http://www.tungsong.com

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
2558 2559 2560 2561 2562          

 

วันที่ประกาศ เรื่องที่ประกาศ
[13 ก.พ. 62] ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตบริเวณหน้าสนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[13 ก.พ. 62] ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาการตลอดสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[13 ก.พ. 62] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิตจำนวน 1 ชุด(24 รายการ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[6 ก.พ. 62] ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนสำโรง(โคกทราย ซอย 10) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[6 ก.พ. 62] ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายสแตนเลส 2 หน้า กลางแจ้ง สำหรับติดตั้งที่สวนสาธารณะถ้ำตลอด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[28 ม.ค. 62] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดไฮโดรลิค จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[28 ม.ค. 62] ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในวัดชัยชุมพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[28 ม.ค. 62] ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนภายในโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนเชื่อมทางออกบ้านพักรถไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[28 ม.ค. 62] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[23 ม.ค. 62] รายงานรายรับ - รายจ่ายรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561
[16 ม.ค. 62] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
[16 ม.ค. 62] งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561