www.tungsong.com                น้ำยาซักผ้าเศรษฐกิจพอเพียง
 

 

 

เกร็ดน่ารู้

N70 มีชื่อเต็มว่า Texapon N70 ผลิตโดย บริษัท ค็อกนิส ประเทศไทย จำกัด มีชื่อ ทางเคมีว่า Sodium Laurylether sulfate หรือเรียกย่อๆ ว่า SLES เป็นสารลดแรงตึงผิวประจุลบ มีหน้าที่เป็นสารทำความสะอาด ขจัดคราบน้ำมัน ทำให้เกิดฟอง

F-24 (Neopelex)คือ สารขจัดคราบไขมัน

อุปกรณ์
         
1.        ถังพลาสติกขนาด  5 ลิตร 1 ถัง
2.       ถังพลาสติกขนาด 12 ลิตร 1 ถัง
3.       ถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร 1 ถัง
4.       ไม้พายขนาดใหญ่  
วัสดุ (ซื้อจากสหกรณ์ ธกส.ทุกสาขา)
               
1.       N 70 (หัวแชมพู)  1,000 กรัม
2.       F 24  1,000 กรัม
3.       เกลือสะอาด  1,000 กรัม
4.       ผงฟอง  100 กรัม
5.       หัวน้ำหอม 20 ซี.ซี.
6.       น้ำสะอาด  12 ลิตร

ขั้นเตรียม

1. นำถังขนาด 5 ลิตร ใส่น้ำสะอาด 3 ลิตร ใส่เกลือ กวนจนเกลือละลาย
2. นำถังขนาด 12 ลิตร ใส่น้ำสะอาด 9 ลิตร ใส่ผงฟอง กวนจนละลาย

ขั้นตอนการทำ

1. นำถังขนาด 20 ลิตร ใส่ N70 กวนไปในทิศทางเดียวกัน จนหัวแชมพูแตกตัวเป็นสีขาวขุ่น (ใช้เวลาประมาณ 5 นาที)

2. ใส่น้ำเกลือที่เตรียมไว้ตามข้อ 1 ในขั้นเตรียม จำนวนครึ่งหนึ่ง (1.5 ลิตร) ลงในถัง กวนต่อไปอีกประมาณ 5 นาที

3. ใส่น้ำที่ผสมผงฟอง  ตามข้อ 2 ในขั้นเตรียม เทลงในถังช้า ๆ จนหมด กวนต่อไป 5 นาที

4. ใส่ F 24 ใส่ลงในถัง กวนต่อไปอีก 5 นาที จะได้น้ำยาที่ขาวขุ่น
5. ใส่น้ำเกลือที่เหลือลงไปจนหมดกวนต่อไป 5 นาที
6. ใส่หัวน้ำหอมกลิ่นเอสเซ้นส์(หรือกลิ่นที่ชอบ) กวนต่อไปอีก 5 นาที น้ำยาจะมีความหนืดและข้น

7. วางพักไว้ 1 คืนเพื่อให้ฟองยุบตัว แล้วนำไปบรรจุขวด

8. น้ำยาที่สำเร็จบรรจุขวด