http://www.tungsong.com

2551

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
2560 2561 2562 2563
 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี และเด็กต่างด้าวอายุต่ำกว่า 15 ปี
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2553
อนุบาลรีสอร์ทเปิดอาคารชั่วคราวศูนย์ต้นแบบการสอนอนุบาล
ผลการแข่งขันกีฬากรีฑาในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมแสดงความยินดีกับเหรียญแรกของทัพนักกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมคัดแยกขยะและเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน
ไทยช่วยไทยเพื่อทุ่งสง  สู้แหลกห้างต่างชาติ อย่าพลาด มหกรรม “เซลล์สินค้าทุกวันที่ 15 ของเดือน”
เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมป้องกันและเฝ้าระวังโรคฉี่หนู หรือ โรคเลปโตสไปโรซิส(Leptospirosis)
เทศบาลเมืองทุ่งสง    ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมทำความดีถวายพ่อหลวงในวันที่ 3 ธันวาคม 2552
ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  ตรวจเยี่ยมค่ายเก็บตัวนักกีฬา ณ  โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
เทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  และโรงพยาบาลทุ่งสงจัด “โครงการประกาศเขตปลอดโรคระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่  2009”
อำเภอทุ่งสง  เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร
เทศบาลเมืองทุ่งสง เตรียมพร้อมกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนพฤศจิกายน 2552
เทศบาลเมืองทุ่งสง เตรียมพร้อมรับธงเจ้าภาพ และพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
อีกความสำเร็จ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง กับรางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม

เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง วันที่ 2-27 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2552

เฝ้าระวัง! เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอให้ประชาชน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมและโรคภัยที่มาพร้อมกับน้ำ

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สนุกยกครัว สุขภาพดียกบ้าน" ในวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมป้องกันอันตรายจากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟและเฝ้าระวังอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง

เทศบาลเมืองทุ่งสง มอบรางวัลและแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนเทศบาลได้รับรางวัลจาก "การแข่งขันทักษะทางวิชาการท้องถิ่น ระดับภาคใต้"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552

เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรทุ่งสง ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ รัชการที่ 9

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2552 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552 ณ คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับรางวัล กองทุนแม่ของแผ่นดิน

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมงานบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยะมหาราช)ในวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.30 น.- 15.00 น. ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา(สวนหลวง ร.5)

เทศบาลเมืองทุ่งสง เลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนตุลาคม ประจำปี 2552

เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงและโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนเทศบาลนาเหนือ

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2552 วันที่ 3 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2552 วันที่ 28 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารเมืองทุ่งสง"อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์" ระหว่างวันที่ 3-9 สิงหาคม 2552 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง

ข้อมูลที่พักนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 "12 นักษัตรเกมส์"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชมการแข่งขันแบดมินตันและการแข่งขันแอโรบิค ประจำปี 2552
เชิญชมถ่ายทอดสดพิธีปิดการแข่งขันแบดมินตันอาชีพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. 52 เวลา 15.00-17.00 น.
เทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดประชุมการจัดการแข่งขันแบดมินตันอาชีพ ประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 4 สนามที่ 4 วันที่ 8 มิ.ย.52
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬา "12 นักษัตรเกมส์"
เทศบาลเมืองทุ่งสง เร่งดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลาย อย่างเร่งด่วน!
เทศบาลเมืองทุ่งสง ดำเนินการตรวจประเมินร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหาร
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2552 วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
ทุ่งสงเมืองมีระเบียบวินัยจราจร "กฎจราจรมีไว้ให้ปฏิบัติ ไม่ใช่มีไว้ให้ขัดขืน"
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดสรรงบก่อสร้าง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองทุ่งสงระยะยาวบริเวณแนวถนนชนปรีดาถึงสี่แยกตลาดเกษตร
สถานที่พักในอำเภอทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชมการแข่งขันแบดมินตันอาชีพแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 ประจำปี 2552
ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2552 ในวันที่ 22 เมษายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2552 วันที่ 25 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2551

เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมในการสัมมนาวิชาการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 2
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนน้องๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป เข้าร่วมอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน (ภาคฤดูร้อน)
ระเบียบการประกวดเทพีสงกรานต์ งาน "มหาสงกรานต์  งานบุญเดือนห้า เบิกฟ้าเมืองทุ่งสง" ประจำปี 2552 เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนที่ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจากมูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว.

เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดเดินรถทางเดียว (ONE WAY) เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร.

เชิญชมนิทรรศการสัญจรย่อยสิ่งสะสมนานาชาติ แลกเปลี่ยน บัตรโทรศัพท์ ธนบัตร แลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ แสตมป์ ที่หอสมุดเทศบาลเมืองทุ่งสง วันที่ 11 มี.ค. 52 เวลา 09.00-12.00 น.
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2552 วันที่ 28 ก.พ.2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดตั้งศูนย์ Call Center รักษาความสะอาด
"รางวัลศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2551" รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ อีกหนึ่งรางวัลของเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ซ่อมแซมผิวจราจรจากการดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ ประจำปี 2552  "กินฟรีทุกร้าน"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ทัพนักกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงในการแข่งขันกีฬา "ยี่สกเกมส์" ระหว่างวันที่ 20-30 ม.ค. 52 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี  
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญพ่อค้า แม่ค้า ร่วมกันรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดสด  
วัดเขาปรีดี และ เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนา(นครศรีฯ) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 24 ประจำปี 2552  
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญผู้ที่เลี้ยงโค-กระบือ ร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยของโค-กระบือ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกับ มูลนิธิสว่างทุ่งสงธรรมสถาน ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนเมืองทุ่งสง ประจำปี 2552
ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการประจำสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง พ.ศ.2551
เทศบาลเมืองทุ่งสง ก่อสร้างขยายสะพานคลองท่าเลา เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
เทศบาลเมืองทุ่งสง เชิญชวนประชาชนที่สนใจและประสงค์จะเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2551 ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2552
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมโครงการรับขาย/ฝากขยะรีไซเคิลของเทศบาลเมืองทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดนตรีไทย

โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล "แปลงขยะเป็นเงิน" มอบรางวัลผู้ที่มียอดฝากขยะสูงสุด

ขอเชิญชวนประชาชนชาวชุมชนตลาดในร่วมโครงการถังข้าวหมูสู่พลังงาน ลดโลกร้อน ด้วยชีวิตที่พอเพียง

ขอเชิญร่วมโครงการถังข้าวหมู สู่พลังงาน ลดโลกร้อน ด้วยชีวิตพอเพียง