http://www.tungsong.com

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
2558 2559 2560 2561 2562 2563        
       
 
ปี 2551
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารอัฒจันทร์โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ (25 ธ.ค. 51)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง (19 ธ.ค.51)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง (13 พ.ย. 51)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล (1 ธ.ค.51)
สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 350 ใบ (26 พ.ย. 51)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน  (26 พ.ย. 51)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ (18 พ.ย. 51)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน (17 พ.ย. 51)
ประกาศสอบราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 1,000 ตัว (17 พ.ย. 51)
อบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโรงหมักสิ่งปฏิกูลบ้านลุ่มพ้อ (13 พ.ย. 51)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (15 ต.ค. 51)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (14 ต.ค. 51)
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างยกระดับ ปรับปรับผิวจราจรถนนเปรมประชาตลอดสาย (3 ต.ค. 51)
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง(25 ก.ย. 51)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการผลิตและส่งนมถั่วเหลืองบรรจุถุ (24 ก.ย. 51)
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.คลองท่าเลา (หลังสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง) (18 ก.ย. 51)
ประกาศจ้างเหมาโครงการบริการประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (17 ก.ย. 51)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (12 ก.ย. 51)
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารอัฒจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ (3 ก.ย.51)
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล (29 ส.ค.51)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำหญิง-ห้องน้ำชาย และบันไดหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง (3 ก.ย. 51)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน (22 ส.ค. 51)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ 2551 เดือนกรกฎาคม 2551
ประกาศจ้างออกแบบรายละเอียดก่อสร้างรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ครั้งที่ 3) (15 ส.ค. 51)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (6 ส.ค. 51)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (1 ส.ค. 51)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา  ให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 4 โรงเรียน(25 ก.ค. 51)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง (7 ก.ค. 51)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสง (9 ก.ค. 51)
ประกาศจ้างออกแบบรายละเอียดก่อสร้างรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ครั้งที่ 2)  (2 ก.ค. 51)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง (26 มิ.ย. 51)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามเทนนิสชุมชนเขาปรีดีบริเวณที่ว่างข้างโรงงานฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองทุ่งสง (ครั้งที่ 2) (26 มิ.ย. 51)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมศาลาชุมชนบ้านนาเหนือ ครั้งที่2 (20 มิ.ย.51)
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง (30 พ.ค. 51)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามเทนนิสชุมชนเขาปรีดีบริเวณที่ว่างข้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองทุ่งสง (27 พ.ค. 51)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่ทำการชุมชนบ้านพักรถไฟ (23 พ.ค. 51)
การจ้างออกแบบรายละเอียดก่อสร้างรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (22 พ.ค. 51)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง (20 พ.ค. 51)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมศาลาชุมชนบ้านนาเหนือ (22 พ.ค. 51)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยู) บริเวณวัดโคกสะท้อน (21 พ.ค. 51)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักซอยจ่านอง ตลาดใน (16 พ.ค. 51)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล. ถนนพัฒนาการ ซอย 4 (13 พ.ค. 51)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ด้านบนเป็นรางวี ถนนท่าแพเหนือ (จากศาลาชุมชน-ถนนสาย 403) (12 พ.ค. 51)
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) (12 พ.ค. 51)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะถ้ำตลอด (1 เม.ย. 51)
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 10 ชุด (1 เม.ย. 51)
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการร่วมบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ครั้งที่ 4) (27 มี.ค. 51)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาชุมชนยุทธศาสตร์ (26 มี.ค. 51)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยู) ชุมชนสะพานเหล็กจากสามแยกสำโรงถึงสะพานข้ามคลองท่าเลา (26 มี.ค. 51)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล. ถนนเปรมประชา ซอย 3 (24 มี.ค. 51)
สอบราคาซื้อราวกันตกบริเวณขอบทาง (GUARDRALL) พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด (24 มี.ค. 51)
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (21 มี.ค. 51)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะถ้ำตลอด (11 มี.ค. 51)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนประชาอุทิศ (ซอยพรานนุ่น) จากที่ก่อสร้างไว้แล้วถึงสะพานข้ามคลองท่าเลา (คลองท่าทราย) (10 มี.ค. 51)
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร จำนวน 17 รายการ (22 ก.พ. 51)
ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองทุ่งสง (5 ก.พ. 51)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (29 ม.ค. 51)
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการร่วมบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (24 ม.ค. 51)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย (25 ม.ค. 51)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักส่วนบนเป็นรางวีจากถนนทางเข้าชุมชนบ้านในหวังถึงบ้านนางจรูญ บุญผุด สองข้างถนน (ซ้าย-ขวา) (18 ม.ค. 51)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาอุทิศ ซอย 2 (รวมซอยแยก) (17 ม.ค. 51)
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (17 ม.ค. 51)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (14 ม.ค. 51)
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 7 (4 ม.ค. 51)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (27 ธ.ค. 50)
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 6 ล้อแบบอัดท้าย ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 135 แรงม้า มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (26 ธ.ค. 50)
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการร่วมบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 100 ใบ (26 ธ.ค. 50)
สอบราคาจ้างซ่อมแซมรถจักรยานน้ำที่ชำรุด  (12 ธ.ค. 50)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองทุ่งสง (เพิ่มเติม) (3 ธ.ค. 50)
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (7 ธ.ค. 50)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง (3 ธ.ค. 50)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองทุ่งสง (30 พ.ย. 50)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 7 (ครั้งที่ 2) (13 พ.ย. 50)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2551 สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น/จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 7 (9 ต.ค. 50)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน ค.ส.ล.ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ตั้งแต่โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ-สระน้ำหมู่บ้านโดมทอง ถนนยุทธศาสตร์ (8 ต.ค. 50)
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 135 แรงม้า มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน (3 ต.ค. 50)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ริมคลองตม ซอยบายใจ ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด (2 ต.ค. 50)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (27 ก.ย. 50)