เป็นงานหัตถกรรมที่มีสืบมาแต่อดีตควบคู่กับการเล่นหนังตะลุง ปัจจุบันช่างแกะรูปหนังหมู่ที่ ๕ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการประกอบการเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนหลายครัวเรือน หนังตะลุง เป็นศิลปะการเล่นเงาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวปักษ์ใต้มาช้านานอุปกรณ์สำคัญของการเล่นหนังตะลุงได้แก่ตัวหนังซึ่งทำจากหนังวัวนำมาตัดหรือแกะเป็นรูปตัวแสดง ตัวหนังตะลุงที่ทำกันอยู่ทั่วไปนั้นใช้หนัง 2 ชนิด คือหนังธรรมดาและหนังแก้ว ปัจจุบันในนครศรีธรรมราช ช่างแกะหนังที่มีฝีมือนั้นมีอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกแกะตัวหนังเพื่อแสดงหนังตะลุงซึ่งยังพอมีแสดง อยู่ส่วนอีกกลุ่มนั้นแกะรูปหนังเพื่อจำหน่ายเป็นของที่ระลึก ส่วนราคาขึ้นอยู่กับความละเอียดประณีตของงาน