<%Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") hitsfile = Server.MapPath("counter/cgi-bin/counter.txt") Set instream= FileObject.OpenTextFile (hitsfile, 1, False ) ' เรียกค่าจำนวนผู้เยี่ยมชมจากไฟล์ counter.txt oldhits = instream.ReadLine ' เก็บค่าเข้าตัวแปร oldhits newhits = oldhits + 1 ' บวกค่าด้วยหนึ่งแล้วเก็บเข้าตัวแปร newhits Set outstream= FileObject.CreateTextFile (hitsfile, True) OutStream.WriteLine(newhits) ' เก็บค่าจำนวนผู้เยี่ยมชมที่อยู่ในตัวแปร newhits เข้าไปในไฟล์ counter.txt l=Len(newhits) ' เก็บจำนวนตัวอักษร(จำนวนหลัก)ของตัวแปร newhits ไว้ในตัวแปร l For i = 1 to l ' วนการทำงานจากหลักที่ 1 ถึงหลักที่ l num = Mid(newhits,i,1) ' ตัดตัวเลขออกมาที่ละตัว display = display & "" ' แสดงรูปตามหมายเลขแล้วเก็บเข้าตัวแปร display Next%> ตัวนับการเยี่ยมขมแบบรูปภาพ คุณเป็นบุคคลที่  <%=display%> ที่เข้าเยี่ยมชม
Start 1 กุมภาพันธ์ 2545
ต่อไปนี้เป็นของเก่า มีผู้กล่าวกันว่าผู้แต่งน่าจะเป็นชาวนครศรีฯ แต่เมื่ออ่านภาษาแล้วไม่แน่
แต่ที่แน่คือผู้เขียนต้องเป็นคนปักษ์ใต้ได้แน่นอน หนังสือเล่มนี้มีหลายท่านเอาไปพิมพ์แจก เพื่อรักษาของเก่า ที่มีค่ามหาศาลเอาไว้ ข้าพเจ้าเห็นแล้วว่ามีหลายคำที่ คลาดเคลื่อนจากของเดิมเช่นชื่อหนังสือ ของเดิมจริงๆ ชื่อว่าสรรพลีห้วน ผวนกลับว่า สรรพล้วนห... การผวนก็คือการเปลี่ยนสระของคำว่าห้วนไปอยู่กับตัว ล เป็นล้วนแล้วเอาสระบนตัว ล ไปอยู่บนตัว ห จึงจะถูก คำว่าล้วนตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ว่าดังนี้ล้วน ว แท้ ไม่มีอะไรปน ไม่เจือ ล้วนๆ แท้ๆ คือถ้าแกงปลา ก็ปลาล้วนๆ ไม่ทอดผักอะไร ถ้าแกงหมู ก็หมูล้วนๆ ไม่ทอดอะไร สรรพลีห้วนผวนทุกคำจะออกความหมายถึงอวัยวะเพศของหญิงและชาย ทั้งนั้น ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือนี้ มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเริ่มรุ่นก็คัดลอกไว้ ประมาณ 2502 ข้าพเจ้าเป็นโรคประสาท เที่ยวรักษาตามโรงพยาบาลจบ เช่นที่ จ.สงขลา จ.สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ ไม่หายเพียงแต่อาการดีขึ้นเท่านั้น วันหนึ่ง ข้าพเจ้าค้นตู้หนังสือพบสมุดที่จดสรรพลีห้วน เอาไว้ เลยเอามาอ่านก็สนุกดีเพราะข้าพเจ้าผวนชำนาญพอสมควร คิดๆ ก็เอากระดาษมาเขียนเลียนแบบดู เขียนแล้วให้เพื่อนๆ อ่านดู ก็เห็นหลายคนชอบก็เลยให้ชื่อว่า ภาษาศิลป์ หรือสรรพลอด้วน แต่ของข้าพเจ้าถ้าเปรียบกับแกงหมู ก็ทอดผักมากเกินไปไม่ล้วนๆ เหมือนสรรพลีห้วน พอข้าพเจ้าเขียนเรื่อยมาประกฎว่าโรคประสาทที่เป็นอยู่มันหายไป เลยจนบัดนี้ฉนั้นหนังสือนี้จึงเป็นยารักษาโรคประสาทได้ดี ท่าอย่าลืมว่าความเครียดเป็นศัตรู เบอร์ 1 ของชีวิต ถือให้ได้อย่าเก็บความเครียดความโกรธพยายาบาทผู้อื่นเอาไว้ในใจเป็นอันขาด พยายามยิ้มให้ได้แม้กับศัตรู ทำชีวิตให้เบิกบานรื่นเริงอยู่เสมอ ถือคติที่ว่า "ตลกขำขันวันละหนิดจิตผ่องใส" พยายามทำให้ได้ทุกๆ วัน อย่าเครียด ไล่ความเครียดให้ได้สร้างหนังสือนี้ไว้ เวลาเครียดจะหนีไปฉับพลัน ต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเอาสรรพลีห้วนฉบับเดิมแท้มาให้ท่านอ่านดู เชิญได้ครับ
อ่านเพิ่มเติม "คำผวน" จากสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้
นุนเบิดลาย
ต่อไปนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์เพราะของเก่าไม่ใช่ข้าพเจ้าผู้แต่ง
นุนเบิดลาย
สรรพลีห้วน (คัดไว้ 23 มค 2490) เล่มละ 2 บาท

ประพันธ์โดย
       สรรพลีห้วนควรอ่านตามบ้านร้าง หนำหรือห้างคลองทะเลนอกเคาหา  
  จะดีร้ายปลายคำเป็นธรรมดา นอกภาษานิทานอ่านอย่าแปล  
  เหมือนแบบเก่าเอาชื่อถือเป็นหลัก ถึงที่รักก็ให้เฉยอย่างเผยแผ  
  ให้อภัยบ่าวสาวหนุ่มเฒ่าแก่ เชิญอ่านแลขยบอ่านสำราญเอย  

เรื่องสรรพลีห้วน
       นัครังยังมีเท่าผีแหน กว้างยาวแสนหนึ่งคืบสืบยศถา  
  เมืองห้างกวีรีหับระยับตา พันหญ้าคาปูรากเป็นฉากบัง  
  สูงพอดีหยีหิบพอหยิบติด ทองอังกฤษสลับดีด้วยหนีหัง  
  กำแพงมีรีหายไว้ขอดัง เจ้าจอมวังพระราชโชท้าวโคตวย  
  มีเมียรักพักตร์ฉวีดีทุกแหง นั่งแถลงชมเชยเคยฉีหวย  
  เจ้าคีแหมรูปโอเมียโคตวย ท้าวหวังรวยกอดินอยู่กินกัน  
  มีลูกชายไว้ใยชื่อใดหยอ เด็กไม่ลอเกิดไว้ให้ทีหัน  
  นอนเป็นทุกข์ดุกลอยิ่งคอดัน ให้ลูกนั้นหาคู่เป็นหูรี  

 

