ชื่อท้องถิ่น นมสวรรค์ นมหวัน
ชื่อวงศ์ VERBERNACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clerodendrum paniculatum Linn.
ลักษณะลำต้น เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นตรงเป็นเหลี่ยม สี่เหลี่ยมเป็นข้อ ๆ ไม่มีกิ่ง แต่มีก้านใบแตกออกจากลำต้นโดยตรง
ลักษณะใบ สีเขียวแกมดำ ผิวใบระคายเล็กน้อย ขอบใบเป็นแฉก 5 แฉก ปลายแฉกแหลม
ลักษณะดอก ดอกออกตรงยอด มี 2 ชนิด คือ สีขาวกับ สีแดง
 - ชนิดสีขาวดอกตูม จะมีสีเขียวอ่อน พอบานจะเป็นสีขาว เมื่อดอกสุกจะร่วงกลายเป็นผลสีเขียว
 - ชนิดสีแดงดอกตูม จะมีสีแดงอมน้ำตาลพอบาน จะมีสีเแดงเรื่อ ๆ แต่ละดอกจะมีลักษณะรูปทรงใบโพธิ์ หนึ่งยอด จะออกดอก 1 ช่อ ดอกจะออกเป็นกระจุก
ลักษณะผล เมื่อดอกร่วงจะกลายเป็นผลสีเขียว มีกลีบ ผลสีแดงหรือสีขาวตามชนิดสีของดอกแต่มี 3 กลีบและมีเมล็ดข้างใน 6 เมล็ด ประกบกันเป็นคู่
ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ยอดอ่อน ใบเพสลาด
ใช้เป็นอาหารประเภท ยอดอ่อน ใบเพสลาด จะมีกลิ่นเหม็นเขียวเล็้อย พอปรุงเป็นอาหารกลิ่นเหม็นเขียวจะหายไป โดยหั่นฝอยใส่แกงกะทิ
รสชาติ หวานร้อน ใช้ใบอ่อนรองในห่อหมก
พื้นที่ที่เจริญเติบโตได้ดี ที่ราบ
ฤดูกาลที่ให้ผลผลิต ตลอดปี
ส่วนที่เป็นพิษ ไม่มี
ประโยชน์ใช้สอย ไม่มี
ความเชื่อ ไม่มี
สรรพคุณทางสมุนไพร ใบนมหวันสดขยี้ด้วยมือผสมกับปูน พอกนม แก้นมกลัด น้ำนมไม่ออก (ล้างออกก่อนให้เด็กกิน)
  - ราก ตำผสมกับสุราขาวคั้นเอาน้ำท่าแก้พิา แมลงกัดต่อย
  - ใบ แก้ลมในทรวงอก แก้พิษฝีดาษ
  - ดอก แก้โลหิต ในท้อง แก้พิษฝีกาฬ
  - ต้น แก้พิษตะขาบ พิษแมงป่อง
  - ราก แก้ไข้ โลหิต แก้ไขเหนือ ขับลมให้ซ่านออกมาทั่วตัว