สายร้อยสามกษัตริย์และ
สร้อยเงินแบบต่างๆ
สายสร้อยกังไส


     

     
ผ้ายกเมืองนคร แสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

     

     


พระที่นั่งถมทอง อัลบั๊มภาพ