     ต้องไปขอลูกสาวท้าวโบตัก

มันตั้งหลักอยู่ไกลชื่อไหหยี

 
  เป็นลูกเชื้อเนื้อนิลนางหิ้นปลี เมืองห้างชีปกครองทั้งสองคน  
  หยิบกระดาษดินสอมาจอดับ เขียนแล้วพับอ่านดีครบสี่หน  
  ให้เสนีมีถือถือนิพนธ์ เด็กหนึ่งคนก้มพักตร์มาดักรอ  
  จึงตรัสใช้เสนีให้คลีหาน สู้รีบผ่านบายพักตร์เถอะดักหยอ  
  ผมเป็นโรคเหน็ดเหนื่อยดัวเดือยปอ รักษาพอมาคลายกินหายฝี  
  แต่นายใช้จำกัดดัดไม่ขอ ถึงเด็กลอต้องไปถึงไหหยี  
  รับสารโรโคตวยพวยทันที จากบุรีเร็วพลันดันไม่รอ  

 

     เข้าป่าแก่แลทั่วกลัวผีเห็น

เดินเย็นๆ ตัดตรงเข้าดงหลอ

 
  พบสระสีบัวชุกดุกขึ้นออ เด็ดสองลอดุ่มกลิ่นหอมเหม็นดี  
  ชะนีหงส์ลงดินลงกินน้ำ เดินมุ่งตามเห็นรอยหอยกับหมี  
  พบเบื้องอ่างถางใหญ่ไหของดี ใครมาตีแตกสะเก็ดเหมือนเด็ดยอ  
  เที่ยวจอดลยนเค็จไม่เสร็จเรื่อง ใกล้ถึงเมืองหิวจี้ไม่มีหอ  
  อดข้าวน้ำสามวันดันทั้งวอ บอบเสียพอตัวกูเรื่องหูรี  
  พบดอกคอกอดำจำต้องเด็ด ยีให้เหม็ดเกลี้ยงวาวเหมือนหาวสี  
  บรรลุถึงเขตทางเมืองห้างชี เจ้าธานีหัวดางเป็นสางคลอ  

 

     กำแพงดอตอดานทหารเฝ้า

เสียงคนฉาวเข้าไปถึงใดหลอ

 
  พวกเสนาเซ็กๆ เด็กมารอ มายืนออถามดูแล้วหูดี  
  เราจากไกลไฉแข็งเก่งหนักหนา ถือสาราจะเข้าไปให้ไหหยี  
  ท้าวโบตักจอมวังยังพอดี เจ้าหิ้นปลีคีหันหรือฉันใด  
  นายข้อดีว่าอยู่เปิดดูแอด ตาดเกือบแขดเสียงเบียดเรียดไม่ไหว  
  นายดักหยอรายงานแล้วผ่านไป เห็นข้อไลนั่งกันกับภรรยา  
  ค่อยคอด้อมน้อยกายถวายสาร คลีดึงหานวันนี้ดีเข้าหา  
  เนตรยนเด็กจเสร็จสรรพรับสารา ในจ่าหน้าโคตวยรักด้วยกัน  

 

     ได้จากเมืองห้างกวีเจ้าคีแหม

มาพูดแย้มบุตรีไปดีหัน

 
  ให้ใดหยอขอดูเป็นคู่กัน โบตักนั้นหิ้นปลีพลอยดีใจ  
  เรียกลูกสาวข่าวเด็ดเหมือนเห็ดยาง พิศพางศ์รัศมีราศรีไห  
  ผู้ใดยนทุกเค็จมีเม็ดใย พอเติบใหญ่เป็นทุกข์เพราะหุกลี  
  ได้ฟังพอถอดอกเดินออกหา นั่งวันทาลก ๆ น้ำหกสี  
  เรียกลูกมาเป็นไฉนไหของคี ให้ลูกนี้เข้าใจเรื่องใดคอ  
  เจ้าฟังพ่อยอดกจะยกเรื่อง อย่าคอเดื้องเล่าไปเรื่องใดหยอ  
  พ่อจะยกหกเท็จให้เด็ดยอ เด็กไม่ลอข้ามแดนมุ่งแม่นมา  

 

     ท้าวโคตวยเป็นพ่อมาขอเด็ก

ถึงตัวเล็กพอดีไม่สีหา

 
  นี้ตัวพ่อคอดันลั่นวาจา ตัวเจ้าอย่าขอดัดให้นัดงาน  
  สุดแต่พ่อคลอดำทำไฉน ก็จิ้มไหกับข้าวของคาวหวาน  
  หนึ่งตกข้าวคลีหุกคลุกน้ำตาล สำหรับงานเลี้ยงคนทุกดนคอ  
  แล้วหูหมีฉีหีกฉีกให้เล็ก ไว้จอเด็กพอดีมีทุกหอ  
  หอยกับหมีหยีหำยำให้พอ ดาวให้ยอไข่เป็ดเห็ดให้ยำ  
  ลูกมะกอกดอกตอไม่ขอดูด ฉีเข้าหูดเส้นหมี่เอาสีหำ  
  แกงตังหุนพรีขี้หิกใส่หยิกดำ ส้มกอดำเชือดต่อยใส่หอยจี  

 

     ควายหนึ่งขาหาหมีใส่ดีขม

กวนขนมยาเหม็ดเห็นฉู่ฉี

 
  ต้องเข้าไก่มัสการหานเข้างี ดูเดือน ปี ถึงวันดันคอยรอ  
  ขึ้นสิบสี่ปีเหิดเปิดโอกาส จำอย่าพลาดแน่ประจักษ์น๊ะดักหยอ  
  รีบไปบอกโคตวยเตรียมหวยคอ เราดักรอทำงานการวิวาห์  
  นายดักหยอขอลาคีหากลับ น้อมคำนับทันทีขอลีหา  
  รีบอย่างเหม็งเด็งฉอไม่รอดา หนึ่งพริบตาถึงวังดังเข้าวอ  
  เห็นคีแหมแย้มยั่วกับผัวรัก นั่งเชยพักตร์นิ่มนุชแม่ดุจหล่อ  
  เสนาเฝ้าเล่าเสร็จเรื่องเด็ดยอ นางชอบพอหันไหเข้าใยดี  

 

     ว่าแต่งงานสิบสี่ต่อปีเหิด

ลูกที่เกิดพาไปให้ไหหยี
 
  การตกเขารู้สิ้นแม่หิ้นปลี ถึงวันดียกพลทุกดนคอ  
  พร้อมเจ้าบ่าวแม่พ่อที่ขอดัก ให้ชวนชักกันไปกับใดหยอ  
  เตรียมยกพลเจ้าบ่าวดาวยอยอ เลี้ยงให้พอบ่าวสาวหาวเหม็นคี  
  อยู่ในเขตเดือนนี้ยังปีหิด เรื่องที่คิดไว้พลางไม่ห่างถี่  
  ขอแบ่งรักพักรอการหอดี ยกโจรีต่อดั้งคิดหวังรวย  

 

