http://www.tungsong.com
Home
| Guestbook
|Local Agenda 21
|Download Document
สเปนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สุดของทวีปยุโรป ครอบคลุมเนื้อที่ของคาบสมุทรไอบีเรียนถึง 85 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลืออีก 15 เปอร์เซ็นต์ ทางพรมแดนตะวันตกนั้นเป็นของโปรตุเกสรัฐแอนโดร่าและเทือกเขาพีเรนีสเป็นตัวกั้นสเปนออกจากฝรั่งเศส ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ของสเปนก็คือหมู่เกาะบาเลอาริคและมหาสมุทรแอตแลนติก ทางชายฝั่งติดกับแอฟริกาก็คือหมู่เกาะคานารี พื้นที่ทั้งหมดของสเปนมี 504,737 ตารางกิโลเมตร (194,880 ตารางไมล์) ประชากร 38 ล้านคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาโรมันคาทอลิก

เมื่อฟรังโก้เสียชีวิตลงในปีค.ศ. 1975 เขาเป็นผู้นำเผด็จการในทวีปยุโรปตะวันตกคนสุดท้ายที่ถึงจุดจบ ปัจจุบันสเปนมีระบบการปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุขและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ประเทศแบ่งออกเป็น 15 แคว้นตามแบบโบราณตามความแตกต่างทางภูมิศาสตร์และภาษาท้องถิ่นศูนย์กลางเมืองใหญ ่ที่สำคัญสองแห่ง คือ เมืองหลวงมาดริดที่นิว แคสตีล(New Castile) และเมืองบาร์เซโลน่าบนชายฝั่งทะเลคาทาโลเนียน สเปนเป็นสมาชิกขององค์การนาโต้ องค์การสหประชาชาติ และสมาคมชาติยุโรป นอกจากนี้ยังเป็นชาติอุตสาหกรรมที่สำคัญและมีพลเมืองไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ที่ทำการเกษตร เศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ได้มาจากการท่องเที่ยว พื้นที่รีสอร์ทอย่างเช่น คอสต้า เดลโซล (Costa del Sol) นั้นเป็นแหล่งพักผ่อนที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมานานปีแล้ว

        ด้านเศรษฐกิจ ของประเทศแต่เดิมสเปนเป็นประเทศเกษตรกรรมต่อมาได้มีการพัฒนาจนกลายเป็นชาติอุตสาหกรรมในที่สุดโดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้าน การให้บริการการท่องเที่ยวที่ทำรายได้สูงสุดเป็นเงินนับหมื่น ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้สเปนยังมีรายได้จากการประมง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และที่สำคัญการได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมยุโรปได้ทำให้เศรษฐกิจของสเปนมีเสถียรภาพมั่นคงในระดับปานกลางหลังจากที่เคยประสบภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองมานาน

        ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสเปนกับประเทศไทย เริ่มเข้ามามีบทบาททางด้านการค้าและเผยแผ่ศาสนาคริสตฺตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมือง วุ่นวายทำให้การติดต่อระหว่างทั้งสองประเทศหยุดชะงักลง แต่อบ่างไรก็ตามทั้งสองประเทศได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์กันอีกครั้งในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์เสด็จประพาสยุโรปและทรงเคยประทับอยู่ในประเทศสเปน นับแต่บัดนั้นความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ทั้งสองจึงแน่นแฟ้นสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน
หน้าร้อนนั้นทั้งร้อนจัดและแห้งแล้ง หน้าหนาวอบอุ่นสบายยกเว้นที่ราบตอนกลางที่หนาวจัดอยู่หลายอาทิตย์ อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดของเดือนธันวาคม-มกราคมในมาดริดคือ 9 องศาเซลเเซียส และในมะละกามีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 17 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ และ30 องศาเซลเซียส ในเดือนสิงหาคม
ภาษาราชการ คือ ภาษาสเปนหรือภาษาแคสทิลเลียน ซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมที่พูดกันในแคว้นแคสทีล ภาษาท้องถิ่นอีก 3 ภาษาที่ใช้พูดกันก็คือ ภาษาคาทาลัน ใช้พูดกันทางตะวันออกเฉียงหนือและทะเลบาเลอาริค (Balearics) ภาษกัลลีเซี่ยนตอนบนสุดของตะวันตกเฉียงเหนือ และภาษาบาสค์ใช้พูดกันตามแถบพรมแดนฝรั่งเศส ในพีเรนีสทางตะวันตก ท่ามกลางภาษาเหล่านี้มีเพียงภาษาบาสค์เท่านั้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษาสเปน ตามรีสอร์ท ผู้คนพูดภาษาอังกฤษได้มากน้อยต่างกันออกไป และทางตอนเหนือผู้คนส่วนใหญ่พูดภาษาฝรั่งเศส
หน่วยเงินตราของสเปนคือพาเซต้า (pta) เงินเหรียญมีตั้งแต่เหรียญ 1,5,25 และ 100 ธนบัตรนั้นมีตั้งแต่ 100 ถึง 1,000 พาเซต้า ตามกฎหมายนั้นสามารถนำเงินพาเซต้าเข้าประเทศได้ไม่เกิน 100,000 พาเซต้า และออกไปได้ไม่เกิน 200,000 พาเซต้า ตามสนามบินและสถานีรถไฟหลักในเมืองใหญ่ๆ (เช่น มาดริด) จะมีบริการแลกเงินตราต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง
เปิดทำการไม่ค่อยจะตรงกัน ส่วนใหญ่จะเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 หรือ 9.00 น. ถึงบ่ายสองโมง และ 9 โมงเช้า-เที่ยงครึ่ง หรือบ่ายโมงในวันเสาร์เปิดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ ธนาคารส่วนใหญ่ที่มีสาขาอยู่ย่านธุรกิจจะเปิดจนถึงบ่ายสี่โมงครึ่ง