http://www.tungsong.com

       

นกเขาขัน

  นกเขาเอย   ขันอยู่แต่เช้าจนเที่ยง
  พระสุริยา บ่ายเบี่ยง   เที่ยงแล้วจงนอนเปลเอย
       

นกคลิ้งโครง

  กคลิ้งโคลงเอย   มันมาชิงโพรงนกเอี้ยง
  เห็นเจ้าของเขามา   มันกลับหันหน้ามาเถียง
  ร้องอ้อยอิเอียงอิเอียง   เถียงเจ้าของเขาเอย
       

นกกระทุง

  นกกระทุงเอย   ทำก้นตุงตุงว่าจะไข่
  สานพ้อมให้ใบใหญ่   ไว้ใส่ไข่นกกระทุง
  ด้วยไข่ของมันโต   เท่าแตงโมบางละมุง
  ไข่หล่นดังผลุง   แล้วนกกระทุงก็บินไปเอย
 
ก่อนหน้า    

หน้าถัดไป

       

ข้อมูลจาก http://www.binidia.com/designinth/children/intro_t.html

รวมเรื่องเยาว์... เล่าสู่กัน คือหนังสือที่ระลึก เนื่องใน โอกาส สมโภช ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พิมพ์ขึ้น เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ (ค.ศ. 1982) เป็นอภินันทนาการ จากบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด