http://www.tungsong.com

2551

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
2560 2561 2562 2563

เทศบาลเมืองทุ่งสง เชิญชวนประชาชนที่สนใจและประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2551 ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2551 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล "ยุวชนเป๊ปซี่" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2551 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายและหญิง รอบคัดเลือกภาคใต้ ระหว่างวันที่ 10-16 กันยายน 2551 ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง เชิญชวนประชาชนที่สนใจและประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. 2551 ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสงขอเชิญชมการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชาย และหญิงรอบชิงชนะเลิศจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2551 ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดบรรายายพิเศษ เรื่อง "เครือข่ายสร้างสรรค์ ความร่วมมือสื่อมวลชน ประชาชนต่อการพัฒนาด้านการศึกษาในท้องถิ่น" โดย ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2551 ณ อาคารอเนกประสงค์(ใต้โรงยิมโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ)

เทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดกิจกรรมเก็บกิ่งไม้  ทำความสะอาดคูคลองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ในวันที่ 6 - 11 สิงหาคม 2551 เวลา 08.30 น.

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเมืองทุ่งสง วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2551 เวลา 08.30 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง 

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมจับจองซื้อพลุดอกไม้ไฟวันแม่แห่งชาติประจำปี 2551 ได้ที่กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง หมายเลขโทรศัพท์ 075-411342-3 ต่อ 106 หรือ 089-4710017 นางช่อทิพย์ เพ็ชรกลับ

เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2551"  ระหว่างวันที่ 4 - 12 สิงหาคม 2551 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน "ทุ่งสงเกมส์" ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2551 

เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. วันที่ 28 ก.ค.-1 ส.ค.51 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง, สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง และสนามฝึกหอสูงค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 

ชมภาพโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 2/2551 เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2552-2554) เทศบาลเมืองทุ่งสง 13-14 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา จ.สงขลา
 

ขอเชิญร่วมรดน้ำศพพระครูพิพิธวุฒิกร(อาจารย์ภิญโญ เตชะบุญโญ) เจ้าอาวาสวัดชัยชุมพล อายุ 81 ปี 61 พรรษา มรณภาพเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2551 และขอเชิญพุทธบริษัทศิษยานุศิษย์ ร่วมรดน้ำศพในวันที่ 12 มิถุนายน 2551 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดชัยชุมพล

8 มิ.ย. 51, ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง (ไม่เป็นทางการ)

8 มิ.ย. 51, ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ท. เขต 1 (ไม่เป็นทางการ)

8 มิ.ย. 51, ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ท. เขต 2 (ไม่เป็นทางการ)

8 มิ.ย. 51, ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ท. เขต 3 (ไม่เป็นทางการ)  

4 มิ.ย. 51, งดจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง

27 พ.ค. 51, จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง

27 พ.ค. 51, ขอเชิญร่วมฟังการอภิปรายฯ (DEBATE)

รณรงค์ประชาสัมพันธ์กวดขันจับกุมผู้ขับขี่ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551

มอบหมายอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมวางยุทธศาสตร์การศึกษา ร่วมพัฒนาเมืองทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญต้อนรับ ฯพณฯ พูนภิรมย์  ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองทุ่งสง

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิคมาราธอนเพื่อสุขภาพต้านโรคอ้วน ชิงเงินรางวัลจากชมรมแอโรบิคตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 25"นครระยองเกมส์" 

ขอเชิญโรงเรียนสมัครเข้าร่วม โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2551

พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสงที่ต้องการมี e-mail@tungsong.com ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่