http://www.tungsong.com

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 2564

 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.39 น. ณ ห้องโสดทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องโสดทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง(อาคาร 1 ชั้น 4)
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง(อาคาร 1 ชั้น 4)
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.19 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง(อาคาร 1 ชั้น 4) สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง(อาคาร 1 ชั้น 4) สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง(อาคาร 1 ชั้น 4) สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง(อาคาร 1 ชั้น 4) สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง(อาคาร 1 ชั้น 4) สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง(อาคาร 1 ชั้น 4) สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง(อาคาร 1 ชั้น 4) สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2565
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ครั้งแรก วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชาวดี(ห้องเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง
  2564 2563 2562 2561

2560

2559    

2558

2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550