http://www.tungsong.com

น้ำตกโยง

สวนพฤกษาสิรินธร

ถ้ำตลอด

 

  พื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขา ทำให้มีถ้ำและอุโมงค์อยู่หลายแห่ง ภูเขาชัยชุมพล เดิมชื่อเขาโคกหม้อ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทุ่งสง เป็นภูเขาที่มีภูมิทัศน์สวยงามตามธรรมชาติ มีถ้ำหลายถ้ำ ได้แก่
           "ถ้ำแม่สน"
ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะ ปากทางเข้ามีความกว้างประมาณ 3 เมตร ลึกประมาณ 15 เมตร มีหินงอกหินย้อยสวยงาม มีช่องทางสามารถปีนทะลุไปยังถ้ำตีเหล็กได้
           "ถ้ำตีเหล็ก" ตั้งอยู่บริเวณชั้นเขา สูงจากพื้นดินประมาณ 15 เมตร เป็นถ้ำขนาดใหญ่
ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงาม ลานหินต่างระดับ พร้อมลานดินขนาดใหญ่ สามารถเดินทะลุไปยังภูเขาอีกด้านได้ บริเวณลานดิน จะมีเพดานถ้ำที่มีลักษณะหินเรียบ แตกต่างกับส่วนอื่น ที่เป็นหินงอกหินย้อย
           "ถ้ำกระโจม" ตั้งอยู่ด้านบนภูเขา ปากทางเข้าอยู่บริเวณด้านหลังภูเขา ลักษณะเป็นกระโจม
มีแสงแดดส่องลงมาจากด้านบน
            "ถ้ำตลอด" หรือที่ชาวทุ่งสงเรียกกันว่าถ้ำหลอด เป็นถ้ำที่รู้จักกันมานานเท่าใดไม่มีหลักฐาน

ปรากฏทราบเพียงแต่ว่าในปี พ.ศ.2431 นายบุญช่วย กุมารจันทร์ ได้รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธา สร้างพระพุทธไสยาสน์ขึ้น ต่อมาได้สร้างพระพุทธรูปอื่น ๆ เพื่อเป็นพุทธบูชามาตามลำดับ "ถ้ำตลอด" เป็นถ้ำของภูเขาวัดโคกหม้อ(วัดชัยชุมพล) สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2484 เมืองทุ่งสง ในฐานะชุมทางการคมนาคมที่สำคัญ จึงตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายพันธมิตร และฝ่ายอักษะ ญี่ปุ่นยึดเอาเมืองทุ่งสงเป็นเป้าส่งกำลังบำรุงเพื่อขยายแนวรบสู่ประเทศพม่า เกณฑ์แรงงานคนทุ่งสงสร้างสนามบินทุ่งชน และปรับจุดยุทธศาสตร์พักกำลังพล โดยสร้างทางรถไฟเลียบภูเขาด้านตะวันออก ภูเขาโคกหม้อจึงกลายเป็นเป้าโจมตีทางอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตร ทำให้ถ้ำกระโจมซึ่งอยู่ด้านบนเขาพังทะลายลง ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อภูเขาโคกหม้อเป็นภูเขา"ชัยชุมพล" เพื่อเป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ลักษณะของถ้ำตลอดหันหน้าไปทางทิศเหนือ และสามารถเดินทะลุได้ เมื่อเข้าไปภายในถ้ำ จะรู้สึกเย็น ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม มีพระพุทธรูปปูนปั้นปางไสยาสน์สวยงาม 1 องค์ ความยาว 11 เมตร หันเศียรไปทางทิศใต้ตามส่วนลึกของถ้ำ พระบาทหันไปทางปากถ้ำ ทั้งยังมีพระพุทธรูปเท่าองค์จริงประดิษฐานเรียงรายไปกับผนังถ้ำทางด้านทิศตะวันตกจนสุดถ้ำ ผนังถ้ำทั้งสองด้านเป็น ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือของครูแนบ ทิชินพงศ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาจิตรกรรม ประจำปี 2534 จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตรงกลางปากทางเข้าถ้ำมีสิงห์โตแกะสลักจากหินขนาดใหญ่ดูโดดเด่นสวยงาม ด้านข้างปากถ้ำมีพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดต่าง ๆ และเจดีย์ ฯลฯ บริเวณภายนอกถ้ำมีพระพุทธรูปเหมือน อันเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนภาคใต้ ได้แก่พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ วัดธาตุน้อย, หลวงปู่คลิ้ง วัดถลุงทอง, พ่อท่านซัง วัดวัวหลุง, หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ และหลวงปู่เขียว วัดหรงบน ประดิษฐานอยู่ทั่วบริเวณ

บริเวณนี้เป็นชุมทางการคมนาคมสำคัญที่นี่จึงเป็นเป้าโจมตีของฝ่ายพันธมิตรในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เวลาต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อภูเขาโคกหม้อเป็นภูเขาชัยชุมพลเพื่อเป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ลักษณะของถ้ำตลอด ปากถ้ำหันไปทางทิศเหนือ
ภายในถ้ำสามารถเดินทะลุได้ด้านบนของผนังถ้ำยังมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาให้ได้ชมกันอีกด้วย
   


บริเวณสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะถ้ำตลอด