http://www.tungsong.com

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
2559 2560 2561 2562 2563
 

ผลตรวจตู้น้ำหยอดเหรียญประจำปี 2559 ทั้งหมด 

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวทุ่งสงร่วมสวดมนต์ข้ามปี 2559-2560 ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุบนถนน กิจกรรมจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศการปีใหม่ ประจำปี 2560 "ราษฎร์รัฐร่วมใจ กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ 2560"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับโครงการให้เงินอุดหนุนแก่กลุ่มเยาวชนแกนนำในการจัดทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศบาลปีใหม่ 2560 ของกรมทางหลวง โดยแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1(ทุ่งสง)

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่อย่างมีสติ และไม่ประมาท ตามมาตรการ 10 รสขม

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์ระมัดระวังอันตรายกับโรคที่มาในหน้าฝน

เทศบาลเมืองทุ่งสง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญจังหวัดนครศรีธรรมราช และคติเตือนใจ

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์การแสวงหาผลประโยชน์ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกับ หมอนวดแผนไทยชาวทุ่งสง เปิดให้บริการ "นวดผ่อนคลายให้ประชาชนฟรี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เทศบาลเมืองทุ่งสง กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประกาศลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลเมืองทุ่งสง เปิดให้บริการย้อมเสื้อดำฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญพสกนิกรชาวทุ่งสง ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวง "สมเด็จพระปิยมหาราช"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับศูนย์เด็กเล็กชุมชนเขาปรีดีกับรางวัล ศูนย์เด็กเล็กชุมชนเขาปรีดี กับรางวัลศูนย์เด็กเล็กคุณภาพยอดเยี่ยมระดับจังหวัด

ประชาสัมพันธ์อันตรายจากโรคฉี่หนู

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม

รายงานสรุปการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2559

รายงานสรุปการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2559

รายงานสรุปการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2559

รายงานสรุปการดำเนินงานเดือนเมษายน 2559

ให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง

ขอเชิญร่วมงานประเพณี "ถือศีลกินเจ เมืองทุ่งสง" ประจำปี 2559

ขอเชิญชวนสาวงามร่วมประกวดนางสาวทุ่งสง

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบทางเท้าสาธารณะ

เทศบาลเมืองทุ่งสง เตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคไข้ซิกา

เทศบาลเมืองทุ่งสง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2559

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระหว่างชมรมแบดมินตันภาคใต้

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2559

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญสักการะพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา (พระนิรันตราย พระผู้เป็นเลิศแห่งปัญญา และการเยียวยา)

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บอล

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

น่าชื่นชม! เทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งเป้าหมายลดขยะให้ได้ 50% เพื่อช่วยประหยัดงบพัฒนาเมือง

ขอเชิญร่วม "โครงการเฉลิมพระเกียรติ รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)  ประจำปี ๒๕๕๙

แจ้งประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการเผยแพร่หนังสือประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศแบบบูรณาการ

ขอเชิญประชาชนชาวทุ่งสง ร่วมโครงการพลิกถุงพลิกโลกสร้างเมืองทุ่งสง เป็นเมืองที่ปราศจากขยะ

แจ้งประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานปูพรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ (แบบพ่นหมกควัน)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

แจ้งประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี "พิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมปลูกต้นไม้พื้นถิ่น"

แจ้งทดลองสภาพทางและสภาพประแจแยกเข้าศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ประจำปี 2559

ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย และผู้ด้อยโอกาส

ขอเชิญการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศยุวชนเยาวชนแห่งประเทศไทยประจำปี 2559 ครั้งที่ 3

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา

ขอเชิญคนทุ่งสงรวมพลังลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาเชาว์ปัญญา และความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในโครงการ "อบรมเชิงปฎิบัติการการเล่นกีฬาหมากล้อม"

ขอเชิญประชาชนชาวทุ่งสงร่วมโหวตให้เมืองทุ่งสงเป็นเมืองสีเขียวอันดับ 1 ของประเทศไทย

รายงานสรุปการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2559

จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2559

แจ้งการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ของกรมทางหลวง โดยแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาสงกรานต์ งานบุญเดือนห้า เปิดฟ้าเมืองทุ่งสง

ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีที่ดีงาม

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

ระเบียบเทศบาลเมืองทุ่งสงว่าด้วยการแข่งขันกินขนมจีน งานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ "อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ สายใยวัฒนธรรมสู่ภาคีภาพแห่งภูมิภาค" ประจำปี 2559

ระเบียบเทศบาลเมืองทุ่งสงว่าด้วยการประกวดทำน้ำแกงขนมจีน งานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง "อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ สายใยวัฒนธรรมสู่ภาคีภาพแห่งภูมิภาค" ประจำปี 2559

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสงอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ สายใยวัฒนธรรมสู่ภาคีภาพแห่งภูมิภาค ประจำปี 2559 "กินฟรีขนมจีน 2,789 กิโล"

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็น โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ

แจ้งกำหนดการแข่งขัน และสนามแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 "นครศระรรมราชเกมส์"

ขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาในการการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 "นครศรีธรรมราชเกมส์"

ขอเชิญร่วมพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 "นครศรีธรรมราชเกมส์"

รายงานสรุปการดำเนินงานเดือนมกราคม 2559

ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก "ช่วยกันทำ 3 เก็บ 3 โรค"

ขอเชิญชมการแข่งกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17

แจ้งประชาสัมพันธ์การติดป้ายแสดงราคาสินค้า

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานปูพรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ (แบบพ่นหมอกควัน)

เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2559 "นครศรีธรรมราชเกมส์"

ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2559

รายงานสรุปการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2558