รายงานการประชุมองค์การบริหารสภาชุมชนเมืองทุ่งสง

 
- ระเบียบวาระการประชุม วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ที่ทำการชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล (สนามเด็กเล่น)
 

: : ปรับปรุง 26/05/2560 เวลา 16.05 น. : :