุรักษ์คลอง "กินอยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

[ 28 พ.ค. 56]

50

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง

[ 23 พ.ค. 56]

49

จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคืนคนดีสู่สังคม

[ 23 พ.ค. 56]

48

ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

[ 16 พ.ค. 56]

47

ขอเชิญร่วมเป็นเครือข่ายโครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

[ 10 พ.ค. 56]

46

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  School)  เฉลิมพระเกียรติ  58  พรรษา  ปี  2556

[ 6 พ.ค. 56]

45

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา

[ 6 พ.ค. 56]

44

จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2556

[ 22 เม.ย. 56]

43

ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดเทพีสงกรานต์เมืองทุ่งสง ประจำปี 2556

[ 9 เม.ย. 56]

42

ประชาสัมพันธ์ถนนทุ่งสง – สุราษฎร์ เป็นถนนที่ใช้เล่นน้ำงานสงกรานต์

[ 9 เม.ย. 56]

41

แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดถนนเพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556

[ 9 เม.ย. 56]

40

รณรงค์อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าแพ และปลาพื้นถิ่นด้วยการไม่จับสัตว์น้ำ

[ 8 เม.ย. 56]

39

ประชาสัมพันธ์โรคอันตรายในช่วงฤดูร้อน

[ 8 เม.ย. 56]

38

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกู้ชีพ หน่วยประสานงานมูบนิธิประชาร่วมใจ อ.ทุ่งสง ประจำปี 2556

[ 8 เม.ย. 56]

37

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาสงกรานต์ งานบุญเดือนห้า เปิดฟ้าเมืองทุ่งสง

[ 5 เม.ย. 56]

36

ขอเชิญชมการแข่งขันลูกยางอาชีพ วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ลีก 2556

[ 4 เม.ย. 56]

35

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2556

[ 4 เม.ย. 56]

34

กำหนดการและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย(ระยะที่ 2) เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี สวนพฤกษาสิรินธร

[ 4 เม.ย. 56 ]

33

ประสบความสำเร็จในการจัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2556

[ 27 มี.ค. 56 ]

32

"รวมพลังเร่งรัดกำจัดลูกน้ำ" ด้วยมาตราการ 5ป 1ข "ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฎิบัติ ขัดล้างไข่ยุง ทุกสัปดาห์"

[ 27 มี.ค. 56 ]

31

ประกาศให้ถนนทุ่งสง - สุราษฎร์ และถนนทุ่งสง - ห้วยยอด เป็นถนนนำร่องจัดระเบียบทางเท้าสาธารณะ

[ 27 มี.ค. 56 ]

30

ผลการคัดเลือกคำขวัญเกี่ยวกับรณรงค์สร้างวินัยจราจร และการจัดระเบียบสถานประกอบการ

[ 27 มี.ค. 56 ]

29

ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป ประกวดนางสงกรานต์ผู้สูงอายุ ในงานมหาสงกรานต์ งานบุญเดือนห้า เปิดฟ้าเมืองทุ่งสง ประจำปี 2556

[ 26 มี.ค. 56 ]

28

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในสังกัดสถานศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสงที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ

[ 26 มี.ค. 56 ]

27

ประกาศรับสมัครเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

[ 26 มี.ค. 56 ]

26

ขอเชิญร่วมประกวดรำวงเวียนครกประเภท "รำสวยที่สุด รำนานที่สุด และรำดุเดือดที่สุด" ในงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2556

[ 20 มี.ค. 56 ]

25

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

[ 20 มี.ค. 56 ]

24

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์

[ 20 มี.ค. 56 ]

23

แจ้งเตือนระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้ง

[ 20 มี.ค. 56 ]

22

ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2556

[ 20 มี.ค. 56 ]

21

กำหนดแผนปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว

[ 20 มี.ค. 56 ]

20

ขอเชิญเที่ยวงานเทศการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2556 "กินฟรีขนมจีน 2,785 กิโล"

[ 20 มี.ค. 56 ]

19

ระเบียบการประกวดนางสงกรานต์ ประจำปี 2556 เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

[ 6 มี.ค. 56 ]

18

ระเบียบเทศบาลเมืองทุ่งสง ว่าด้วยการประกวดทำน้ำแกงขนมจีน งานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ "อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์" ประจำปี 2556

[ 6 มี.ค. 56 ]

17

ขอเชิญพบกับดาราศิลปินช่อง 7 ในงานเทศการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2556

[ 26 ก.พ. 56 ]

16 ขอเชิญชมการแข่งขันลูกยางอาชีพวอลเลย์บอล ไทยแลนด์ลีก 2556 [ 26 ก.พ. 56 ]
15 ตรวจคัดกรองโรคตา ต้อหิน ต้อกระจก และตรวจสอบสายตาผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง [ 26 ก.พ. 56 ]
14 ประชาสัมพันธ์เดือนแห่งการรณรงค์ปรับปรุงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน [ 14 ก.พ. 56 ]
13 ร่วมเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมเพื่อลดปัจจับเสี่ยงในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ปี 2556 [ 14 ก.พ. 56 ]
12 ขอเชิญร่วมงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2556 "กินฟรีขนมจีน 2,785 กิโลกรัม" [ 14 ก.พ. 56 ]
11 ขอเชิญพี่น้องปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด [ 14 ก.พ. 56 ]
10 นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงรับรางวัลพระกินรี บุคคลตัวอย่าง "คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท" ประจำปี 2556 [ 13 ก.พ. 56 ]
9 ร่วมรณรงค์โครงการชุมชนน่าอยู่ปลอดมลพิษ "ร่วมสร้างเมืองสีขาว หัวใจสีเขียว" [ 4 ก.พ. 56 ]
8 ขอเชิญชวนนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ส่งคำขวัญเกี่ยวกับรณรงค์สร้างวินัยจราจรและการจัดระเบียบสถานประกอบการ [ 4 ก.พ. 56 ]
7 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีตรุษจีนเมืองทุ่งสง ประจำปี 2556 [ 28 ม.ค. 56 ]
6 ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง [ 28 ม.ค. 56 ]
5 เปิดโครงการธนาคารฝึกนิสัยรักการออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง [ 21 ม.ค. 56 ]
4 เปิดให้บริการรถจักรยานเสือภูเขาสำหรับการออกกำลังกาย ณ สวนพฤกษาสิรินธร [ 21 ม.ค. 56 ]
3 จัดกิจกรรมประกวดเต้นประกอบเพลงล้างมือ [ 3 ม.ค. 56 ]
2 การควบคุมและป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย [ 3 ม.ค. 56 ]
1 โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียม [ 3 ม.ค. 56 ]