http://www.tungsong.com
|Download Document

        สมุนไพรเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกับชีวิตประจำวันของเรามานาน และเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย หลายด้าน
        แนวการนำสมุนไพรมาใช้ในสาธารณสุขมูลฐานจะเน้นให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกัน และรักษาตัวเองในโรคสามัญที่สามารถรักษากันเองได้ ทำให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้จริง ดังนั้นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและการเผยแพร่สู่ประชาชนจึงนับว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการสาธารณสุขมูลฐาน


ก - ฉ

ช - ฝ

พ - ม

ย - ฮ
กระเจี๊ยบ
กระชาย
กระทือ
กระเทียม
กระเพรา
กระวาน
กล้วยน้ำว้า
กานพลู
ขมิ้นชัน
ขลู่
ข่า
ข้าวกล้อง
ขิง
ขี้เหล็ก
คำฝอย
คำแสด
คูน


ชุมเห็ดเทศ
ชุมเห็ดไทย
ดีปลี
ตะไคร้
ตำลึง
เตยหอม
ถั่วพู
ถั่วเหลือง
ทองพันชั่ง
ทับทิม
เทียนบ้าน
น้อยหน่า
บอระเพ็ด
บัวบก
ปลาไหลเผือก
ผักบุ้งทะเล
ฝาง
ฝรั่ง
พญาปล้องทอง
พลู
เพกา
ไพล
ฟักทอง
ฟ้าทะลายโจร
มะเกลือ
มะขาม
มะขามแขก
มะคำดีควาย
มะนาว
มะพร้าว
มะละกอ
มะแว้งเครือ
มะแว้งต้น
มะหาด
มังคุด
แมงลัก


ยอ
ย่านาง
เร่ว
เล็บมือนาง
ว่านหางจรเข้
สะแก
สับปะรด
สีเสียดเหนือ
เสลดพังพอน
หญ้าคา
หญ้าหนวดแมว
แห้วหมู
อ้อยแดง
อัญชัญ
BACK