http://www.tungsong.com

 

2551

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
2560 2561 2562 2563
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
       
86 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการขับเคลื่อนสมัชชาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน   [ 30 ธ.ค. 57 ]
85 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการดูแลรักษาความสะอาดส้วมสาธารณะรับวันปีใหม่   [ 30 ธ.ค. 57 ]
84 แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ  ประจำปี 2558   [ 30 ธ.ค. 57 ]
83 ขอเชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย”  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   [ 12 ธ.ค. 57 ]
82 ขอเชิญร่วมกิจกรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง   [ 12 ธ.ค. 57 ]
81 แจ้งการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่  2558 ของกรมทางหลวง  โดยแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)   [ 12 ธ.ค. 57 ]
80 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับประจำปีการศึกษา  2558   [ 12 ธ.ค. 57 ]
79 ประชาสัมพันธ์การห้ามซื้อ – ขาย งาช้างผิดกฎหมาย   [ 12 ธ.ค. 57 ]
78 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้พิการชาวทุ่งสง  เข้ารับบริการโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการขาขาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   [ 12 ธ.ค. 57 ]
77 เทศบาลเมืองทุ่งสง  สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง  ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558 “ความรู้   คู่คุณธรรม  นำสู่อนาคต”   [ 8 ธ.ค. 57 ]
76 ขอเชิญร่วมโครงการ“พาน้องท่องรถไฟ  ไหว้พระธาตุน้อย  ตามรอยพุทธศาสนา  ปีที่ 3”   [ 2 ธ.ค. 57 ]
75 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดที่ทำการชุมชนเสริมชาติและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   [ 28 พ.ย. 57 ]
74 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์จัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน   [ 28 พ.ย. 57 ]
73 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง  กับรางวัลชนะเลิศโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต“ล้างทุจริตให้สิ้น  แผ่นดินไทย  เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน”   [ 28 พ.ย. 57 ]
72 เทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้รับรางวัลชมเชยด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   [ 28 พ.ย. 57 ]
71 ขอเชิญชาวทุ่งสง ร่วมโครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ“การแสดงแสง สี เสียง  การละเล่นพื้นบ้าน  กีฬาพื้นบ้าน”   [ 17  พ.ย. 57 ]
70 ขอเชิญร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 60  พรรษาในโครงการคืนความสุขให้เด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยไอโอดีน   [ 17  พ.ย. 57 ]
69 ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่พี่น้องประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย   [ 17  พ.ย. 57 ]
68 ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประจำปี  2558   [ 10  พ.ย. 57 ]
67 กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา  5  ธันวาคม  2557   [ 10  พ.ย. 57 ]
66 ขอความร่วมมือการจัดระเบียบทางเท้าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง   [ 10  พ.ย. 57 ]
65 ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ   [ 10  พ.ย. 57 ]
64 ประกาศลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  2559   [ 10  พ.ย. 57 ]
63 แจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ  ประจำปี  2557   [ 10  พ.ย. 57 ]
62 ขอความร่วมมือป้องกันอันตรายจากพลุ  ประทัด  ดอกไม้ไฟ    และเฝ้าระวังอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง   [ 21 ต.ค. 57 ]
61 รณรงค์ลอยกระทงปลอดแอลกอฮอล์  อบายมุข   [ 21 ต.ค. 57 ]
60 ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย   [ 20 ต.ค. 57 ]
59 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2557   [ 15 ต.ค. 57 ]
58 ขอเชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า”ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจำปี  2557   [ 15 ต.ค. 57 ]
57 จัดประกวดประดิษฐ์กระทงจากใบตอง ในงานเทศกาลลอยกระทง  ประจำปี 2557   [ 14 ต.ค. 57 ]
56 แจ้งประชาสัมพันธ์ระเบียบการประกวดนางนพมาศ  และหนูน้อยนพมาศในงานเทศกาลลอยกระทง  ประจำปี  2557   [ 7 ต.ค. 57 ]
55 ประชาสัมพันธ์การจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง   [ 7 ต.ค. 57 ]
54 พัฒนาองค์ความรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ   [ 7 ต.ค. 57 ]
53 แจ้งประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520   [ 7 ต.ค. 57 ]
52 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง  117  ปี   [ 6 ต.ค. 57 ]
51 ประชาสัมพันธ์ผลการประชันหนังตะลุงภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   [ 30 ก.ย. 57 ]
50 แจ้งเตือนประชาชนระวังโรคอันตรายที่มากับหน้าฝน   [ 30 ก.ย. 57 ]
49 แจ้งประชาสัมพันธ์การติดต่อของโรคตาแดง   [ 16 ก.ย. 57 ]
48 แจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ประสานกองต่างๆ   [ 11 ก.ย. 57 ]
47 ขอเชิญร่วมงานประเพณีเดือนสิบชุมชนเปรมประชา – ราชบริพาร   [ 11 ก.ย. 57 ]
46 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง   ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด "โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์  สุจริต  ประจำปี 2557"   [ 11 ก.ย. 57 ]
45 ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรม "โครงการตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง"   [ 27 ส.ค. 57 ]
