ชื่อท้องถิ่น

ละบูเลาห์ (มลายู - นราธิวาส)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.

วงศ์

CONVOLVULACEAE

ชื่อสามัญ

Goat's Foot Creeper, Beach Morning Glory

ลักษณะ

เป็นพืชล้มลุก ลำต้นทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ยาว 5-30 ม. มียางขาว ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ กว้าง 7-11 ซม. ยาว 5-8 ซม. ค่อนข้างหนา โคนใบรูปหัวใจ ปลายเว้าลึก ดอก ออกเป็นช่อที่ซอกใบ มี 4-6 ดอก กลีบดอกสีชมพู โคนติดกัน ปลายบานออกคล้ายปากแตร ผล เป็นผลแห้ง แตกได้ รูปกลม หรือรูปไข่

การขยายพันธุ์

โดยเมล็ด และตัดลำต้นปักชำ

ส่วนที่นำมาเป็นยา

ใบและเถาสด

สารเคมีที่และสารอาหารสำคัญ

ในใบมีน้ำมันหอมระเหย (Essential oil) มีกรดอินทรีย์ เช่น Fumaric acid, Malic acid , Tartaric acid ,citric acid, succinic acid และ maleic acid

สรรพคุณทางยา
และวิธีใช้

  อาการแพ้ อักเสบ แมลงสัตว์กัดต่อย (โดยเฉพาะอาการอักเสบจากพิษแมงกระพรุน ) :   ใช้ใบและเถา 1 กำมือ โขลกละเอียด คั้นเอาน้ำทาบริเวณที่เป็น ทาวันละ 2-3 ครั้ง เช้า กลางวัน และเย็น จนอาการหายไป

ข้อควรรู้


ปลาไหลเผือก สมุนไพร 67 ชนิด ที่ใช้ในสาธารณสุขมูลฐาน ฝาง