     จะกล่าวข้อจอโดนเที่ยวโผนผก

ขอกล่าวยกถอดอกกับคอกถวย

 
  ทั้งสองดองสนองนายไม่ไข้ป่วย หวังแต่รวยเที่ยวปล้นทุกหนดี  
  พร้อมทั้งคู่อยู่ใต้ไม่หยีหำ พอเย็นค่ำกินเหล้าแกล้มหาวสี  
  หยิบน้ำพริกมาตั้งนั่งจอดี พอเมาจี้ขอแดงแถลงกัน  
  ว่าคืนนี้จีหีบถีบสักบ้าน ทั้งวิหารบ้านมีแถวคีหัน  
  เมื่อกินแล้วอย่ารอนั่งคอดัน เสก แป้งยันต์เป่าลงให้ดงคอ  
  แขวนทิศหมอนสำคัญลงยันต์เก็ต ผ้าชีเห็ดอย่างดีใส่ผีหอ  
  หยิบปืนพกนกสับใส่ดับคอ พอดักยอคนทีจากที่มา  

 

     พอถึงเมืองโบตักแล้วพักหยุด

เจ้าจีหุดไฟส่องทุกห้องหา

 
  ยืนกินว่านดานวอเอาทอดา ขอขึ้นตาตัวแดงรูแหงดี  
  เป่าอาคมลมฉีเหมือนผีหูด ลูกหลักฉูดถูกหาของทาสี  
  น่านอนแอบชั่วคราวหาวเหม็นคี เห็นแต่คลีติดไหเข้าในวัง  
  ถึงโบตักอับปรีย์นอนทีหับ กำลังหลับนิ้วชี้นอนยีหัง  
  เก็บขอยหมนจนพอยอดังดัง เจ้าจอมวังฟอดิ้นค่อยลืมตา  
  เสียงปืนลั่นทันทีนอนพีหิง กลีบนหิ้งพอดีมือฝีหา  
  ลุกตะลึงหึงหมีเรียกธิดา พวกโจราเข้าวังดังเอาคลอ  

 

     เข้าบังคับจับตัวหัวกับผี

เอาหีบคีไม่หลุดดุจเกือบหลอ

 
  เก็บของใหม่ไหหนีทุบตีต่อ ใดไม่ปอยอมตายกลัวหายตี  
  แม่หนีเห็บเจ็บจี้ยิ่งคีหัน โกรธตัวสั่นตบหลังเข้าดังผี  
  ท้าวแค้นในไลเข็ดเอาเห็ดยี เข้าราวีรอดังประทั่งกัน  
  ฟอกับดาษหวาดหมั่นหันกังสี ถูกหูหมีร้องฉาวเข้ากีหัน  
  ถ้าไม่ตายย้ายเด็ดให้เหม็ดยันต์ กระโดดฟันดาบกินเข้าหิ้นปลี  
  ร้องอึงหมี่สีเหียวปลายเตียวแขด ถึงเต็กแหลดอยู่ไม่ติดโลหิตฉี  
  เมียน้อยดิ้นสิ้นใจพึ่งใหคี บ่าของพี่ขึ้นรับต้องรับคอ  

 

     ฝ่ายลูกสาวไหหยีหนีเถอะพ่อ

หยุดดักรอโจรีจะขีหอ

 
  สู้ไม่ไหวพ่อก็เหนื่อยเพราะเดือนปอ ดวนก็นอชะแรลงแกงอม  
  พลางร้องไห้ใช้ไหหยีรีบหนีหัน แม่เจ้านั้นเป็นผีผู้จี่หอม  
  ยังคงแต่ตัวพอเป็นจอดอม สู้อดออมจอดนไปจนจาย  
  กำลังรุมดุมสอเข้าทอดับ จะจีหับไหหยีวิ่งหนีหาย  
  พาหิ่งวีตีหัวความกลัวตาย ไปแอบกายบังตอใต้ยอดิน  
  พวกโจรีตีหามออกตามสาว พอลมว่าพัดฉี่ได้กลีหิน  
  พอแต่รอยขอยหมนหล่นกลางดิน ยิ่งหมีหินแถวทางสาบหางนี  

 

     พบสักทีดีหินได้ยันเก็ด

จะยีเท็จวิ่งศูนย์พาหูนสี

 
  เที่ยวยีแหงขอเดินยอดี จับไหหยีฟังข่าวใต้ดาวยอ  
  พ่อเป็นตายไม่รู้เพราะหูกี ยังเห็ดยีก็ไม่เก่งเด็งจะฉอ  
  ครั้นกลีหับกลับบ้านดานแทงวอ จากใต้ยอยีหายพากายมา  
  เป็นกุศลหนคีตามทีหัน กระทั่งทันโยคีฤาษีหา  
  เห็นกุฎิปลูกหล่อสาลอดา ค่อยพีหารีหูไหว้มุนิน  

 

     จะยกข้อโยคีฤๅษีแหม

อยู่ที่แคมกุฎีนั่งกีหิน

 
  เป็นอาชีพชอบพอไม่กอดิน รักษาศีลเข้าฌาณรังขานใย  
  เห็นสิกานารีนั่งมีหอง เข้ามาร้องที่นี้นั่งตีให  
  เห็นสาวสีหลีหามพ่อถามไต่ มุ่งตาใสลีแหมาแต่ตัว  
  พ่อแม่ตายย้ายเข็ดไม่เสร็จเรื่อง เพราะรีเหื้องจากผีคิดหนีหัว  
  อยู่ไม่ได้รูปหล่อหลบหอดัว เลยปลีกตัวพีหามาหึงตี  
  ฟังโยคียีแหมพูดแย้มหน่อย น้ำหมีหอยนีไหตกไหลฉี  
  เอามือยีคลีห้าวหามเท่าชี เล่ามุนีฝีหังอย่ากังวล  

 

     ท้าวโบตักเป็นพ่อหล่อกว่าเด็ก

ชื่อไม่เล็กมั่งมีไม่จีหน

 
  น้ำลีเหือดเลือดแม้แม่หิ้นปลี พวกโจรีฆ่าฟันนอนดันสอ  
  แม่ถูกฆ่าพ่อถูกตีเอาดียอ ดังในคลอกวาดเก็บน่าเจ็บใจ  
  ลูกขอพักที่นี่พลอยฝีหาก ทนอดอยากสักทีตามจีไห  
  พ่อยินดีพีหาหลังคาใน ห้องสีไหต่อดั้งที่บังกาย  
  อยู่ที่วัดหัดวิชสอนหิดสี คอดีดีหัดเทศน์วิเศษหลาย  
  เรียนคาถมดมคดมีหลอดาย พ่อสอนให้ทุกประการถึงหารวี  
  จะเหาะเหินเดินเมฆีวิถีหาง ถ้าว่าพลางลอยสูดขึ้นหูดถี  

 