44 ขอเชิญชามการบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "คู่เลิฟตะลอนทัวร์"   [ 21 ส.ค. 57 ]
43 บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2557   [ 21 ส.ค. 57 ]
42 เชิญชมและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตซอลลีก "เทศบาลเมืองทุ่งสง'คัพ" ประจำปี 2557   [ 15 ส.ค. 57 ]
41 จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้ชาวอำเภอทุ่งสง   [ 5 ส.ค. 57 ]
40 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557   [ 30 ก.ค. 57 ]
39 เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศแบบบูรณาการ   [ 10 ก.ค. 57 ]
38 เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดเทปบันทึกภาพรายการ เกษตรฮอตนิวส์  ทางไทยทีวี ช่อง 3   [ 8 ก.ค. 57 ]
37 เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดระเบียบจราจร ร่วมสร้างทุ่งสงให้เป็นเมืองมีระเบียบวินัยจราจร   [ 8 ก.ค. 57 ]
36 เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน ช่วงเวลา 18.30 - 22.30 น.   [ 8 ก.ค. 57 ]
35 เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมงานวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557   [ 8 ก.ค. 57 ]
34 ขอเชิญร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานรวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงานช่วงเวลา 18.30 - 22.30 น.   [ 10 มิ.ย. 57 ]
33 ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557 คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด   [ 10 มิ.ย. 57 ]
32 ขอเชิญร่วมโครงการส้วมดี ชีวีสุขสันต์   [ 10 มิ.ย. 57 ]
31 เชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ ผังเมืองรวม เมืองทุ่งสง สาย ง ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช  [ 4 มิ.ย. 57 ]
30 เทศบาลเมืองทุ่งสง  ประชาสัมพันธ์ตลาดสดเทศบาลผ่าน  รายการเกษตรโลกเกษตรเรา  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง  3 [ 2 มิ.ย. 57 ]
29 เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งเฝ้าระวังการเกิดโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูฝน [ 2 มิ.ย. 57 ]
28 เทศบาลเมืองทุ่งสง ทุ่มงบกว่า 3,800,000 บาท ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV รักษาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของชาวเมืองทุ่งสง [ 26 พ.ค. 57 ]
27 รางวัลแห่งความสำเร็จ อีกรางวัลหนึงของทุกท่านชาวเมืองทุ่งสงเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับรางวัลชมเชยเทศบาลขนาดใหญ่ตาม โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2555 [ 26 พ.ค. 57 ]
26 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ [ 14 พ.ค. 57 ]
25 ขอเชิญร่วมงาน "วันดอกลำดวนบาน" ประจำปี 2557 [ 30 เม.ย. 57 ]
24 ขออภัยในความไม่สะดวก การขุดลอกระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย [ 30 เม.ย. 57 ]
23 แจ้งการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ของกรมทางหลวง โดยแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) [ 8 เม.ย. 57 ]
22 ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการ  งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 4 เม.ย. 57 ]
21 เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย  ThungSong  City@ Free WiFi [ 25 มี.ค. 57 ]
20 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรม  “ ล้างทำความสะอาดส้วมพร้อมกัน..รับวันสงกรานต์  พร้อมกันทั่วประเทศ” [ 25 มี.ค. 57 ]
19 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  งดจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 25 มี.ค. 57 ]
18 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง  ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 25 มี.ค. 57 ]
17 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์มหาสงกรานต์  งานบุญเดือนห้า  เปิดฟ้าเมืองทุ่งสง [ 25 มี.ค. 57 ]
16 แจ้งประชาสัมพันธ์การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 19 มี.ค. 57 ]
15 ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2557 "กินฟรีขนมจีน 2,786 กิโล" (ระเบียบการกินขนมจีน) [ 12 มี.ค. 57 ]
14 ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2557 "กินฟรีขนมจีน 2,786 กิโล" (ระเบียบการแข่งทำน้ำแกงขนมจีน) [ 12 มี.ค. 57 ]
13 กำหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 [ 27 ก.พ. 57 ]
12 ประชาสัมพันธ์การย้ายสำนักงานใหม่ งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม [ 27 ก.พ. 57 ]
11 ขอเชิญร่วมงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2557 "กินขนมจีนฟรีทุกร้าน" [ 25 ก.พ. 57 ]
10 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ [ 24 ก.พ. 57 ]
9 ขอเชิญร่วมประกวดวงดนตรีสตริงต้านยาเสพติด [ 20 ก.พ. 57 ]
8 แจ้งประชาสัมพันธืการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ [ 10 ก.พ. 57 ]
7 ขอแสดงความยินดีกับทีมเทศบาลเมืองทุ่งสงในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 31 "ชลเกมส์" [ 10 ก.พ. 57 ]
6 ขอเชิญร่วมกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าพระบฎ (แห่ผ้าขึ้นธาตุ) ณ ศาลาชุมชนยุทธศาสตร์ [ 6 ก.พ. 57 ]
5 ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก [ 6 ก.พ. 57 ]
4 ร่วมรณรงค์วันแห่งความรัก "วาเลนไทน์ รักอย่างมีสติ" [ 6 ก.พ. 57 ]
3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ รับมือโรคมือ เท้า ปาก [ 30 ม.ค. 57 ]
2 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสง เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ [ 21 ม.ค. 57 ]
1 เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญประชาชนเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2557 [ 21 ม.ค. 57 ]