ชื่อท้องถิ่น ขี้เหล็กหวาน ผักเค็ท
ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ - Cassia siamea Britt (Lamk.),
- Cassia timoriensis Dc.
ลักษณะลำต้น ไม้ล้มลุกลำต้นสูงประมาณ 1.5 เมตร แผ่งกิ่งก้านสาขา
ลักษณะใบ ใบกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร โคนใบมนปลายใบแหลม
ลักษณะดอก สีเหลือง เหมือนดอกขี้เหล็กบ้านออกระหว่างก้านใบ
ลักษณะผล เป็นฝักกลม ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร มีเมล็ด 2 แถว ในแต่ละฝักนับได้จำนวนเป็นร้อยเมล็ด เท่าเมล็ดงาสีเหลืองนวล เมื่อแก่มีสีเขียว สุกเต็มที่สีน้ำตาลแก่
ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ยอดอ่อน ดอก
ใช้เป็นอาหารประเภท แกงเลียง แกงเผ็ด หรือผัด
รสชาติ หวานอมมัน (ตอนสดเหม็นเขียว แต่พอตั้งไฟ แล้วไม่มีกลิ่น)
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ เมล็ด ต้นอ่อน
พื้นที่ที่เจริญเติบโตได้ดี ทุกสภาพพื้นที่
ฤดูกาลที่ให้ผลผลิต ฤดูแล้ง
ส่วนที่เป็นพิษ ไม่มี
ประโยชน์ใช้สอย ไม่มี
ความเชื่อ ไม่มี
สรรพคุณทางสมุนไพร ราก ดับพิษร้อนในร่างกาย ใบ ต้มน้ำอาบ แก้ผื่นคัน รักษาแผล