     เจ้าตาบอกหมายจำนั่งหำดี

ทำฤทธีเหาะไปพ้นใดกอ

 
  ถ้าสูงนักสักกุนีจะจีหิก พอหายพลิกสู้ที่ธรณีหอ  
  ได้ทุกทางไม่ลังใครดังจอ ถึงดาวยอตีหัวไม่กลัวใคร  
  จนค่ำดึกฝึกหัดยัดข้างเว็จ ย้ายจนเข็ดกับฤาษีนอนคลีไห  

 

     ขอหยุดบทจดต่อเรื่องขอใด

กล่าวต่อไปโบตักทรงศักดา

 
  เข้ามากอดหิ้นปลีนั่งคลีหำ นับว่ากรรมของพี่พระยีหา  
  เคยยอดีรีหูอยู่กันมา เจ้าลอดาแล้วน้องให้หมองนวล  
  เมื่อบุญยังดีดีปีกับไห ยามไปไหนตัวพีคคยชีหวน  
  ถูกถอดอกตอกตำยำยียวน ไม่สมควรถึงตายแม่หายควี  
  ยกภูษีปีหิดแล้วปิดศพ ชาติหน้าพบกันเล่าเถอะหาวสี  
  แม้นตายไปข้างหลังยังยอดี เก็บหิ้นปลีทำศพพอจบเดือน  
  เธอไว้ทุกข์ดุกลอเป็นบ่อรัก เฝ้ารีหักโศกีไม่หมีเหือน  

 

     ใกล้พอดีวิวาห์เขามาเตือน

ทอถึงเดือนบุตรโตท้าวโคตวย

 
  แสดงยอดต่อตั้งเกิดดังขลอ ดุกมันลอเต็มทีเรื่องคีหวย  
  นายใดหยอรอดักรักหวังรวย พร้อมโคตวยลูกบ่าวเขาเล่ามา  
  ว่าบังเกิดฉู่ฉาวเหินขาวผี จับเห็ดยียิงปล้นเข้าค้นหา  
  ยิ่งร้อนนักดักรอรีบพอดา ใช้บุตราใดหยอแขบกอดิน  
  รับข้าวน้ำห้ามชีฉู่ฉีเห็ด เนื้อใยเก็ดหายควีกีกับหิน  
  แขบไปหาอย่ารอหิ้นหม้อดิน ใส่น้ำกินตัดทางเมืองห้างชี  
  รีบครรไลใดหลอคอเกือบหัก บุกรีบรักร้อนใจด้วยไหหยี  

 

     จะแต่งงานยานเว็จไม่เสร็จที

เกิดธุลีขอดัดน่าขัดใจ

 
  ตัดทุ่งกว้างทางใหม่ป่าไทรโขก ต้นขลี้โหกหัวหมีไม้พีไห  
  ล้วนหุมยีรีหาพันหญ้าใคร น้ำคลอใดไหลคล่ำเป็นลำธาร  
  ลงวิดตักลักบ้างพอสางร้อน ข้ามคีหอนหาวยีลำธีหาน  
  อัศจอขอดันเกิดบรรดาล รู้เหตุการณ์ว่าวัดไม้ดัดงอ  
  ต้นสีขาวนารีข้างกีหุด ยืนก้มมุดถามไถ่เรื่องใดหลอ  
  ช่างคนไทยหรือเจ๊กให้เด็กกอ ใดขึ้นปอบนกุฏิขอหยุดกัน  
  ได้จากบ้านมาไกลผมใดหยอ ถอนใจพร้อพอดีฤาษีหัน  

 

     นั่งเสกดินสอพองป้องเก็ดยันต์

ถ้าคอดันใส่หายไว้ใช้เอง

 
  นี้เจ้ามาเพียงนี้ตามคลีไห ับฤาษีจงปราศัยกอย่ากรีเหง  
  เจ้าอย่าหกยกคำทำกรอเดง คนกันเองเล่าพ่อให้ยอดี  
  ผมเที่ยวตามคู่หมั้นจนดันสอ หญิงที่หอนี้หรือชื่อไหหยี  
  ถูกโจรปล้นตกใจเอาไหคี ผมรีบรี่ข้ามแคว้นถึงแดนลอ  
  เรื่องนารีชีหักพักในกุฏิ จะยอดุจสีไหคร่าวใดหยอ  
  เรียกพีหามานี้เอาดียอ ด้งมันจอนั่งถ้ามาเร็วเร็ว  
  สาวดุ้งตื่นพอดีฤาษีแหบ ลุกขึ้นแขบทันทีเจ็บอีเหว  

 

     เอื้อมหยิบหวีสีหางย่างมาเร็ว

แต่งเลวเลวพอเสร็จเสด็จยัง

 
  ถึงมุนีหวีให้ภิปรายถาม ใครตีหามมานี้ระวีหัง  
  นี่คู่หมั้นรูปหล่อเขายอดัง งานข้างหลังเขาจะแต่งกับแหงดี  
  เห็นคู่รักใดหยอน่าถอดอก สาวยิ้มออกหัวฉาวหาวถี่ถี่  
  เล่าแต่หลังดังฟอจบพอดี ตัวผมนี้จะพาคนเอาดนยอ  
  จะแต่งงานต้นปีมารีหับ เกล็ดไปยับเมืองใหญ่บ้านใดหยอ  
  พ่ออย่าขัดตัดคำดำติดรอ เด็กนั่งคลอหมีเห็นนึกเอ็นดู  
  ไม่หยุดรอพอดีฤาษีให้ พอกราบไหว้มุนีนั่งดีหู  

 

     สวัสดีตีหามตามคำครู

วันเกิดอยู่หอดีอย่ามีภัย

 
  ทั้งกกกอปอดีอย่ามีหมอง ให้เงินทองเกิดมีตั้งสีไห  
  รับเอาพรของพ่อลูกขอใด ลุกขึ้นไปเดินตามพาหามตี  
  บีหอกออกรกยอดกหน่อย ชมอึกอ้อยชีหำต้นดำหมี  
  กรูดผีไหใยเค็ดชมเห็ดชี ต้นยอดีเดือยปอลูกกอดิน  
  นนทรีย์ห่มนมสวรรค์ต้นจันสัก ไม้ป่ารักแหนหยีย่านปีหิน  
  พยอมเค็ดเหม็ดมันลูกจันทร์อิน เต็มแผ่นดินแน่นไปหนัดใดกอ  
  ชมไปพลางย่างเค็จพบเห็ดงอก ถอกับดอกชมเล่นให้เด็นหอ  

 

     ดอกไม่ดียีเห็ดเด็ดกีดลอ

ดอกไม่ปออย่าทุกข์เจ้าหุกลี

 
  เห็นไหหยีหนีเหือยเดินเมื่อยเหน็จ บุกป่าเห็ดดอกขาวเหมือนหาวสี  
  หยุดกันไปใยเป็ดถอนเห็ดยี เอาหีบคีพอเสร็จหายเข็ดเลย  
  ระอาเอือนเหมือนไข้ไม้ตีหอก มันแทงยอกเจ็บจี้หนามตีเหย  
  โลหิตฉีหวีหางยกย่างเลย สาวไม่เคยหนามตำเข้าหำดี  
  พอถึงวังยังที่ต้อนรีหับ จะขอจับโคตวยแม่หวยสี  
  เห็นลูกบ่าวดาวยอว่าออดี หัดชูลีไหว้พ่อยอดังดัง  
  ค่อยยกย่องสรรเสริญเกิดเหินหมี เมื่อลูกนี้อยู่ไปในวีหัง  

