http://www.tungsong.com

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
2558 2559 2560 2561 2562 2563        
 
ปี 2557
วันที่ประกาศ

เรื่องที่ประกาศ

[25 ธ.ค. 57] สอบราคาจ้างเหมาเอกชนบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมฝังกลบ
[25 ธ.ค. 57] สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน
[15 ธ.ค. 57] ประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารดับเพลิง (ชั้น 3) เทศบาลเมืองทุ่งสง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
[12 ธ.ค. 57] ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2)
[8 ธ.ค. 57] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนสายบ้านในหวัง
[2 ธ.ค. 57] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน คสล. ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ตั้งแต่ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ถึงถนนหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ(ช่วงที่ 2)
[2 ธ.ค. 57] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผนังน๊อคบอร์ด สนามเทนนิสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[24 พ.ย. 57] สอบราคาจ้างเหมาปรับเกลี่ยระดับพื้นที่พร้อมถมดินสนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
[18 พ.ย. 57] สอบราคาจัดซื้อพลุ เพื่อจุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดงาน 5 ธันวามหาราช จำนวน 5 รายการ
[13 พ.ย. 57] ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[13 พ.ย. 57] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9
[11 พ.ย. 57] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารดับเพลิง (ชั้น 3) เทศบาลเมืองทุ่งสง
[11 พ.ย. 57] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน 2 โครงการ
[6 พ.ย. 57] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 1 หลัง
[6 พ.ย. 57] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องส้วมโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 1 หลัง
[24 ต.ค. 57] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาในโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 1 ศูนย์
[24 ต.ค. 57] สอบราคาจ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเทศบาลเมืองทุ่งสง
[22 ต.ค. 57] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ
[22 ต.ค. 57] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับปรับปรุงผิวจราจร ถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1
[20 ต.ค. 57] สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ
[15 ต.ค. 57] สอบราคาจ้างเหมาเอกชนฝังกลบขยะมูลฝอย
[15 ต.ค. 57] สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภายในโรงยิมส์อเนกประสงค์สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
[9 ต.ค. 57] สอบราคาซื้อชุดนักกีฬา-กรีฑา และอุปกรณ์
[8 ต.ค. 57] สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงสนามวอลเล่ย์บอล
[16 ก.ย. 57] สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ(เทศบาลเมืองทุ่งสง)
[16 ก.ย. 57] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนวอยหน้าโรงเรียนสตรีทุ่งสง(ครั้งที่ 2)
[9 ก.ย. 57] สอบราคาจัดซื้อเครื่องอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
[9 ก.ย. 57] สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองทุ่งสง
[9 ก.ย. 57] สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการผลิตนมถั่วเหลืองบรรจุถุงและจัดส่งในชุมชน
[5 ก.ย. 57] ประมูลซื้อหนังสือ สื่อ และวัสดุอุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[3 ก.ย. 57] สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ อาคาร 1 (ชั้นล่าง) และติดตั้งเหล็กดัดโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ (อาคารเรียน 3 ชั้นล่าง)
[3 ก.ย. 57] สอบราคาจ้าเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง
[3 ก.ย. 57] สอบรคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 (เฉลิมพระเกียรติ) โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
[28 ส.ค. 57] สอบราคาจัดซื้อชุดคัดแยกขยะ RDF พร้อมขนส่งและติดตั้ง
[28 ส.ค. 57] สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่อาคารพักขยะ บริเวณหลังเขาวัดชัยชุมพล
[20 ส.ค. 57] สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง(ชั้นล่าง) และติดตั้งเหล็กดัดโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง(ชั้น 2 และชั้น 3)
[18 ก.ค. 57] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง ในรอบเดือนมิถุนายน 2557
[9 ก.ค. 57] สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน และรถตู้ปรับอากาศ ขนาด 14 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เป็นเวลา 5 วัน
[18 มิ.ย. 57] สอบราคาจัดซื้อพลุ เพื่อจุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 จำนวน 4 รายการ
[18 มิ.ย. 57] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2557
[13 มิ.ย. 57] สอบราคาก่อสร้างเขื่อนกันดินจากสะพานหน้าบ้านโกเต็กถึงสะพานดับเพลิง
[13 มิ.ย. 57] ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้า ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ ตั้งแต่สี่แยกตลาดเกษตรถึงสี่แยกชัยชุมพล (เพิ่มเติม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[9 มิ.ย. 57] สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบเรือนแก้ว
[9 มิ.ย. 57] สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 2 ชุด
[26 พ.ค. 57] สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกเข้าถนนเสริมชาติ
[12 พ.ค. 57] งบหน้าสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนมีนาคม 2557
[12 พ.ค. 57] ประมูลซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[12 พ.ค. 57] สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์จักรกล (ด้านหน้า)
[29 เม.ย. 57] สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ค่าทางเชื่อมอาคารเรียน 2 และ 3 (ชั้น 2)) โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
[29 เม.ย. 57] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิต RDF เทศบาลเมืองทุ่งสง
[28 เม.ย. 57] สอบราคาจ้างเหมาเอกชนบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมฝังกลบ
[11 เม.ย. 57] ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
[27 มี.ค. 57] ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ
[21 มี.ค. 57] สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารพักเวรเตรียมพร้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครั้งที่ 2)
[21 มี.ค. 57] ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
[20 มี.ค. 57] สอบราคาจ้างเหมาเอกชนฝังกลบขยะมูลฝอย
[18 มี.ค. 57] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
[12 มี.ค. 57] สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
[12 มี.ค. 57] สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการผลิตนมถั่วเหลืองบรรจุถุงและจัดส่งในชุมชน
[3 มี.ค. 57] สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
[3 มี.ค. 57] สอบราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเหล็ก จำนวน 1 คัน(ครั้งที่ 2)
[25 ก.พ. 57] ประมูลซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนอิเลคทรอนิกส์(E-Classroom) จำนวน 6 ห้องเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[25 ก.พ. 57] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
[25 ก.พ. 57] ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
[25 ก.พ. 57] งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนมกราคม 2557
[6 ก.พ. 57] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน(ครั้งที่ 2)
[6 ก.พ. 57] สอบราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเหล็ก จำนวน 1 คัน
[6 ก.พ. 57] สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน 5 เครื่อง
[30 ม.ค. 57] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1 (ซอยบ้านนายสมพร จินาวงศ์)
[30 ม.ค. 57] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนหมู่บ้านพัฒนา ซอย 14 แยก 2
[30 ม.ค. 57] สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง ชั้น 1
[30 ม.ค. 57] สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
[29 ม.ค. 57] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2556 เทศบาลเมืองทุ่งสง
[22 ม.ค. 57] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งสง
[2 ม.ค. 57] ประมูลจ้างเหมาติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณสวนพฤกษาสิรินธรเทศบาลเมืองทุ่งสงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์