วันที่ประกาศ รายละเอียด
31 .ค. 2566 งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
6 .ค. 2566 งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนมิถุนายน 2566
6 .ค. 2566 งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
6 .ค. 2566 งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนเมษายน 2566
30 .ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนพัฒนาการ ซอย 4 ต่อจากของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
9 .ค. 2566 ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน สำหรับปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
21 มี.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปีงบประ 2566 เดือน กุมภาพันธ์ 2566
21 มี.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปีงบประ 2566 เดือน มกราคม 2566