 

     มอบเงินทองของเสร็จในเว็จยัง

ของคลีหังเงินทองหัวดองหอ

 
  พ่อรู้ข่าวฉาวเฉินพาเหินดี นางหิ้นปลีแม่เจ้าถูกดาวหล่อ  
  ท้าวโบตักย่อยยับดับเกือบพอ เดือยพานอยกธงเหมือนปลงชนม์  
  พ่อให้ลูกตามไปรับไหหยี พาหับกลีวีหายไม่ร้ายผล  
  ไปแต่งงานบ้านพ่อเขาจอดน ไม่มีคนขอดัดจะจัดการ  
  จัดกินเลี้ยงที่นี้วาวีหา สุรียาทีเหียมเตรียมของหวาน  
  ถึงปีเหือนเดือนจอพอประมาณ มาในงานทุกคนทั่วดนคอ  

 

     พวกแก่เฒ่าบ่าวยักนั่งดักล้อม

พรีทุกห้อมมากมีนั่งยีหอ

 
  บ้างชูแว่นดับเทียนนับเดียนวอ เด็กมารอชีเหินเจริญพร  
  ชะยันโตโยเห็ดกันเสร็จสรรพ เตรียมห้องหับวันดีนีกับหอน  
  หยุดรอดักพักบ้างวางไว้ก่อน จับเป็นตอนต่อไปใดจะคลอ  
  พอค่ำดีสีหำดำทั่วจบ ไม่หลีหบนอนในกับใดหยอ  
  เกิดฝนตกสกเส็กเด็กไม่ชอ เด็ดจะยอจีหุกนอนคลุกคลี  
  มือฟีหาฟ้าแลบอยู่แปลบปลาบ เด็กชีหาบชายฝาหลังคาสี  
  พระพายฉีดพัดพวยหวยติดคี หันยังมีนอนทนให้ดลยอ  

 

     พอเสร็จสรรพหลับดีนอนผีเหย

เงียบไปเลยเข้มแข็งปลายแด้งขอ

 
  ตำนีหารจารย์เพิ่มเอาเดิมตอ ดังมันยอตีหั้งเรื่องยังมี  
  ยกแม่ม่ายร้ายชื่อคนลือดัง ยีแต่หังไม่เล็กชื่อเห็กหลี  
  เกิดตัณหากล้าพอไม่มอดี ไหขึ้นคลีไม่มีคู่จะอยู่ครอง  
  ผัวฉันตายหายไปชื่อใดหยวย เคยอยู่ด้วยหลายปีเฝ้าครีหอง  
  ไม่มีใครติดต่อดายขอดอง พอคนองเข้มขันกกิดหันคี  
  หาไม้แทงแยงเกล็ดวันเจ็ดแบก หิบไม้แตกกล้าแข็งแคมแหงหวี  
  ทนไม่ไหวในเข็ดไม่เม็ดยี ขบทุกทีมากคนพอดลยอ  

 

     ต้องจากที่รีหูเมืองกูเกิด

พอปีเหิดแล้วอวดดีนั่งยีหอ

 
  เคยผลาญมามากมายดายชอชอ เด็กไม่ลอเคยตายมาหลายคน  
  แม้นอยู่ไปที่นี้คับคีแหบ หาชายแอบสักทีได้ยีหน  
  รีบพีหาระเห็ดให้เค็ดยน ตัดถนนทีหางยกย่างมา  
  บุกป่ารกหกฟีเดินสีแหบ ไม่ถอบแถบดีปลีกันชีหา  
  ออกทุ่งกว้างหางดีมีชะตา พบโจรป่ายีหายมาใต้ชวย  
  ฝ่ายโจรังหังยีออกหลีหัก มานั่งพักคีโหกเป็นโชคสวย  
  จะได้ชมสมปองสองคอดวย ผลอำนวยหามีถึงที่นอน  

 

     แม่หนูจ๋าให้พี่ขอจีหูบ

พอเห็นรูปรักจี้แม่หลีหอน

 
  ชื่ออะไรถีหามถึงนามกร จากนครเมืองแมนบ้านแดนลอ  
  ฉันล่ำเล็กเห็กหลีจากรีหู เป็นเมืองอยู่ไม่เก่งเด้งขี้ฉอ  
  ผัวฉันตายหลายปีดีไม่มอ ใครดังยอกลีหอมจะยอมตัว  
  ได้ฟังคำหำดีไม่หนีหาย พี่อยากได้เห็กหลีเป็นผีหัว  
  เจ้าอย่ามีสีหาพี่พาตัว ทำกลอดัวละอายไม่ใช่ดี  
  แม้นไม่รักวันนี้ถูกถีหุ้ง มัดให้ยุงกัดคันยืนหันสี  
  เราเคยล้างหลายเด็กเห็กลีลี แหนบีบีใต้เหนือไม่เหลือใคร  

 

     หากท่านมีกำลังหวังดีให้

อันตรายธุลีจากนีไห

 
  ยอมเป็นผีหนีหายไม่หน่ายไป สาวหักใจยอมโดนให้โหนจี  
  ยิ่งชอบพอถอดอกกับคอกถวย อยู่ใต้ชวยนอนแถลงกับแหงหวี  
  พอดุกลอเป็นทุกข์เกิดหุกลี ท้องเมฆี ลมพัดกระจัดพัง  
  ใบไม้ ขูดบูดรักเกือบหักแหก เสทือนแยกธรณีทั่ววีหัง  
  อาโปในใหลสอบนหลอดัง พวกชาววังยีโหนเข้าโดนคลี  
  พอรุ่งรางสว่างไสเสียงไก่เขา กากระเหว่าร้องอยู่ว่าหูหยี  
  โจรทั้งสองสิ้นชีพแพราะหีบคี ไม่สิ้นดีรอดมค่อยสมกัน  

 

     จะขอโปรโบตักคอยลักเบีย

ตั้งแต่เมียเป็นผีชีวีหัน

 
  ยิ่งกว่ถูกครีหึนเกิดมึนมัน สอแต่ดันค่อยเขยิบขึ้นเติบแรง  
  พอหิ้นปลีหนีหายมาตายเสีย แต่แรกเมียไม่มีที่จะกวีแห่ง  
  ไม่มีเมียไม่สุขยอทุกแดง จะหุงแกงไม่ได้ผลเหมือนหนคี  
  เกิดกำลังบังอาจต้องตราดปลอก แตกขาดออกเกลี้ยงผาวอยากหาวสี  
  วันเจ็ดปลอกไม่พอย่านปอดี หาไหคีมาประดับสำหรับครัว  
  ไว้ใส่น้ำแก้ร้อนเป็นบอนรัก เย็นขึ้นอักแน่นจียังมีหัว  
  ออกสืบถามยามเพล็ดหวังเม็ดยัว ขาดสวนครัวหิงหยีเสียปีเดียว  

