สมุนไพรไล่แมลง เป็นพืชที่มีส่วนต่าง ๆ เช่น ใบ ราก เปลือก ดอก ผล ที่มีสารออกฤทธิ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช


จะมีผลกระทบต่อระบบประสาท และระบบหายใจ ทำให้แมลงตายทันที
จะมีผลต่อระบบอื่น ๆ โดยการไปยับยั้งการกินอาหาร การลอกคราบ การเจริญเติบโตของแมลง

การใช้สมุนไพรไล่แมลงหรือกำจัดศัตรูพืชควรใช้ให้เหมาะสม คือ
เลือกใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรในช่วงเวลาที่เหมาะสม
  ดอก ควรเก็บในระยะดอกตูมเพิ่งจะบาน
  ผล ควรเก็บในระยะที่ผลยังไม่สุก เพราะสารต่างยังไม่ถูกส่งไปเลี้ยงเมล็ด
  เมล็ด ควรเก็บในระยะที่ผลสุกงอมเต็มที่ ซึ่งจะมีระยะที่เมล็ดแก่เต็มที่ และจะมีสารต่าง ๆ สะสมอยู่ในปริมาณมาก
  หัวและราก ควรเก็บในระยะที่เริ่มมีดอก เพราะระยะนี้ต้นพืชจะมีการสะสมสารต่าง ๆ ไว้ที่รากและควรเก็บในฤดูหนาวปลายฤดูร้อน เพราะเป็นช่วงที่กระบวนสังเคราะห์แสงหยุดทำงาน
  เปลือก ควรเก็บก่อนที่จะมีการผลิใบใหม่และควรเก็บในฤดูร้อนและฤดูฝน    รายละเอียดเพิ่มเเติม......


  การค้นข้อมูล
1. ต้องการทราบข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ คลิกที่รูปภาพสมุนไพรด้านล่าง และเมื่ออยู่ที่หน้าสมุนไพรนั้น ๆ หากต้องการกลับมายัง การใช้สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอีกครั้งให้ใช้ Back ที่ Toolbar ของ Browser นั้น ๆ
2. ต้องการทราบวิธีการกำจัดแมลงศัตรูพืชของชื่อสมุนไพรแต่ละชนิด ให้คลิกที่รายละเอียด เพิ่มเติม

  

ใช้กำจัดเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ หนอนกระทู้ผัก ด้วงปีกแข็ง โรคราน้ำค้าง โรคราสนิม    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัด    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดหนอนกระทู้ผัก หนอนผีเสื้อ ด้วงงวงช้าง ด้วงเจาะเมล็ดถั่ว มอด ไรแดง    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดแมลงวันทอง    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดหนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม ด้วง    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดเพลี้ยกระโดด เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟแมลงวี่ขาว แมลงวันผลไม้ หนอนใยผัก หนอนผีเสื้อกระโหลก    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บ    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   
  
ใช้กำจัดหนอนกระทู้ หนอนใยผัก ไล่ยุง แมลง แมลงสาบ    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดตั๊กแตน เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยหอย ด้วงเต่า หนอนใยผัก มวน    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   
  
ใช้กำจัดเพลี้ยกระโดดน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น หนอนกอ โรคข้าวตายพราย โรคยอดเหี่ยว โรคข้าวลีบ    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดเพลี้ยอ่อน หนอนใยผัก หนอนผีเสื้อ หนอนชอนใบ หนอนแตงเทศ ไร ด้วงเต่า    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   


ใช้กำจัดหนอนกระทู้ผัก    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดมดเพลี้ยอ่อน หนอนผีเสื้อกะหล่ำ ไวรัส ด้วงงาช้าง แมลงในโรงเก็บ   รายละเอียดเพิ่มเติม...
   
  
ใช้กำจัดมด เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ หนอนผีเสื้อ ด้วงผีกแข็ง หนอนกะหล่ำปลี ด้วงในข้าวไวรัส    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดเชื้อรา    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย โรคเน่า    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดโรคราสนิม โรคราแป้ง    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดเพลี้ยอ่อน หนอนกระทู้ หนอนกะหล่ำ หนอนใยผัก ด้วงหมัดกระโดด มวนเขียว หนอนผีเสื้อ แมลงวัน    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดมด แมลงผลไม้ หนอน    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดปลวก แมงกะชอน ไส้เดือนฝอย หนู    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดหนอนหลอดหอม    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดหนอนกระทู้ หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด ด้วงวง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ไรแดงส้ม เพลี้ยอ่อนกะหล่ำ หนอนผีเสื้อกะหล่ำ    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดด้วงหมัดผัก หนอนกระทู้ผัก แมลงวันทอง แมลงในโรงเก็บ ด้วงงวงช้าง ด้วงเจาะ เมล็ดถั่ว มอดตัวป้อม มอดข้าวเปลือก    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดเพลี้ยอ่อน หนอนกระทู้ผัก หนอนไหม แมลงวันทอง แมลงวัน หอยทาก    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดด้วงหมัดผัก เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจั๊กจั่น หนอนใยกะหล่ำ หนอนใยผัก หนอนกอ หนอนเจาะสมอฝ้าย    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดเพลี้ยกระโดด เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ หนอนกระทู้ หนอนใยผัก    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดเพลี้ยอ่อน หนอนผีเสื้อกะหล่ำ หนอนใยผัก หนอนแตงเทศ ด้วงงวงข้าว ไร    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   
   ใช้กำจัดหนอนผีเสื้อ หนอนกระทู้ หนอนหลอดหอม แมลงวันทอง    รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  

ใช้กำจัดเพลี้ย แมลงวัน หนอนแมลงวัน    รายละเอียดเพิ่มเติม...


BACK