http://www.tungsong.com

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
2560 2561 2562 2563                

 

วันที่ประกาศ เรื่องที่ประกาศ

24 ก.พ. 2563

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าเลาตลาดใน 1(แยก 1/1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

24 ก.พ. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนร่วมใจพัฒนา ซอย 2/3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

24 ก.พ. 2563

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตลานหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

24 ก.พ. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนร่วมใจพัฒนา ซอย 2/2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

14 ก.พ. 2563

งบหน้าสรุปผลการพิจารณราการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนมกราคม 2563

16 ม.ค. 2563

งบหน้าสรุปผลการพิจารณราการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนธันวาคม 2562