งานจักสานย่านลิเภาเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวนคร ที่มีมาแต่ดั้งเดิม โดยชาวบ้านจะนำย่านลิเภาไปสานเป็นภาชนะเครื่องใช้สอยต่าง ๆ การสานในเบื้องต้นจะต้องเลือกเอาย่านลิเภาต้นที่มีความเจริญเติบโตและมีขนาดยาวพอสมควร วิธีเลือกย่านลิเภาว่าจะเป็นต้นแก่หรือไม่นั้นจะต้องดูที่เปลือกของลำต้นข้างใน ถ้าหากเปลือกของลำต้น ข้างในเป็นสีน้ำตาลแก่หรือเหลืองทองแล้วก็เป็นใช้ได้ หลังจากนั้นนำมาปอกเปลือกตรงข้อหรือตา ย่านลิเภาจะขาดออกจากกันได้ง่าย เสร็จแล้วก็นำไปแขวนไว้ในที่ร่ม จากนั้นนำเส้นลิเภาไป "ชักเรียด" ให้สะอาดเรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนจะลงมือสานจะต้องนำย่านลิเภาไปชุบน้ำให้เปียกชื้นเกิดความเหนียวเสียก่อน เวลาสานใช้หวายพันเป็นเส้นตั้งโครงภายใน จะต้องตัดเหลี่ยมหวายออกกลมจึงจะใช้ได้ เครื่องใช้ของชาวพื้นเมืองที่ทำด้วยย่านลิเภา มาแต่โบราณนั้น มี กระเชอกุบหมาก กล่องยาเส้น พาน เชี่ยนหมาก ป้านชากล่อง ขันใส่ดอกไม้ธูปเทียนเวลาไปวัด กรงนก