ชุดเชี่ยนหมากถมทองของเก่า เชี่ยนหมากถมทองคำแท้
มจ.หญิงวิภาวดี รังสิต ประทานให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
นครศรีธรรมราช
เครื่องถมทองฝีมือช่างปัจจุบัน


       

นายเห้ง โสภาพงศ์กับงาน "ถมนคร"

       

กระเป๋าหีบถมทองและชุดเครื่องแต่งตัว


ขันตักบาตรถมทองขนาดใหญ่    


           โตกถมทองของเก่า


อัลบั๊มภาพ พระที่นังถมทอง