http://www.tungsong.com

2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551

2560 2561 2562 2563
 
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญรับบริการโครงการหน่วยเคลื่อนที่แพทย์แผนไทย
เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมรณรงค์ส่งเสริมนโยบายรัฐบาลลดการใช้ถุงพลาสติก
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบภูมิภาค ระดับภาคใต้
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบริการทำหมันสัตว์เลี้ยง
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดกิจกรรม(Kick off) ตลาดนัดชุมทาง เดิน กิน ชิม เที่ยว
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนผู้บริโภค นักท่องเที่ยวเลือกซื้อสินค้าตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง กับความสำเร็จการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 "นครระยองเกมส์" ระหว่างวันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2563 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 "โครำเกมส์"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมต้อนรับเทศบาลวันขึ้นปีใหม่ อย่างมีสติ และไม่ประมาทตามมาตรการ 10 รสขม
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูดสร้าง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การจัดการผังที่ดิน ผังน้ำ และผังชุมชน ตามศาสตร์พระมหากษัตริย์"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือชำระค่าบริการเก็บขยะครัวเรือนละ 30 บาท
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ 100 ครั้ง "หลาดชุมทางทุ่งสง ครบ 100 แล้วเหวอ"
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบริการทำหมันสัตว์เลี้ยง
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการช่วงเทศกาลลอยกระทง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล สถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Best Pratices)
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญส่งบุตรหลานร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ งานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมประดิษฐ์กระทงใบตอง งานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง คว้าชัยอันดับ 5 การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ "กีฬามิตรภาพ พี่น้องท้องถิ่นใต้"
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์อัตราดอกเบี้ยรับจำนำสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง "โรงรับจำนำของรัฐ ให้ราคาสูง ดอกเบี้ยต่ำ เก็บทรัพย์อุ่นใจ"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ลำดับที่ 8 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และลำดับที่ 12 ของประเทศในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช.
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยะมหาราช
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระปิยะมหาราช)
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจรงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ปี 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการสำรวจประเมินสุขภาวะผู้สูงอายุ(ระดับบุคคลและครอบครัว)
เทศบาลเมืองทุ่งสง เชิญช่วนเฝ้าระวังอันตรายจากอัคคีภัยในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดสัมมนาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจกับขยะมูลฝอย และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดารขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองทุ่งสง เชิญชวนเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองในช่วงเทศกาลถือศีล กินเจ ประจำปี 2562
กำหนดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การสัมมนาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจกับขยะมูลฝอยและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องราชาวดี สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุ่งสง เตือนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขออภัยในความไม่สะดวก โครงการย้ายแนวท่อที่กีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานข้ามคู - คลอง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง" "THUNGSONG CAR FREE DAY 2019"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมงานวิชาการ "ท่าแพวิชาการ" ประจำปี 2562 "เท่าทันเทคโนโลยี ภาคภูมิวิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมสืบสาน และเที่ยวงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิชาการ "Chaichumpol Open House"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมงานรีสอร์ทวิชาการ 62 ตลาดนัดวิชาการ
กำหนดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 การนำเสนอผลการศึกษาขั้นต้นแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโครงการฯ และระดมความคิดเห็นและนำข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและศึกษาเพิ่มเติมภายใต้โครงการ ศึกษาความเหมาระสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องราชาวดี สวนพฤกษาสิรินธร(สวนบ้านในหวัง) เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร.)
เทศบาลเมืองทุ่งสง กับรางวัลแห่งชัยชนะมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11
เทศบาลเมืองทุ่งสง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชมการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนาประจำปี 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาชนะจากกาบหมาก และวัสดุธรรมชาติ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์ปิดเส้นทางจราจรเพื่อรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เทศบาลเมืองทุ่งสง กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีพุทธศักราช 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมลงนามปฏิญาณตน "งดเหล้าครบพรรษาปี 2562" ลด ละ เลิกสุรา พาครอบครัวเป็นสุข
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอทุ่งสง เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
เทศบาลเมืองทุ่งสง ผ่านการคัดเลือกสู่การประเมินรอบสุดท้าย รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทดีเลิศ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง รางวัลแห่งชัยชนะ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ "สร้างคน สู่โลกกว้าง วิชาการชุมทางทุ่งสง"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 "ชุมทางทุ่งสงวิชาการ" "สร้างคน สู่โลกกว้าง วิชาการชุมทางทุ่งสง"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนเปรมประชา รางวัลดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติดประจำปี 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมประดับธงชาติไทย ร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมรับมือควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมรับมือควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 "ชุมทางทุ่งสงวิชาการ" "สร้างคน สู่โลกกว้าง วิชาการชุมทางทุ่งสง"
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เทศบาลเมืองทุ่งสง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103"
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกลา ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมโครงการ "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดอินเซ็นทีฟจากประเทศสเปน
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ครั้งที่ 5
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนประดับผ้าขาวเหลือง ธงตราสัญลักษ์ และตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข"
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชายไทยอายุ 20 ปีขึ้นไปร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง และการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 และงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ร่วมสนับสนุนโดย SCG
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมโครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ "ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์"
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของกรมทางหลวง โดยแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2(ทุ่งสง)
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีที่ดีงาม
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขานรับนโยบายรณรงค์การงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงาน
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์เมืองทุ่งสง ประจำปี 2562
สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำต้อนรับเทศกาลเปิดเทอม ปีการศึกษา 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง เชิญชสนเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประกาศ เรื่อง การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่
เทศบาลเมืองทุ่งสง เฝ้าระวังโรคอันตรายในฤดูร้อน
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงฤดูร้อน
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ "ชุมทางทุ่งสงวิชาการ" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมโครงการ "คนทุ่งสงรักสุขภาพ ลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร"
เทศบาลเมืองทุ่งสง กำหนดจัดงานมาฆบูชา ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งแผนปฏิบัติงานปูพรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ (แบบพ่นหมอกควันและแบบละอองฝอย)
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อทำการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางสะพานข้ามทางรถไฟ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อทุกระดับชั้น โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