 

     ออกจากที่มีหันเดินคันหัว

สืบให้ทั่วคลีหังนั่งคลีเหียว

 
  แม่ม่ายสาวหาวสีมีคนเดียว ไม่ข้องเกี่ยวมากมายเสียดายคอ  
  เก็บศพชอกสองผีใต้ยีหอ ออกห่างผีมีเหินแล้วเดินต่อ  
  เจอะดาวยอโบตักเอาหักคี ร้องถี่หามถามทักพี่รักหยุด  
  พีกับหูดอย่าหลอกบอกเห็กหลี ท้าวโบตักอักหย่อนพูดอ่อนดี  
  ว่าหายตีเป็นม่ายมาหลายเดือน ได้ของอื่นหมื่นแสนในแดนลอ  
  ให้ชอบพอใจพี่ไม่หมีเหือน นี่เจ้าดีไม่พอเที่ยวต่อเดือน  
  ทิ้งบ้านเรือนหาผัวให้หัวดี ฟังคำพูดหูดถีคุณพี่ถาม  

 

     อยากหาผัวตัวหนุ่มเอาหุมดี

ฉันยังมีเรี่ยวแรงให้แดงยอ

 
  ม่ายต่อม่ายย้ายเด็ดพูดเสร็จเรื่อง นั่งปลี้เหื้องไม่ให้ไปเอาใดหนอ  
  เราใช่เหรี่ยงเชียงใหม่ใดคนทอ ดาวก็ยอกลับหลังหังก็ยี  
  ไม่บัดสีดีหูเป็นคู่เคล้า นั่งคลีห้าวกลางทางยกหางถี  
  รอกับดวนชวนนางกลับห้างชี เป็นเมืองพี่ใหญ่กว้างเหมือนด้างชอ  
  ค่อยชมพลางเดินพลางป่ายางเกว็ด ผักชีเห็ดแหนบีคนทีสอ  
  แก่นขรีหาดหนาดเหนียดเดียดเข้าซอ ดังถึงวอพานางเข้าปรางนอน  
  น้ำห้อยยีสีเหงื่อติดเสื้อปราด คลี่หมอนสาดตีหังนั่งวีหอน  

 

     แม่เห็กหลีหนีเหือยลงเมื่อยอ่อน

ท้าวเอื้อมกรจีหับไม่ทับลง

 
  กลีเรื่องหุ้มดุมขาดกระดาษปะ ปอกับดะคืนนี้ได้บีหง  
  พลางยวนยีอีแหบล้มแนบลง นอนเล็ดลงกอดรัดยกดัดงอ  
  เหมือนเอายางวางใส่ในกระบอก ขบไม่ออกปล้ำกันปลายดันสอ  
  ฝ่ายเห็กหลีไม่เหนื่อยเดือยไม่นอ เด็ดค่อยยอหยุดพักไว้สักคราว  
  ถ้าสีแหบแสบตับหลับเสียเถิด อย่าปีเหิดแมลหมีจะคลีหาว  
  เห็ดไม่มอหอเด็นเป็นคราวคราว แต่เรื่องราวข้างท้ายแม่หายนี  

 

     ยกไหหยีใดหยอนอนคลอดัก

เฝ้าร่วมรักสมสองหองเป็นหนี

 
  จะพาผัวไปไหว้หายแม่ยี สิ้นชีวีโจรนั้นเอาดันฟอ  
  ยังแต่พ่อต่อดังคิดหวังเหวิด กลับบ้านเกิดหลีไหชวนใดหยอ  
  ไหนว่าเจ้าเหื่อยปีเพราะดียอ หยุดพักรอลีห้างให้สางคลาย  
  พี่จะหายาดีมายีใส่ ร้านหมอไทยแหนบีเขามีขาย  
  ถ้าแผลมีหวีหางบีบวางปราย อย่าปล่อยไว้แช่ดองให้หองพี  
  ตั้งแต่พี่ยีเห็ดท้องเจ็ดเดือน ไม่อีเหือนอย่าไปไหนไหหยี  
  พอประสูติดูดรอสิ้นข้อดี ว่าลูกนี้หยีหิงเป็นหญิงชาย  

 

     ใกล้จะถ้วนด่วนก่อพอครบสิบ

กลัวลีหิบยีหังนั่งยีหาย

 
  เจ็บหิดหวีสีห้าวตอนเช้าบ่าย นอนยีหายสีแหบนึกแปลบใจ  
  หมอลีแหบแต่หยำประจำบ้าน คลีบอกหานว่ามานี้วีวีให้  
  น้องเจ็บจี้หลีเหงื่อเสื้อเปียกใน ทนไม่ไหวสีแหบแขบเข้ามา  
  ฝ่ายเจ้าผัวใดหยอใช้หมอดัด ช่วยปีหัดสักทีพอชีหา  
  แพทย์ใกล้ไหลไหคีรีบรี่มา เข้าฝีหาคลีหำขยำลอง  
  พอยามดีบีหายเกือบได้การ พวกแม่ทานหำดีนั่งมีหอง  
  ลมกำมัดดัดพอเห็นคลอดอง น้ำหนีหองตีหามคลอดตามกัน  

 

     บริสุทธิ์บุตรีไม่คลีหือ

ตัดสายดือพอดีล้างสีหัน

 
  ถ้าหอเด็นเป็นชายได้สอดัน ช่วยปล้ำกันป้อนยาน้ำหาที  
  ทาขมิ้นหิ้นหวีสีตามไห ปล้ำฟืนไฟให้ผิงพวกหิงหยี  
  นอนปีเหิดเกิดง่ายเหมือหายควี หำไม่ชี้หนี้เห็ดอยู่เจ็ดวัน  
  กอดบุตรีหวีเหียงนอนเคียงข้าง เฝ้าลีห้างชีหมให้ดมถัน  
  ได้ห้าปีสีเห็ดเหม็ดนึกยัน ตั้งชื่อพลันลูกสาวแม่หาวคี  
  ฝ่ายเจ้าพ่อยอดังนั่งเฝ้าลูบ ก้มจี้หูบค่อยชมขนหมหยี  
  ยังไม่กลับบ้านพ่อเฝ้ายอดี ได้สิบปีเขี้ยวพ่อให้หลอดาว  

 

     ไว้นั่งเล่นเห็นดีเอาคีหีบ

กระโตนบีบช่วงสีแสงวีหาว

 
  พออยู่ไปใจรักยักบ่าวบ่าว ทนชั่วคราวค่อยถ้าสิบห้าปี  
  ยกจอมจักรนคโรถึงโบตัก เป็นทุกหนักตรอมใจถึงไหหยี  
  กระโดดโผนโจรปล้ำแม่หำดี วิ่งหันสีบั้นบุกถูกรุกราน  
  ไปเจ็บไข้ย้ายเด็ดหรือเข็ดแค้น ยังคีแหันไม่กลับที่บุรีหาน  
  บอกเห็กหลีหนีหัดต้องจัดการ สืบข่าวสารให้แจ้งทุกแห่งดี  
  เจ้าอยู่วังยังเสร็จลงเจ็ดหน อย่าจอดลคอยระวังเฝ้าหังหนี  
  ตามรูปหล่อฉอดุจพระบุตรี สั่งเห็กหลีเมียรักบ่ายพักตร์มา  

