http://www.tungsong.com

2551

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
2560 2561 2562 2563
 
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วม “ปลูกป่า  รักษ์น้ำ  สร้างชีวิต  ลำคลองท่าแพ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันเสาร์ที่  25  กันยายน  2553  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  ณ  บริเวณวัดท่าแพ
เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยงานสังคมสงเคราะห์ กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม  2553
เทศบาลเมืองทุ่งสงขอเชิญร่วมต้อนรับ นายประกิต พลเดช ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ขอเชิญร่วมพิธีเฉลิมฉลองพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ มณฑลพิธีโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
  เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญพี่น้องชาวอำเภอทุ่งสง ร่วมพิธีสมโภชเทียนจำนำพรรษา และแห่เทียนจำนำพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
 เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชาวอำเภอทุ่งสง ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในการรับฟังนโยบายระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง (โลจิสติกส์) ฯ ในวันจันทร์ที่  23 สิงหาคม 2553  เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
  เทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ณ สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง บริเวณชุมชนท่าแพใต้ ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
  เทศบาลเมืองทุ่งสง  รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค - กระบือ ตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฎาคม 2553
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 12-20 กรกฎาคม 2553
 สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ประจำปี 2553
 จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง และเทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งการออกใบรับคำขอมีบัตร(บัตรเหลือง) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูธเรศ ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน เทศบาลคัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2553 วันที่ 25 มิถุนายน  - 6 กรกฏาคม 2553 ณ สนามโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
การจับฉลากแบ่งสายกีฬาฟุตบอล 11 คนเทศบาลคัพ 25 มิถุนายน  - 6 กรกฏาคม 2553 ณ สนามโรงเรียน เทศบาลบ้านนาเหนือ
เทศบาลเมืองทุ่งสง รายงานผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ(CHECKDAM) ในลำคลองสายหลัก 3 สาย
เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย อบต. และ อบจ.นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2553 ณ  อาคารเอนกประสงค์ไสใหญ่ 70 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดทำแผนปฏิบัติการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลาย ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2553
เทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดโครงการ  45 วัน  รวมพลังลดถุงพลาสติก  ลดโลกร้อน  2553 ในวันคุ้มครองโลก (22 เมษายน) ถึง วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน)
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้ดำเนินการปรับปรุงทางเดินออกกำลังกาย รอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. - 7 มิ.ย. 53
แผนการปฏิบัติงานฉีดพ่นยุง ประจำเดือนพฤษภาคม 2553
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจำปี  2553 ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 3 พ.ค. 53 ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งส
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ร่วมพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย  ปีงบประมาณ  2553
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดกิจกรรมวัดเทศบาล ประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2553
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอทุ่งสงร่วมทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2553 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสงและบริเวณถนนชนปรีดาตลอดสาย

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลต้านยาเสพติด "ทุ่งสงเกมส์" ประจำปี 2553 วันที่ 9 - 16 เมษายน 2553 ณ โรงยิมส์เนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดพิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษา  ปฐมวัย “บัณฑิตน้อยรีสอร์ทอนุบาลรุ่นที่ 1ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 9 – 18 เมษายน 2553
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์มหาสงกรานต์  งานบุญเดือน  5  เปิดฟ้าเมืองทุ่งสงประจำปี  2553 “มหาสงกรานต์  งานบุญเดือนห้า  เปิดฟ้าเมืองทุ่งสง”  ระหว่างวันที่  9 – 18  เมษายน  2553  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนมหาสงกรานต์ ต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน  2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนคว้า “รางวัลกวีน้อยเมืองนคร”ครั้งที่ 6 จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552   ณ บริเวณลานอาคารหัวตะพาน  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพโครงการจัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ครั้งที่  1  ประจำปี  2553 ระหว่างวันที่  29 – 30 มีนาคม 2553  ณ  โรงแรมแกรนด์เซาเทริ์น  ทุ่งสง
  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เดือนเมษายน 2553
  เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพโครงการจัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2553 
  เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชมการแข่งขันแบดมินตันอาชีพแห่งประเทศไทย สนามที่ 1 ประจำปี 2553 ในวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2553 ณ โรงยิมเนเซี่ยม เทศบาลเมืองทุ่งสง
  เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2553 "กินฟรีขนมจีน 2,000 กิโล" ในวันที่ 26 มีนาคม 2553 
  เทศบาลเมืองทุ่งสงขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานรัฐ และเอกชน บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ในอำเภอทุ่งสงได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 8 มีนาคม 2553
  เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือท่านผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันทุกท่าน ร่วมกันงดดื่มและไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานีบริการน้ำมัน
  มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง เน้นการสอนรูปแบบ 2 ภาษา