น้ำยาล้างจานเศรษฐกิจพอเพียง
 

 
 

เกร็ดน่ารู้

N70 มีชื่อเต็มว่า Texapon N70 ผลิตโดย บริษัท ค็อกนิส ประเทศไทย จำกัด มีชื่อ ทางเคมีว่า Sodium Laurylether sulfate หรือเรียกย่อๆ ว่า SLES เป็นสารลดแรงตึงผิวประจุลบ มีหน้าที่เป็นสารทำความสะอาด ขจัดคราบน้ำมัน ทำให้เกิดฟอง

F-24 (Neopelex)คือ สารขจัดคราบไขมัน

อุปกรณ์
        
1.        ถังพลาสติกขนาด  5 ลิตร 1 ถัง
2.       ถังพลาสติกขนาด 12 ลิตร 1 ถัง
3.       ถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร  1 ถัง
4.       ไม้พายขนาดใหญ่  
 
วัสดุ (ซื้อจากสหกรณ์ ธกส.ทุกสาขา)
                  
1.       N 70 (หัวแชมพู) 1,000 กรัม
2.       F 24   1,000 กรัม
3.       เกลือสะอาด 1,000 กรัม
4.       ผงฟอง 100 กรัม
5.       หัวน้ำหอม  20 ซี.ซี
6.       กรดมะนาว 100 กรัม
7.       น้ำสะอาด  12  ลิตร
 
อุปกรณ์
1.        ถังพลาสติกขนาด  5 ลิตร         1 ถัง
2.       ถังพลาสติกขนาด 12 ลิตร          1 ถัง
3.       ถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร          1 ถัง
4.       ไม้พายขนาดใหญ่

วัสดุ (ซื้อจากสหกรณ์ ธกส.ทุกสาขา)

1.        N 70 (หัวแชมพู)             1,000 กรัม
2.       F 24                                 1,000 กรัม
3.       เกลือสะอาด                         1,000 กรัม
4.       ผงฟอง                                 100 กรัม
5.       กรดมะนาว                             100 กรัม
6.       หัวน้ำหอม                                20 ซี.ซี
7.       น้ำสะอาด                                 12 ลิตร

ขั้นเตรียม

1. นำถังขนาด 5 ลิตร ใส่น้ำสะอาด 3 ลิตร ใส่เกลือ กวนจนเกลือละลาย
2. นำถังขนาด 12 ลิตร ใส่น้ำสะอาด 9 ลิตร ใส่กรดมะนาว และผงฟอง กวนจนละลาย

ขั้นตอนการทำ

1. นำถังขนาด 20 ลิตร ใส่ N70 กวนไปในทิศทางเดียวกัน จนหัวแชมพูแตกตัวเป็นสีขาวขุ่น (ใช้เวลาประมาณ 5 นาที)

2. ใส่น้ำเกลือที่เตรียมไว้ตามข้อ 1 ในขั้นเตรียม จำนวนครึ่งหนึ่ง (1.5 ลิตร) ลงในถัง กวนต่อไปอีกประมาณ 5 นาที

 3. ใส่น้ำที่ผสมผงฟองและกรดมะนาว  ตามข้อ 2 ในขั้นเตรียม เทลงในถังช้า ๆ จนหมด กวนต่อไป 5 นาที

4. ใส่ F 24 ใส่ลงในถัง กวนต่อไปอีก 5 นาที จะได้น้ำยาที่ขาวขุ่น
5. ใส่น้ำเกลือที่เหลือลงไปจนหมดกวนต่อไป 5 นาที ใส่สีผสมอาหาร ใส่หัวน้ำหอมกลิ่นส้ม(หรือกลิ่นที่ชอบ) กวนต่อไปอีก 5 นาที จนสีละลายจนหมดจะได้น้ำยาจะมีความหนืดและข้น

6. วางพักไว้ 1 คืนเพื่อให้ฟองยุบตัว แล้วนำไปบรรจุขวด

 

7. น้ำยาที่สำเร็จบรรจุขวด