 

     อยู่ข้างหลังนั่งคอยคิดถอยหมอน

ความเดือดร้อนเกิดมีสีสีหา

 
  นอนยีหัวชั่วคราวเฝ้ารอดา อยู่อยู่มาศูนย์เปล่าแล้วเหารี  
  ทั้งสมบัติเงินทองดองเจ้าขอ ได้ไม่พอลูกสาวหาวยังสี  
  อีกสิ่งหนึ่งมีหลานเกิดหานบี หองพีพีเกิดเสียหายไม่ได้เรา  
  ทั้งเงินทองของมีปีบนหิ้ง ให้ลูกหญิงทั้งนี้เราก็เหา  
  คิดผีหาฆ่ามันจะเบรรเทา เหลือแต่เราอยู่กินกับหิ้นปลี  
  ริษยาฆ่าตีให้หมีหด กลืนสะกดนิ่งในรอไหหยี  
  ขยีหับดับเกียงทำเหยีงบี เรื่องพอดีใดหยอดลาพ่อมา  

 

     ชวนลูกสาวหาคีเดินคลีไห

เด็กพอใหญ่สิบสี่เข้าปีหา

 
  ออกตรีเหียมเยี่ยมพ่อพารอดา พีแต่หาสองแผนแหนบีบี  
  พร้อมทั้งเมียลูกพ่อเดินยอดัก บุรีหักรักแบกป่าแหกหลี  
  หนามบีหาดตาดแขดเข้าแหดตี โลหิตฉีนีไหชวนใดปอ  
  ใกล้ถึงเมืองห้างชีหนีหนีเห็ด ยางตามเท็จชมชี้บอกหนีหอ  
  หยุดสักทียีเหียนเดียนตามวอ ข้ามดอนตอปอดิดเจอะบิดา  
  ยืนสังเกตเนตรยนลงบนเค็จ น้ำตาเล็ดใหลรี่ดังฉีหา  
  เจ้าหนีเห็ดไปใยพาใครมา ดูหน้าตาผึ่งผายเหมือนหายควี  

 

     นี่คือลูกนี่ผัวแล้วหัวเราะ

ดอกผึ่งถอได้ฉันคราวหันสี

 
  เมื่อปีเหิดเกิดนานรูหานบี ชื่อหาวสีสวยเด็จไม่เค็ดใย  
  ยืนถามพ่อรอดดูใจอยู่วัง ทิ้งคลีหังหมีหอยของน้อยใหญ่  
  เจ้าอย่าทุกจ์ดุกลอเป็นยอใด อย่าตกใจเวียงวังหังพ่อยี  
  พ่อพึ่งมีเมียใหม่ใยไม่เหว๊จ ย้ายจนเข็ดรุ่งเผ็กชื่อเห็กหลี  
  ให้มารับหลานสาวแม่หาวดี พร้อมไหหยีลูกสาวให้เข้าไป  
  ทั้งลูกเขยคนนี้ไปยีเห็ด ปรึกษาเสร็จเห็นดีข้างนีไห  
  ค่อยหันหลังดังสอชวนปอใด ประเดี๋ยวใจผีหึงมาถึงวัง  

 

     เห็นแม่เลี้ยงเหียงบีนั่งกีเหา

เธอกอเดาพอดีแล้วอีหัง

 
  พี่คิดถึงหึงหมีอยู่ที่วัง แล้วร้อยชั่งดิ้นรนเรื่องดนยอ  
  พอมาถึงไหหยีลูกสีหาว ไหว้แม่เฒ่าเข้าไปพร้อมใดหยอ  
  เคารพสามถามไถใดลูกคอ นิยมยอชมเชยคลำเหยลี  
  เต่ากับแรกของนี้ผูกจี้ห้อย พลีกับหอยทองแท่นค่าแหนสี  
  ธำรงน้อยก้อยใส่เท่าไหคี ให้แหงดีเป็นหลานที่ผ่านมา  
  เหือกติดปลีฉีหีกอีกลูกเขย ไม่วางเฉยของมีบรรดีหา  
  เรื่องเงินทองของพ่อใส่สอดา เครื่องเสื้อผ้าแพรพันหันคีคี  

 

     เมื่อลูกชอบมอบให้ถ้าย้ายเด็จ

หมีทุกเห็นแก่เฒ่าหาวสีสี

 
  เข้าดับบ้านดับช่องห้องดีดี ให้พวกนี้ฟีหักกันสักคราว  
  ผ้าที่นอนหมอนมีนีเหมือนหวล พ่วยนวนนวนจัดให้มีแก้หนีหาว  
  พอค่ำดีหมีหินไม่สิ้นคราว น้ำค้างพราวลมโชยดอกโหยรี  
  เกษรร่วงหวงกลีลงยีหุบ ซอตามดุบหลั่งในน้ำไหสี  
  ท้าวชวนเมียเคลียดคลอพาหอดี หามเท่าชีพักเถอะรักเรา  
  เข้าสู่ที่คลีไหถอนใจหือ เอื้อมจับมือสามีให้กีเหา  
  หันมันคียีขาทำตาเพรา พระง่วงเหงาทีหับระงับเลย  

 

     พอแสงทองส่องดีสีเหงาเหงา

เสียงไก่เขาขันถี่สีเหย

 
  สดุ้งดีลีเหียปลุกเมียเลย พระกรเชยสีหันไม่ผันแล  
  ทำหน้าสิ้วนิ้วชี้เอาสีไห หลับอะไรป่าฉะนี้ไม่ปลีแห  
  สดุ้งตื่นขืนไอไหวตัวแปร นอนคิดแต่ลบล้างให้ห้างรี  
  เอาบุตรีถีหวงคิดลวงหลอก จับปีหอกลอยแพกระแสสี  
  ท้าวโบตักเป็นผัวกับหัวกลี พูดกันที่ห้องหับประดับลอ  
  มาอยู่นานบ้านมีทั้งสี่ห้อง ได้แต่ของโน้นนี้กับหนีหอ  
  เครื่องผ้าผ่อนช้อนขันหัวดันกอ เด็ดค่อยยอกลีหับลากกลับเมือง  

 

