ลำต้นของไม้ต้น คือ ส่วนที่ตั้งตรงแข็งแรง ทำหน้าที่ชูกิ่งก้านและใบ ประกอบด้วย
1. เปลือกนอก (outer bark) อยู่นอกสุดของลำต้นและเป็นส่วนที่ตายแล้วส่วนใหญ่มีลักษณะแข็ง ลักษณะของเปลือกชั้นนอกพอแยกออกได้ดังนี้
  -   เปลือกเรียบ (smooth bark) เปลือกบางไม่แตก
  -   เปลือกแตกแบบรอยไถ (fissured bark) เปลือกแตกตามยาวของลำต้นและเป็นร่องลึก
  -   เปลือกแตกแบบสี่เหลี่ยม (cracked bark) เป็นการแตกที่มีทั้งตามยาวและตามขวาง ทำให้เปลือกแตกเป็นรูสี่เหลี่ยม
  -   เปลือกแตกเป็นสะเก็ด (scaly or flaky bark) เป็นเปลือกที่แตกแล้วจะหลุดไปเหลือเป็นรอยแผลที่ลำต้น
  -   เปลือกแตกเป็นแผ่นห้อยลง (peeling bark) เปลือกแตก เป็นแผ่นม้วนห้อยติด กับลำต้นระยะหนึ่งแล้วหลุด
2. เปลือกชั้นใน (inner bark) อยู่ถัดจากเปลือกชั้นนอกเข้าไป มักมีสีขาว น้ำตาลแดง หรือเขียว เป็นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อถูกตัดมักจะมียางไหลซึมออกมา หน้าที่สำคัญของเปลือกในคือ เป็นทางเดินของอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ
3. กระพี้ (sapwood) อยู่ถัดจากเปลือกชั้นในเข้าไปเป็นวง มักมีสีขาวหรือเหลืองอ่อน วงจะหนาหรือบางขึ้นอยู่กับชนิดและอายุของไม้ หน้าที่สำคัญ คือ เป็นทางเดินของน้ำและแร่ธาตุ
4. แก่น (heartwood) อยู่ถัดกระพี้เข้าไป เป็นส่วนที่ตายแล้ว มีประโยชน์ทำให้ลำต้นแข็งแรง[ ลำต้น ] [ ใบ ] [ ดอก ] [ ผล ] [ เมล็ด ]

BACK