- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2561
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2560
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2560(งานแถลงข่าวผลการดำเนินงาน)
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2559
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2554
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2553

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2551 - 2552

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2550