     ว่ากระไรไหนพูดทำบูดรัก

อย่าหมองพักตร์โสกีชำลีเหือง

 
  พี่ไม่ห้ามยามเพล็ดไม่เค็ดเคือง การกลับเมืองเยี่ยมทาษพวกหาดยี  
  จะขอหลานผ่านทางป่ายางเกว็จ ยามเสด็จเป็นเพื่อนข้ามเหือนถี่  
  พาก็หาอย่าละเมิดให้เหิดปี ไหไม่หยีเที่ยวระเห็ดเค็จจะยน  
  เรียกหาวคีมีหน้านั่งถ้าคร่าว ฟังพ่อเฒ่าเรียกถี่เหมือยีหน  
  นั่งก้มพักตรตักบายกลายยุบล เห็นขอยหมนแจ้งรูแหงดี  
  บอกแม่พ่อยอดกเดือนหกกลับ ขยีหับหับลาเสร็จออกเห็ดหนี  
  ป่ารีห้างทางรกเดินหกฟี ถึงนทีลีเหทะเลวน  

 

     แล้วคาดแพราวรีไม้สีหาม

เชือกผูกข้ามฉีกฝอยย่านขอยหมน

 
  สาวไม่นีในหึกรู้สึกตน ว่ากอดลแม่เฒ่าของหาวคี  
  ใช้ใหลงไปรอกถอกับดอก ถีบแพออกปล้ำกันรูหันสี  
  พอฉาบฉายใกล้ลึกหึกบีบี เห็นพอดีต้องม้วยเรื่องหวยคัว  
  กระโดน้ำห้ามพลีนทีหอน พักหยุดร้อนริมฝั่งนั่งหวีหัว  
  กลับไปเยี่ยมผัวรักไม่กลักบัว แจ้งดีชั่วเรื่องราวของหาวคี  

 

     จับถึงสาวหาวสีนั่งปีหิด

ยามสถิตลอยแพแหเป็นหมี

 
  ไม่รู้ว่าเขาทำใจหำดี หองยังพีตกคับมาอับปาง  
  ต้องน้ำเชี่ยวเตียวแสดแสงแดดส่อง นั่งมีหองโสกีไม่สีหาง  
  เกิดธุลีทีแหกแพแตกต่าง ล่มลงกลางสมึหุดเกาะยุดมา  
  ฝูงมัจฉาพาฉีนึกสีแหบ เข้าว่ายแอบหาปลีเที่ยวฟีหา  
  ผลบรรดาลหานบีมีชะตา เทวอดาสีหงส์ไม่ปลงชนม์  
  จะจอดับจับข้อเทวอเดช ปรารถเหตุสว่างสีหางสีหน  
  วิชะยันหันเห็กจอเด็กจอดดล พิมานบนสีหำไม่เห็นดำเห็นดี  

 

     สถิตย์แท่นนพรัตน์เวียนหัตถ์เวียนหัว

สดุ้งตัวปีหามหันสามหันสี

 
  นั่งกอดมพังพอดังพอดี หรือไหคลีแตกรานลักบานลักบน  
  หรือใครบวชสวดยัดนอกวัดนอกเว็จ ยังไม่เสร็จหลับใหลปีไหปีหน  
  แสนลำบากอยากรู้ขอดูขอดล โลกสากลสีหาบลักบาปลักบาม  
  สร้างปานาหาผิดตีหิดดีหอย บาปเล็กน้อยมีทั่วไหลขั้วไหลขาม  
  ไม่เบาถ้อยน้อยเล็กหลอเด็ดหลอตาม ลงมองตามบูรทิศเสียงปอดิดปอดัง  
  หรือในโลกภิภพรีหบรีหัก พอถอดหลักมองดูทั้งรีหูรูหัง  
  เห็นเด็กน้อยลอยคอไม่ยอดัง เปลือกหนีหังเขียวเหน็จเหมือนเห็ดยี  

 

     ถึงคีหันวันหนึ่งไม่ถึงตาย

นอกปีหายน้ำเชี่ยวรูเหียวขี

 
  นั่งดีหูรู้การหลานหิ้นปลี ลูกไหหยีโบตักดักเต็มตอ  
  อีเห็กหลีแม่เฒ่าไม่เย้าเข็ด มันฆ่าเสร็จภายหลังหวังดีหอ  
  คนใจบาปหาบสีไม่ดียอ เอาดกชอเสียให้ตายอย่าไว้ปราน  
  กูต้องลงไปช่วยหวยยังสี ใหผึ่งหยีวีหงส์น่าสงสาร  
  หยิบก้อนดินเข้ามาก่อเทวอดาน ปฏิหานคลีหิงแล้วทิ้งโยน  
  ลงขวางหน้าพอดีไม่กลีไห ทิ้งลงไปเสียงถนัดชื่อเกาะถัดเกาะโถน  
  ให้ล่ำเล็กเด็กหลอเข้าจอโดน ละลอกโตนยีแหงเข้าแขวงบัง  

 

     แล้วลีหับกลับทีวิชีไห

สำรวมใจอินทรีย์ไม่หวีหัง

 
  เดียวจึถึงถึงหาดคลื่นสาดดัง ขึ้นกระทั่งเกาะถิ่นฟักหินกี  
  กำลังหิวลิ่วลอยลูกขอยหมอง เห็นสุกพวงเอื้อมปลิดจุกหิดหนี  
  ล้วนผลาหากินเก็บหินจี หอยทะยีกลีเหือเนื้อข้าวปลา  
  บริโภคโกชีไม่ขีหาด หมือนผีศาลจีห้าวเฝ้ารักษา  
  อยู่เกาะถิ่นกินหลับสัปปอดาห์ เรือไหนมาถี่หามจะข้ามไป  

 

     ยกเห็กหลีหยีคิดกลับหลัง

พอถึงวังกรุงศรีบุรีให้

 
  เห็นโบตักถักบอกกำขอกไถ เข้าพิไรกอกองค์ให้ดงลอ  
  ว่าหาวคีเจ้าหลานข้ามหารหมี ห้วยยาวรีน้ำเชี่ยวหัวเดียวขอ  
  แพก็แหกแตกพราวเป็นดาวยอ ลงลอยคอว่ายดำลูกหำบี  
  ถูกน้ำเชี่ยวหนีไม่สีเหือก ฉันกลิ้งเกือกสุดแรงจนแหงหวี  
  หาไม่พบหลบหน้าพาหามี พระเดชพี่มองเด็กเดินหรือออ  
  ท้าวยีเหงื่อเหลือเมียมาเสียหลาน นั่งตอดานทำฤทธิ์หัวดิดฝอ  
  บอกหิ้นปลีลูกเขยพาเดยลอ เด็กไม่ซอตามกันพาหันดี  

 

     เดินริมฝั่งหังยีไม่หมีเห็น

จำปอเด็กตามเฝ้าหาวลูกสี

 
  ถ้าสีหวนจวนศพเอาหบกี พร้อมใยหยีโบตักเที่ยวดักรอ  
  ถึงเวลาสายัณห์หันดังหวี ชวนเห็กหลีกลับไปเถือใดหยอ  
  ไม่พีหบหลบกันดันทุกออ ดังกลับรอฟังข่าวอยู่อ่าวใด  
  พอเย็นค่ำย่ำดีจะคลีหำ ชวนงามขำเห็กหลีเข้าสีไห  

Home