ชื่อท้องถิ่น เจ็ดหมุนเพลิง เจ็ดหมุนดอกแดง เจ็ดหมุนดอกขาว
ชื่อวงศ์ PLUMBAGINACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ Plumbago indica Linn., Plumbago Rosea.
ลักษณะลำต้น เป็นไม้เถาเนื้ออ่อนเลื้อยพาดพิงไม้อื่น หรือแผ่ไปตามพื้นดิน
ลักษณะใบ เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ออกจากข้อลำต้น ใบกลมมนรี ปลายแหลม สีเขียวเข้ม ก้านใบสีแดงเรื่อ ๆ ผิวใบเรียบมันทั้งหน้าและหลัง ขอบใบเป็นหยักเล็กน้อย
ลักษณะดอก คล้ายดอกเข็ม สีแดงเข้มมีดอกที่ปลายยอด
ลักษณะผล ไม่มี
ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร  -
ใช้เป็นอาหารประเภท แกงคั่ว แกงเผ็ด เป็นผักข้าวยำ
รสชาติ รสเผ็ดร้อน กลิ่นหอม
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ ลำต้นหรือราก
พื้นที่ที่เจริญเติบโตได้ดี -
ฤดูกาลที่ให้ผลผลิต เดือนมิถุนายน-กรกฏาคม
ส่วนที่เป็นพิษ ไม่มี
ประโยชน์ใช้สอย ไม่มี
ความเชื่อ ไม่มี
สรรพคุณทางสมุนไพร เป็นสมุนไพรหลักในการปรุงยาแผนโบราณ และเป็นตัวยาหลักประจำธาตุไฟ ใบ แก้น้ำดีนอกฝัก แก้ลมในกองเสมหะ ช่วยย่อยอาหาร ขับผายลม ดอกแก้น้ำดีในฝัก ต้น แก้เลือดกำเดา ราก บำรุงธาตุบำรุงเลือด แก้ริดสีดวงทวาร ขับโลหิต ระดู เกลื้อน ฝี แก้ท้องเสีย