http://www.tungsong.com

2559

2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551
2560 2561 2562 2563
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ อย่างมีสติ และไม่ประมาทตามมาตรการ 10 รสขม
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 4
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่งเทศกาลปีใหม่ 2562 ของกรมทางหลวง โดยแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ผ่านการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนากีฬาและการออกกำลังกายประจำปี 2561 จากกรมพลศึกษา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้ารับการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่นประจำปี 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงกับการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันเขต 8"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
เทศบาลเมืองทุ่งสง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งยกเลิกกำหนดการเดินทางมาบันทึกเทปการแข่งขันประกวดร้องเพลงรายการ "กิ๊กดู๋ ซุปตาร์ เงินล้าน"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ, ผู้มีรายชื่อ
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันสัตว์
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา-กรีฑา ในการแข่งขันกรุงเทพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก เยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งเปลี่ยนวันเวลาการประกวดร้องเพลงรายการ "กิ๊กดู๋ ซุปตาร์ เงินล้าน"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงรายการ "กิ๊กดู๋ ซุปตาร์ เงินล้าน"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมประดิษฐ์กระทงใบตอง งานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญสาวงามร่วมประกวดนางนพมาศ งานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองทุ่งสง ผ่านการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ประจำปี 2561 "ซิงกอร่าเกมส์"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยะมหาราช)
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระปิยะมหาราช)
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เทศบาลเมืองทุ่งสง เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561
งบหน้าสรุปผลกรพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน BANGKOK CITY U15 YOUTH CUP THAILAND 2018
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองทุ่งสง เชิญชวนสมัครแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล "ชุมทางทุ่งสง มินิมาราธอน"
เทศบาลเมืองทุ่งสง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2561 ประเภทโดดเด่น
เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมโครงการขับเคลื่อนสุขภาพหนึ่งเดียว "ทุ่งสงโรคพิษสุนัขบ้าโมเดล"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรม  CAR  FREE  DAY  2018
เทศบาลเมืองทุ่งสง ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา-กรีฑาทีมเทศบาลเมืองทุ่งสงกับการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 61
เทศบาลเมืองทุ่งสง กับรางวัลชมเชยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองทุ่งสง ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA)
เทศบาลเมืองทุ่งสง ผ่านเกณฑ์ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 ระดับดีเยี่ยม
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพลประชาชนเพื่อบริการและพัฒนาประจำปี 2561
เทศบาลเมืองทุ่งสง กับรางวัลแห่งเกียรติยศ "โล่สามศร" จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมรณรงค์ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ภายในและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงกับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมลงนามปฏิญาณตน "โครงการงดเหล้า ครบพรรษาปี 2561" ลด ลด เลิกสุรา พาครอบครัวเป็นสุข
ขอเชิญชวนร่วมลงนามปฏิญาณตน "งดดื่มสุรา ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2561"
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา(ด้านการบริหารจัดการ) โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ผ่านการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม จากกรมอนามัย
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งแผนปฏิบัติงานปูพรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยใจ" ครั้งที่ 3
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับ  "ทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง" การแข่งขันทักษาะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561 "สมิหลาวิชาการ" ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน"
เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมรับการเป็นเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 "ทุ่งสง นครศรีฯเกมส์" มิตรภาพ เหนือ ชัยชนะ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการเล่นการพนันฟุตบอล
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาตลดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง สู่ตลาดสดน่าซื้อ รักษ์สิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองทุ่งสง เชิญชวนผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ขาย ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลห่างไกลโรคอันตราย
เทศบาลเมืองทุ่งสงเชิญชวนปฏิบัติหลักวิธีเลือกซื้ออาหารถูกวิธีซื้ออาหารถูกที่ ล้างอาหารถูกวิธี ปรุงอาหารถูกสุขลักษณะ เก็บอาหารถูกต้อง บริโภคอาหารถูกหลัก
เทศบาลเมืองทุ่งสง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองทุ่งสง เชิญชวนจิตอาสาร่วมกิจกรรม Big Cleaning เราทำความดี...ด้วยหัวใจ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โรงเรียนปลอดขยะ "Zero  Waste  School"
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานปูพรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่(แบบพ่นหมอกควันและแบบละอองฝอย)
เทศบาลเมืองทุ่งสง กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์
เชิญชวนผู้รักสุขภาพโดยการวิ่งออกกำลังกายทำกิจกรรมพล็อกกิ้ง(Plogging) เพื่อสุขภาพ
มุ่งมั่นต่อยอดโครงการพลิกถุงพลิกโลกคัดแยกขยะจากต้นทาง "รักษ์โลกจริง เลิกทิ้ง เลิกเท"
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก 2561
ประชาสัมพันธ์ระบบสนับสนุนให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอใช้สาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทย
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลลดใช้พลาสติก(Cap Seal) รักษาสิ่งแวดล้อม
ร่วมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
เชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 "สูดควัน สูบชีวิต เมื่อไฟติด ชีวิตมอด"
น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสงทั้ง 2 แห่ง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนต้อนรับเปิดเทอม
ขอเชิญร่วมโครงการคัดกรองความดันเบาหวานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน 35 ปี ประจำปี 2561
ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
ขอเชิญตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ฟรี!
ขอเชิญชมการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าราคาถูก และทันสมัย ณ อาคารตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ขอเชิญประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีที่ดีงาม
ขอเชิญเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยช่วงฤดูร้อน
ขอเชิญเฝ้ารณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงปิดภาคเรียน
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง" ฉลองครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลทุ่งสง
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชน์ผ้าพระบฎขึ้นธาตุ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์รางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2561
เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพลิกถุงพลิกโลกสู่ปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ
ขอเชิญใช้บริการตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ ตู้คีออส(Kiosk)
ขอเชิญร่วมโครงการพลิกถุงพลิกโลก สู่ครอบครัวตามรอยพ่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แจ้งแผนปฏิบัติงานปูพรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่(แบบพ่นหมอกควันและละอองฝอย)
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง
แจ้งประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังอันตรายจากโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า
แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ขอเชิญเที่ยวงานสินค้า อาหาร ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทุ่งสง ทุ่งสวรรค์ มหัศจรรย์ เมืองชุมทาง "หลาด ชุมทางทุ่งสง"
แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
ขอเชิญชวนรักษาความสะอาด ห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะเพื่อส่งเสิรมการท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง
แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ ตลอดทั้งปี 2561

แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนประจำปี 2561