http://www.tungsong.com

2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551

2560 2561 2562 2563
 

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญสาวงามจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ งานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมประดิษฐ์กระทงใบตอง งานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองทุ่งสง เชิญชวนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยะมหาราช

เทศบาลเมืองทุ่งสง เชิญชวนเฝ้าระวังอันตรายจากอัคคีภัยในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2563

โครงการคนละครึ่ง

เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เทศบาลเมืองทุ่งสง ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Peformance Assessment : LPA)

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Peformance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำมาตรการ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก "หน้ากากอนามัย คือ วัคซีนที่ดีที่สุดในการป้องกันโควิด-19"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. คะแนนระดับ A

เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ.2564(ASEAN  ESC  Award 2021) ประเภทการแข่งขัน (Certificate  of  Recogition) ด้านน้ำ ระดับประเทศ

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจรงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ปี 2563

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมสืบสาร และเที่ยวงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระดับยุวชน  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 14 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม และคณะ

28 กันยายน "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก" WORLD  RABIES  DAY  2020

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563(เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563)

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งการเลื่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ 2563 "ชุมทางทุ่งสงเกมส์"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ติดตามและเฝ้าระวังเพื่อสังเกตุอาการบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมโครงการ "จิตอาสาพัฒนา ปล่อยปลาและพัฒนาบริเวณชุมชนยุทธศาสตร์" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมโครงการ "จิตอาสาพัฒนา ปล่อยปลาและพัฒนาบริเวณชุมชนยุทธศาสตร์" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายสนามชนโค-ชนไก่-กัดปลา และนกกรงหัวจุก แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการหน่วยเคลื่อนที่แพทย์แผนไทย

เทศบาลเมืองทุ่งสง ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย "ทุ่งสง โรคพิษสุนัขบ้าโมเดล"

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2563

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เทศบาลเมืองทุ่งสง บริการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดกิน สำหรับสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ "New Normal" ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา

เทศบาลเมืองทุ่งสง เตือนประชาชนระมัดระวังโรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิสในช่วงฤดูฝน

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมอบรม "การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาพื้นที่ทุนทางวัฒนธรรมเมืองทุ่งสง"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรม "งดเหล้าเข้าพรรษา มีสติ มีเงินเหลือ พร้อมสู้ทุกวิกฤติ"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมดำเนินแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการทำหมันสัตว์เลี้ยง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันอาคาร บ้านเรือน ในช่วงฤดูฝน

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 3

เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญเที่ยวชมตลาดวัฒนธรรม "หลาดชุมทางทุ่งสง"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนให้ดำเนินชีวิตตามวิถีใหม่ "New Normal"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือนการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการขยะติดเชื้อจากมาตรการ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในสถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือผู้มีจิตสาธารณะปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือผู้มาออกกำลังกายปฏิบัติตามมาตรการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มมาตรการเข้มงวดกำหนดจุดเข้า-ออก ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง

ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ห้ามจำหน่ายจ่ายแจกสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

แจ้งมติที่ประชุม และเงื่อนไขคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดบริการร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม และสถานเสริมความงาม

ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563

ดำเนินการตามข้อกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

เมืองทุ่งสง ปลอดภัยไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

ขานรับคำสั่งมาตรการเคอร์ฟิวในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มีมาตรการเยียวยายกเว้นการจัดเก็บเงินค่าเช่าแผงขายของในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

แจ้งประชาสัมพันธ์สำรองน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย และขยายเวลาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

แจ้งมาตรการในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เตรียมจัดส่งหน้ากากอนามัยแบบผ้ามัสลิน ด้วยความห่วงใย และใส่ใจสุขภาพ ชาวทุ่งสง

ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ ทางเข้า-ออก สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

ขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัย 100%

ระดมกำลังทำความสะอาดถนน ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ

แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอทุ่งสงและจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

เทศบาลเมืองทุ่งสง เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 "โครำเกมส์"

เทศบาลเมืองทุ่งสง กำหนดจัดงานมาฆบูชา ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมโครงการ "ตลาดเทศบาลทั่วไป สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน"

เทศบาลเมืองทุ่งสง เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน

เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดทำปฏิบัติงานปูพรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่(แบบพ่นหมอกควันและละอองฝอย)

เทศบาลเมืองทุ่งสง ปรับภูมิทัศน์เมืองทุ่งสงให้สวยงาม พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 "โครำเกมส์"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขานรับนโยบายลด งด เลิกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เทศบาลเมืองทุ่งสง เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน