http://www.tungsong.com

เอกสารดาวน์โหลด

เปิดหวูดสู่ "ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง" สถานีแหล่งเรียนรู้เรื่องโลกร้อนของท้องถิ่น

 

ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง เกิดขึ้นจากความตั้งใจของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นการเกิดภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังคุกคามโลกอยู่ในขณะนี้ 

            เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมสานปณิธานความตั้งใจ โดยให้พื้นที่ในการจัดตั้ง ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง ขึ้น ณ สวนพฤกษาสิรินธร เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน และผู้สนใจสำหรับชาวทุ่งสง และพื้นที่ใกล้เคียง ถือเป็นการส่งผ่านองค์ความรู้ สร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนเพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการดูแลรักษาโลกใบนี้ร่วมกัน 

 

มีอะไรบ้างในชุมทางฯ

            ร่วมเรียนรู้สาเหตุการเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิโลก ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และแนวทางร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ผ่านลานเรียนรู้ และห้องละร้อนภายในชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง

            นอกจากนี้ ชุมทางฯ ยังได้จัดเตรียม ห้องชมทัศน์ เพื่อเป็นที่รวบรวมหนังสือ และหนังสารคดีเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน เพื่อการค้นคว้าของผู้สนใจอีกด้วย

 

ติดต่อชุมทางฯ ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง
เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หากประสงค์จะพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ
สามารถติดต่อประสานงานได้ที่อีเมล์:
tungsong.gwlc@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 075-411088 (เฉพาะเวลาราชการ)


ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่าน facebook
 

Update ล่าสุดเมื่อ : 10 พฤศจิกายน  2554
จัดทำโดย : สุภาพร สินไชย