http://www.tungsong.com

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
2558 2559 2560 2561 2562 2563        
 
ปี 2558
วันที่ประกาศ เรื่องที่ประกาศ

[31 ธ.ค.58]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3

[31 ธ.ค.58]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2

[31 ธ.ค.58]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 1

[31 ธ.ค.58]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

[17 ธ.ค.58]

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนตุลาคม 2558

[14 ธ.ค.58]

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ถนน ค.ส.ล. ถนนนิกรบำรุงเชื่อมถนนศิลปะนุสรณ์และถนนศิลปะนุสรณ์เชื่อมถนนชัยชุมพล(ครั้งที่ 2)

[14 ธ.ค.58]

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างการควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

[04 ธ.ค.58]

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ขนาดกว้าง 84 เมตร ยาว 114 เมตร ในพื้นที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

[28 พ.ย.58]

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 ภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

[28 พ.ย.58]

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา(เหล็กยกน้ำหนักเป็นชุด) จำนวน 4 ชุด

[23 พ.ย.58]

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 1 หลัง(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

[20 พ.ย.58]

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำภายในสวนพฤกษาสิรินธร

[12 พ.ย.58]

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ถนน ค.ส.ล. ถนนนิกรบำรุงเชื่อมถนนศิลปะนุสรณ์และถนนศิลปะนุสรณ์เชื่อมถนนชัยชุมพล

[12 พ.ย.58]

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนทุ่งสง-นครศรีฯ (ตรงข้ามบ้านพักรถไฟนาเหนือ)

[09 พ.ย.58]

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนประชาอุทิศ ซอย 6/2

[05 พ.ย.58]

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

[05 พ.ย.58]

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ขนาดกว้าง 84 เมตร ยาว 114 เมตร ในพื้นที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

[08 ต.ค.58]

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การให้เช่าบริหารจัดการลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์(Container Yard) เพื่อรับส่งสินค้าด้วยระบบรางของศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประมูล

[08 ต.ค.58]

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนสิงหาคม 2558

[16 ก.ย.58]

สอบราคาจ้างเหมาเอกชนฝังกลบขยะมูลฝอย

[11 ก.ย.58]

สอบราคาจ้างเหมาเอกชนผลิตนมถั่วเหลืองบรรจุถุงและจัดส่งในชุมชน

[11 ก.ย.58]

สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองทุ่งสง

[8 ก.ย.58]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และสถานที่ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองทุ่งสง

[8 ก.ย.58]

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, กองคลัง และโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

[7 ก.ย.58]

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

[26 ส.ค.58]

สอบราคาจัดซื้อหนังสือ สื่อและนวัตกรรม สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 3 โรง โดยวิธีสอบราคา

[25 ส.ค.58]

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงเหล็กหลังคามุง Metal Sheet โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

[20 ส.ค.58]

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งซ่อมเปลี่ยนประตูอาคารอเนกประสงค์ชั้นสองโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

[20 ส.ค.58]

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

[18 ส.ค.58]

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

[07 ส.ค.58]

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

[07 ส.ค.58]

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือน มิถุนายน 2558

[03 ส.ค.58]

การให้เช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยวิธีประมูล

[10 ก.ค.58]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ห้อง ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

[7 ก.ค.58]

สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

[7 ก.ค.58]

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

[2 ก.ค.58]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Notebook Intel Core จำนวน 3 ชุด

[24 มิ.ย.58]

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

[22 มิ.ย.58]

สอบราคาจัดซื้อหนังสือ และสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 2 โรง โดยวิธีการสอน

[17 มิ.ย.58]

สอบราคาซื้อหนังสือ สื่อการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยวิธีสอบราคา

[11 มิ.ย.58]

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

[11 มิ.ย.58]

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือน เมษายน 2558

[11 มิ.ย.58]

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือน มีนาคม 2558

[11 มิ.ย.58]

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเย็น พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องจักและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองทุ่งสง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

[10 มิ.ย.58]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1ห้อง และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง โดยวีธีสอบราคา

[21 พ.ค. 58]

ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต ท่อระบายน้ำ ทางเท้า และเกาะกลางถนนทุ่งสง-นครศรีฯ(จากสะพานสำนักงานกองทุนสวนยาง-สุดเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง)

[21 พ.ค. 58]

ประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงตลาดสด ชั้น 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2)

[15 พ.ค. 58]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม(รหัส สน.ศท.ส10) โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

[12 พ.ค. 58]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาชุมชนโดมทองธานี (ครั้งที่ 2)

[11 พ.ค. 58]

ประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงเมรุวัดชัยชุมพลพร้อมห้องน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์และจ้างเหมาปรับปรุงอาคารคู่เมรุและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาวัดท่าแพ  จำนวน 2 โครงการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[8 พ.ค. 58] ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีต(เฟส 1) โครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[8 พ.ค. 58] ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[29 เม.ย. 58] ประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงตลาดสด ชั้น 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[29 เม.ย. 58] ประกาศสอบราคาจ้างเหมมาก่อสร้างอาคารส้วม (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสง (ครั้งที่ 2)
[9 เม.ย. 58] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาชุมชนโดมทองธานี
[9 เม.ย. 58] สอบราคาจ้างเหมาเอกชนฝังกลบขยะมูลฝอย
[9 เม.ย. 58] สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำการขนส่งและกำจัดของเสียอันตราย (ครั้งที่ 2)
[27 มี.ค. 58] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนพัฒนาการ ซอย 14
[18 มี.ค. 58] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม (รหัส สน.ศท.ส.10) โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
[16 มี.ค. 58] งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือน มกราคม 2558
[16 มี.ค. 58] สอบราคาจ้างเหมาเอกชนผลิตนมถั่วเหลืองบรรจุถุงและจัดส่งในชุมชน
[03 มี.ค. 58] สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่งจำนวน 2 คัน เป็นระยะเวลา 6 วัน
[02 มี.ค. 58] สอบรคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
[02 มี.ค. 58] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
[02 มี.ค. 58] สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำการขนส่งและกำจัดของเสียอันตราย
[02 มี.ค. 58] สอบราคาจ้างเหมาสำรวจโครงสร้างอาคารเก่า สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง
[24 ก.พ. 58] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผนังน๊อคบอร์ด สนามเทนนิสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ครั้งที่ 2)
[24 ก.พ. 58] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน คสล.ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ตั้งแต่ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ถึงถนนหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ(ช่วงที่ 2) (ครั้งที่ 2)
[18 ก.พ. 58] ประกวดราคาซื้อหนังสือ สื่อ และนวัตกรรม ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[12 ก.พ. 58] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนร่วมใจพัฒนา 1 (ซอย 1002)
[6 ก.พ. 58] ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมพ่วงข้าง จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2)
[29 ม.ค. 58] สอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 ชุด
[29 ม.ค. 58] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนพัฒนาการ ซอย 3
[29 ม.ค. 58] ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2)
[23 ม.ค. 58] งบหน้าสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนธันวาคม 2557
[14 ม.ค. 58] สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 5 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่งจำนวน 5 คัน และรถตู้ปรับอากาศ ขนาด 14 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เป็นเวลา 6 วัน
[14 ม.ค. 58] ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ
[8 ม.ค. 58] สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมพ่วงข้าง จำนวน 2 คัน
[8 ม.ค. 58] สอบราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเหล็ก จำนวน 1 คัน
[8 ม.ค. 58] สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน จำนวน 6 วัน
[6 ม.ค. 58] สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงกลางแจ้งชุดเคลื่อนย้าย จำนวน 1 ชุด
[6 ม.ค. 58] สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)