การเล่นอีกอย่างหนึ่งของชาวเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งมีมาแต่โบราณ และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายคือ "มโนห์รา" หรือที่ชาวปักษ์ใต้นิยมพูดตัดคำให้สั้นลงว่า "โนรา" มโนห์ราหรือโนราเป็นการเล่นที่นิยมกันมากทั่วภาคใต้ ไม่ว่างานเทศกาลนักขัตฤกษ์หรืองานมงคลใดๆ มักจะมีมโนห์รามาแสดงด้วยเสมอ มโนห์ราเป็นการแสดงทำนองเดียวกับละครชาตรีที่เล่นกันแพร่หลายในภาคกลาง กล่าวคือมีการร่ายรำ มีบทร้อง บทเจรจา และการแสดงเป็นเรื่องยาว
          ในปัจจุบันนี้มโนห์รายังคงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายอยู่เช่นเดิม แม้ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามกาลสมัยบ้าง แต่เนื้อหาสาระและจุดมุ่งหมายของการแสดงยังคงชี้ให้เห็นถึงสัญญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม ของเมืองนครที่มีมาแต่โบราณกาลได้อย่างดี
 
 
 


 
 
homeหนังตะลุง