หนังตะลุง  เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ มีทั้งบทพากย์ และบทเจรจา
       การทำหนังตะลุงจะต้องวาดรูปสมมติลงในแผ่นหนังสัตว์ ต่างๆ เช่นหนังวัว หนังควาย หนังเก้ง หรือหนังกระจง เป็นต้น โดยนำแผ่นหนังมาแช่ในน้ำส้ม แล้วนำมาขูดให้บางใส จากนั้นขึงให้ตึงวาดรูปพระ รูปนาง รูปยักษ์ รูปตัวตลก ตามแต่ต้องการ ต่อจากก็ตัดออกมาเป็นรูปและระบายสี แล้วใช้ไม้ตับคีบสำหรับถือหรือปักที่หน้าจอใส่มือและไม้ผูกติดกับมือสำหรับเชิด


[ความหมาย] [ประวัติความเป็นมา] [องค์ประกอบในการแสดง] [รูปหนัง]
[โอกาสและกำหนดเวลาในการแสดง] [ขนบนิยมในการแสดง] [กลอนและลีลากลอน]
[ความเชื่อเกี่ยวกับหนังตะลุง] [การแกะหนังตะลุง] [นายหนัง] [ตัวตลก] [การเปลี่ยนแปลงเทคนิคการนำเสนอ]


โนราห์
Home
ลิเกป่า