ว่าด้วยปัญญา   งานแต่งงาน
  เมืองนคร   นกกระจาบประพฤติธรรม
  เข็นคนเข้าหาพระธาตุ   ยาศักดิ์สิทธิ์
  บนประสาทแห่งปัญญา   ปัญญาอ่อน?
  ศาสนาของปัญญาชน   สุขสี่อย่าง
  เรารู้ด้วยตัวเรา   ไม่มีตัวอย่าง
  รดน้ำมนต์ : โง่!   ไม่มีความจนในหมู่คนขยัน
  หลวงพ่อผูกดวงได้ไหม   เกินพอดี
  คน - มันไม่รู้จักตัวเอง   คบคนเช่นใดมันก็เป็นเช่นคนนั้น
  สอนไม่เป็นลูกจึงดื้อ   หิริโอตตัปปะ
  อยู่กับผีก็เป็นผี   ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป
  ไหว้พระ - ไม่พบพระ   ทำอะไรมันได้ที่ใจก่อน
  คนไปวัดตายหมดแล้ว   คิดดีใจดี - ทำบุญ เพิ่มบุญ
  เราต้องสร้างคน   ศีลรักษา
  วัดเหมือนสระน้ำใหญ่   โง่มาจากคนอื่น
  สวดไม่รู้เรื่อง - สวดทำไม   สร้างพระไว้ในใจ
  นั่น - เป็นเสียอย่างนั้น   อยู่ด้วยปัญญา
  สูญเสียในสิ่งไร้สาระ   วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน
  คนกลัวผ้าเหลือง   นครเมืองพระ ธรรมะต้องครองใจคน
  พระไทยไปเมืองนอก   ช่วยกันพายช่วยกันก่อให้เรือถึงฝั่ง
  จงเจริญงอกงามในธรรม

ที่มา : ปัญญานันทภิกขุ. อยู่ด้วยปัญญา,นครศรีธรรมราช. สวนสร้างสรรค์ นาคร - บวรรัตน์,
                  2531. 111หน้า.


Home