หน้าแรก > รายละเอียดข่าว >

 
   

 

เทศบาลเมืองทุ่งสงประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกคำขวัญเกี่ยวกับรณรงค์สร้างวินัยจราจร  และการจัดระเบียบสถานประกอบการ

 

   
 
   

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการรณรงค์สร้างวินัยจราจร และการจัดระเบียบสถานประกอบการร้านค้า  รถเข็ญ หาบเร่แผงลอย ร่วมคืนทางเท้าให้คนเดิน เพื่อนำคำขวัญที่ชนะเลิศจากการประกวดมาผลิตเป็นสื่อประชาสัมพันธ์  โดยผู้เข้าร่วมประกวด  ต้องเป็นนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงนั้น บัดนี้เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้คัดเลือกคำขวัญการจัดระเบียบจราจร และทางเท้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลดังต่อไปนี้

ผลการประกวดคำขวัญการจัดระเบียบจราจร  และทางเท้าที่ผ่านการคัดเลือก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓

ด.ช.บุลากร จันทรเสน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ กับคำขวัญที่ว่า

ชาวทุ่งสงรู้จักคิด พิชิตปัญหา
ปลอดภัยอย่างรู้ค่า เคารพกฎจราจร

ด.ญ.ธนาภา นาวาพนม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนเทศบสลบ้านนาเหนือ กับคำขวัญที่ว่า

ขอทางเท้าให้คนเดิน อย่างวางของล้ำเกิน

สงสารคนเดินเถิดแม่ค้า

ผลการประกวดคำขวัญการจัดระเบียบจราจร  และทางเท้าที่ผ่านการคัดเลือก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

ด.ญ.นาตาลี คริสเตียน อ็องตวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ กับคำขวัญที่ว่า

หาบเร่แผงลอย ใช้สอยร่วมกัน
ชีวีสุขสันต์  มุ่งมั่นระเบียบวินัย

ด.ญ.วีณ์ธิดา รอดจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ กับคำขวัญที่ว่า 

หาบเร่แผงลอย เรียบร้อยมีวินัย
แม่ค้าร่วมใจ ปลอดภัยคนเดินเท้า

ด.ญ.สุลักขณา เกิดบัวทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  กับคำขวัญที่ว่า

รักษาวินัย

ใส่ใจจราจร

พ่อค้าแม่ขาย ปฏิบัติตามกฏ
ลดอุบัติเหตุ  เป็นเขตปลอดภัย

ผลการประกวดคำขวัญการจัดระเบียบจราจร และทางเท้าที่ผ่านการคัดเลือก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

ด.ญ.สุวิมล พรามหสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง กับคำขวัญที่ว่า

จอดรถเป็นระเบียบ ได้เปรียบไม่เบียดกัน
จอดรถซ้อนคัน รับประกันถูกจับแน่

ด.ญ.นารีรัตน์ รักษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง กับคำขวัญที่ว่า 

ไม่ฝ่าไฟแดง ไม่แซงทางโค้ง
จรรโลงวินัย ใส่ใจกฏจราจร

ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดย ผลงานที่ได้ผ่านการคัดเลือก ถือเป็นสิทธิ์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่จะใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อแจกจ่าย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมและโอกาสต่างๆของเทศบาลเมืองทุ่งสง ต่อไป

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองทุ่งสง

ลงประกาศเมื่อ : 21 มีนาคม 2556